Вгору
 • Стажування викладачів Національного авіаційного університету в Європейському університеті
 •  

Відповідно до наказу ректора в період з 01 листопада 2016 року до 01 травня 2017 року на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету проходили стажування четверо викладачів кафедри історії  та документознавства Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету: к.і.н. Юрченко Ольга Андріївна, к.і.н. Бем Наталія Вікторівна, к.і.н. Клініна Тетяна Сергіївна та  к.п.н. Настенко Лариса  Григорівна.   

 Навчальною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ  зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» передбачалось вивчення таких курсів:

 • Психолого-педагогічні основи  сучасних освітніх технологій.
 •  Інформатизація навчального процесу.
 •  Інноваційні технології в навчальному процесі,
 • Актуальні питання підготовки фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
 • Управління документаційними процесами.
 •  Основи інформаційного менеджменту
 • Аналіз формування архівних фондів
 • Аналіз консолідованої інформації підприємства

На засіданні кваліфікаційної комісії по захисту випускних робіт слухачів курсів зі спеціальності: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: у складі: Палеха Ю.І. – голова комісії, к.і.н., завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; Московченко Н.П. - член комісії, доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності  та Смоловик І.В. – член комісії, ст. викладач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності університету були заслухано такі теми випускних робіт:

 • Державні послуги в системі державного управління України (Юрченко Ольги Андріївни);
 • Українська складова технології українського брендингу  (Бем Наталії Вікторівни );
 • Керування документаційними  процесами в комерційних установах (Клініної Тетяни Сергіївни)
 •  Впровадження системи електронного документообігу в холдингових компаніях як спосіб оптимізації діловодства (Настенко Лариси Григорівни ).

Всі випускні роботи викладачів Національного авіаційного університету були оцінено на відмінно.

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard