Вгору
  • Огляд хvi європейських читань «перспективи балто-чорноморського співробітництва україни в євроінтеграційному контексті»
  •  

(культурний, політичний, економічний та військово-безпековий (оборонний) аспекти.
До святкування Днів Європи в Україні та 25-річчя Європейського університету)

24 травня 2016 року в стінах Європейського університету відбулися ХVI Європейські читання “Перспективи Балто-Чорноморського співробітництва України в євроінтеграційному контексті” (культурний, політичний, економічний та військово-безпековий (оборонний) аспекти). Цей захід був приурочений до святкування Днів Європи в Україні та 25-річчя Європейського університету. Він відбувся у межах щорічної програми, яка передбачає відому університетську традицію і вже п’ятнадцять років поспіль анонсувався як студентські європейські читання. У цьому році було значно розширено формат учасників за рахунок відомих науковців, політиків, політологів, дипломатів, професорсько-викладацького складу, докторантів та аспірантів не лише Європейського університету, але й інших вузів України. Тому, власне, традиційні студентські читання й переросли у європейські читання.

Організаторами конференції традиційно виступають Європейський університет, зокрема, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, а також Студентська рада Європейського університету. Майже 70 учасників зареєструвалося з доповідями на пленарне та загальне засідання читань.

Урочисте відкриття читань пройшло в залі засідань Вченої Ради Європейського університету. З вітальними словами до співорганізаторів, учасників, гостей звернулися ректор Європейського університету проф. І. І. Тимошенко та перший проректор проф. З. І. Тимошенко, які наголосили на тому, що Європейський університет з початку свого заснування став тим науково-дослідним центром, який відкрито підтримував та втілював у життя європейські стандарти в освіті, зокрема, і в контексті освітньо-наукової співпраці в Балто-Чорноморському регіоні. Адже фундамент у становлення Європейського університету заклала українсько-фінська співпраця, дітищем якої став Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. Сьогодні  Україні, як ніколи, доводиться напружено шукати своє місце не лише в європейському, але й у глобальному, освітньому просторі, і Європейський університет, чітко усвідомлюючи нагальність питання, продовжує налагоджувати взаємну співпрацю з вузами Польщі, Грузії, Азербайджану та інших країн.


Виступає: проф. І. І. Тимошенко, доктор філософії, ректор Європейського університету.


Виступає: проф. З. І. Тимошенко, доктор філософії, перший проректор Європейського університету.

Привітав усіх учасників читань почесний гість – перший секретар посольства Республіки Молдова професор Ауреліан Даніла, який наголосив на пріоритетності співробітництва Молдови і України в сфері освіти, науки, культури, економіки, зовнішньої політики. Пан Даніла зауважив, що Молдова має гіркий досвід неврегульованих конфліктів, таких як придністровський, і обидві країни повинні поглиблювати співробітництво в межах Балто-Чорноморського простору, зокрема, у поліпшенні стану обопільної національної безпеки в контексті загострення міжнародних відносин.

На особливостях Балто-Чорноморського співробітництва в історичному ракурсі зупинився у своїй доповіді і інший почесний учасник пленарного засідання читань – Крижанівський Володимир Петрович, віце-президент Асоціації народних депутатів України, член Конституційної Асамблеї. Він звернув увагу учасників на глибоку й славетну історію Балто-Чорноморського співробітництва на прикладі утворення, розвитку та могутності Великого князівства Литовського, культурним, економічним та мовним підмурком якого була русько-українська етнічна більшість. В. П. Крижанівський  також презентував книгу “Did?ioji Lietuva”, 2012 (“Лито?вська земля?”, 2012), в якій висвітлена спадщина Великого князівства Литовського. Представлений у книзі багатий матеріал фотографій (майже 700), археологічних, архівних та картографічних джерел, опису побуту та культури тієї доби свідчить, про велич даного державного утворення та тісні історичні, культурні, економічні та політичні зв’язки литовського та українського народів й перспективу їхньої співпраці у наш час.


Виступає: проф. А. Даніла, доктор філософії, перший секретар посольства Республіки Молдова в Україні.


Виступає: В. П. Крижанівський, віце-президент Асоціації народних депутатів України, член Конституційної Асамблеї

Найбільш оригінальною та ґрунтовною на пленарному засіданні була доповідь “Схід – Захід, Північ – Південь: куди йдемо?” Жеребецького Євгена Петровича, відомого політичного аналітика, експерта з питань державної та міжнародної безпеки, який докладно зупинився на особливостях переформатування геополітичної картини світу, зокрема, ознайомив присутніх з цікавою концепцією “Вісі історії” (Хартленд) британського географа сера Хелфорда Джона Маккіндера. Згідно з цією концепцією англійського дослідника “хто править Хартлендом – править Світовим островом, Євразією, а хто править Євразією – той править світом”. “Виходячи з цієї настанови, зовнішня політика Британії, а згодом і США повинна бути націлена на запобігання об’єднання Німеччини і Росії. Крім цього, стверджував Маккіндер, потрібно максимально послабити і відірвати від Німеччини і Росії держави на узбережжі Середземного, Балтійського, Чорного і Каспійського морів, ізолювавши тим самим Росію від теплих незамерзаючих морів”, – констатував Є. П. Жеребецький., зауважуючи, що імовірний союз Німеччини, Росії та Китаю в майбутньому може призвести до завершення британсько-американської гегемонії у світі. Оскільки Україна територіально знаходиться у центрі “Хартленду”, то у своїй політиці має зважати й на таку геополітичну доктрину.


Виступає: Є. П. Жеребецький, політичний аналітик, експерт з питань державної та міжнародної безпеки; сидять (зліва направо): С.Л.Шевченко, кандидат філософських наук, в. о. завдувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов (модератор) Європейського університету, проф. Н. С. Прокопенко, доктор економічних наук, проректор з наукової роботи Європейського університету, проф. І. І. Тимошенко, доктор філософії, ректор Європейського університету, В. П. Крижанівський, віце-президент Асоціації народних депутатів України, член Конституційної Асамблеї, проф. З. І. Тимошенко, доктор філософії, перший проректор Європейського університету.

Про особливості гібридної війни в Україні в контексті європейської безпеки йшлося у доповіді професора Володимира Андрійовича Мандрагелі, який ознайомив учасників читань з причинами, передумовами та наслідками цілеспрямованого знищення військово-оборонного потенціалу незалежної України, а також окреслив основні напрямки в модернізації та реформуванні армії та оборонного комплексу країни за натівськими та іншими передовими міжнародними військовими стандартами.


Виступає: проф. В. А. Мандрагеля, доктор філософських наук, професор, директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України.


Виступає: доц. В. В. Козьма, кандидат політичних наук, докторант кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

На проблемі вибору Україною геополітичної стратегії зосередив увагу слухачів доц. В. В. Козьма; доц. О. О. Хорватова доповіла про значення принципів міжнародного права в сучасному світі; на тему “Проблеми безпеки Балто-Чорноморської дуги: сучасний стан та перспективи” виступив М.  В. Петров; багато актуальних питань та проблем порушувалося у доповідях й інших почесних гостей та учасників пленарного засідання європейських читань.


На світлині (зліва направо): доц. В. В. Козьма, проф. В. В. Коваленко, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з євроінтеґраційного процесу Європейського університету, доц. О. О. Хорватова, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри міжнародного, господарського та цивільного права юридичного факультету Європейського університету


На світлині (зліва направо): М. В. Петров,  кандидат політичних наук, головний спеціаліст управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України, О. А. Колодій та А. В. Заблотська, студентки третього курсу юридичного факультету Європейського університету, групи 431 “Правознавство”

Серед аспірантів та студентів Європейського університету варто відзначити як найкращі доповіді М. В. Пирога “Балто-Чорноморський вектор як історична альтернатива ЄС у процесі євроінтеграційної політики України”, Л.Є. Реуса  «“Балто-Чорноморський проект”: чи є надія на життя?», А. В. Заблотської  “Сучасна архітектура безпеки в Європі: місце і роль України”, К. М. Бояриної “Євроінтеграційні перспективи розвитку економіки України у контексті ре-алізації спільних інвестиційних проектів”, А. В. Гумеги “Підвищення рівня інформаційної безпеки за допомогою використання нейронних мереж у системах захисту інформації: до проблеми кібербезпеки державної таємниці в Україні”, О.А. Колодій “Роль Українського флоту в аспекті розвитку Балто-Чорноморського альянсу”.

Усі учасники ХVI Європейських читань здобули неоціненний практичний науковий досвід живого спілкування, участі в дискусіях, дебатах, висвітленні та вирішенні злободенних проблем у сфері національної та міжнародної політики, культури, історії, економіки в контексті геополітичного самовизначення незалежної України. На заключному пленарному засіданні гостям та учасникам було вручено сертифікати учасника конференції, почесні грамоти та подарунки за найкращі доповіді.


На світлині (зліва направо): І. І. Дуднікова, завідувач відділу аспірантури Європейського університету, проф. О. В. Гривківська, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки, обліку та аудиту Європейського університету.


На світлині: делегати на пленарному засіданні конференції.


На світлині: делегати на пленарному засіданні конференції.

  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard