Вгору
  • Вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» в Європейському університеті
  •  

на основі базової загальної освіти (9 класів)

Інформація приймальної комісії
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ІV рівня акредитації, ліцензія АЕ №636134 від 15.04.2015 р.

Увага!!! Прийом на 1 курс здійснюється за новим переліком спеціальностей, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року.

Прийом на 2 курс здійснюється за переліком спеціальностей 2007 року.

Європейський університет здійснює набір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на денну форму навчання за наведеними нижче спеціальностями.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

При вступі на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) вступники складають два вступні іспити відповідно обраної спеціальності за переліком:

Перелік спеціальностей та вступних іспитів для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти
Код спеціаль-ності Найменування спеціальності Перелік вступних іспитів Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1. Українська мова.
2. Історія України.
5
5
051 Економіка 1. Українська мова.
2. Математика.
5
5
071 Облік і оподаткування 1. Українська мова.
2. Математика.
5
5
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова.
2. Математика.
5
5
073 Менеджмент 1. Українська мова.
2. Математика.
5
5
081 Право 1. Українська мова.
2. Історія України.
5
5
100 Екологія 1. Українська мова.
2. Історія України.
5
5
121 Інженерія програмного забезпечення 1. Українська мова.
2. Математика.
5
5

Студенти старших курсів можуть перевестись або відновитись у складі студентів Бізнес-коледжу Європейського університету після завершення семестрів (в період канікул) на підставі академічної довідки.

на основі повної загальної освіти (11 класів)

Інформація приймальної комісії
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ІV рівня акредитації, ліцензія АЕ №636134 від 15.04.2015 р.

Увага!!! Прийом на 1 курс здійснюється за новим переліком спеціальностей, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року.

Прийом на 2 курс здійснюється за переліком спеціальностей 2007 року.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти Європейський університет здійснює прийом на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) особи, які здобули повну загальну середню освіту та подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

Конкурсний бал дорівнює сумі балів сертифіката з двох конкурсних предметів (вступних іспитів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, та балів за особливі успіхи, помножених на вагові коефіцієнти. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Ваговий коефіцієнт середнього балу документа про повну загальну середню освіту дорівнює – 0,1.

Ваговий коефіцієнт балів за особливі успіхи – 0,05.

Вагові коефіцієнти конкурсних предметів наведені у таблиці.

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти на 2 курс
Код спеціаль-ності Найменування спеціальності Перелік предметів у Сертифікаті ЗНО/вступних іспитів Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі / вагові коефіцієнти
5.02010501 Діловодство 1. Українська мова та література.
2. Історія України.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.03050401 Економіка підприємства 1. Українська мова та література.
2. Математика.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.03050901 Бухгалтерський облік 1. Українська мова та література.
2. Математика.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.03050801 Фінанси і кредит 1. Українська мова та література.
2. Математика.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.03060100 Організація виробництва 1. Українська мова та література.
2. Математика.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.03040100 Правознавство 1. Українська мова та література.
2. Історія України.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.04010602 Прикладна екологія 1. Українська мова та література.
2. Історія України.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.05010301 Розробка програмного забезпечення 1. Українська мова та література.
2. Математика.
100 / 0,5
100 / 0,35
У філіях Європейського університету існують додаткові спеціальності з галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка»:
5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів 1. Українська мова та література.
2. Математика.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж 1. Українська мова та література.
2. Історія України.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємств 1. Українська мова та література.
2. Математика.
100 / 0,5
100 / 0,35
5.03050702 Комерційна діяльність 1. Українська мова та література.
2. Математика.
100 / 0,5
100 / 0,35

на основі диплому кваліфікованого робітника

Інформація приймальної комісії
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ІV рівня акредитації, ліцензія АЕ №636164 від 15.04.2015 р.

Європейський університет здійснює прийом на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" і зазначається у правилах прийому до Європейського університету (додаток 2 до Правил прийому на навчання у Європейському університеті в 2015 році).

  • vk
  • fb
  • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard