Вгору
  • Вступ на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» в Європейський університет
  •  

на основі повної загальної освіти (11 класів)

Інформація приймальної комісії
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ІV рівня акредитації, ліцензія АЕ №636134 від 15.04.2015 р.

Увага!!! Прийом на 1 курс здійснюється за новим переліком спеціальностей, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року.

Європейський університет здійснює набір на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» за денною, заочною та дистанційною формами навчання на наведені нижче спеціальності.

При вступі на перший курс денної, заочної та дистанційної форми навчання необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, які будуть зараховуватись для конкурсного відбору вступників до Європейського університету;

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2016 році з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених у Правилах прийому до Європейського університету в 2016 році.

Конкурсний бал дорівнює сумі балів сертифіката з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, та балів за особливі успіхи, помножених на вагові коефіцієнти. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Ваговий коефіцієнт середнього балу документа про повну загальну середню освіту дорівнює – 0,1.

Ваговий коефіцієнт балів за особливі успіхи – 0,05.

Вагові коефіцієнти конкурсних предметів наведені у таблиці.

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавр»
Код спеціаль-ності Найменування спеціальності Перелік предметів у Сертифікаті ЗНО/вступних іспитів Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі / ваговий коефіцієнт
024 Хореографія 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Творчий конкурс.
Етап 1: Теоретична частина.
Етап 2: Практична частина
100 0,3
3. Історія України або Математика або Географія або Іноземна мова 100 0,2
025 Музичне мистецтво 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Творчий конкурс.
Етап 1: Теоретична частина.
Етап 2: Практична частина
100 0,3
3. Історія України або Математика або Географія або Іноземна мова 100 0,2
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Історія України. 100 0,3
3.Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
033 Філософія 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Історія України. 100 0,3
3.Математика або Біологія або Географія або Іноземна мова 100 0,2
051 Економіка 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Математика 100 0,3
3.Історія України або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
075 Маркетинг 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Математика. 100 0,3
3.Історія України або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
071 Облік і оподаткування 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Математика. 100 0,3
3.Історія України або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Математика. 100 0,3
3.Історія України або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
073 Менеджмент 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Історія України. 100 0,3
3.Математика. або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
081 Право 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Історія України. 100 0,3
3.Математика або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
101 Екологія 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Біологія. 100 0,3
3.Математика або Історія України або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
121 Інженерія програмного забезпечення 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Математика. 100 0,3
3.Історія України або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Математика. 100 0,3
3.Історія України або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2
125 Кібербезпека 1.Українська мова і література. 100 0,35
2.Математика. 100 0,3
3.Історія України або Біологія або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова 100 0,2

Особи, які не закінчили навчання у Європейському університеті або інших ВНЗ України можуть відновитись у складі студентів Європейського університету в період канікул на підставі академічної довідки.

Студенти ВНЗ України можуть перевестись на навчання до Європейського університету в період канікул на підставі академічної довідки

на основі диплому молодшого спеціаліста

Інформація приймальної комісії
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ІV рівня акредитації, ліцензія АЕ №636134 від 15.04.2015 р.

Європейський університет приймає на другий або третій курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою та неспорідненою спеціальністю.

Абітурієнти, які вступають на споріднену спеціальність, при вступі на навчання складають фахове випробування.

При вступі на навчання на основі диплома молодшого спеціаліста за іншою (неспорідненою) спеціальністю, передбачено складання додаткового вступного випробування з базових дисциплін спеціальності.

Програми вступних фахових та додаткових екзаменів розміщено на сайті Європейського університету.

Перелік напрямів підготовки для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста на 2, 3 курси за скороченим терміном
Код галузі знань Найменування галузі знань Код напряму підготовки Напрям підготовки
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050101 Комп`ютерні науки
6.050103 Програмна інженерія
0201 Культура 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність
0203 Гуманітарні науки 6.020301 Філософія
0304 Право 6.030401 Правознавство
0305 Економіка та підприємництво 6.030401 Економіка підприємства
6.030507 Маркетинг
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент
0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
1701 Інформаційна безпека 6.170103 Управління інформаційною безпекою
0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія
6.020204 Музичне мистецтво
  • vk
  • fb
  • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard