Вгору
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації»
 •  

12-15 лютого 2019 року відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації», яка була організована на високому рівні Навчально-науковим інститутом права та безпеки підприємництва Європейського університету, зокрема, факультетом безпеки підприємств (декан - кандидат економічних наук, доцент Крайчак Євгеній Вікторович) та кафедрою кібербезпеки і управління захистом інформаційних систем (завідувач  -  кандидат технічних наук Пригара Михайло Петрович) за сприяння Асоціації спеціалістів кібербезпеки.

Конференція проходила на туристичній гірськолижній базі Європейського університету «Едельвейс» (Закарпатська область, Міжгірський район, село Верхній Студений).

На конференції була представлена низка концептуальних  доповідей. На основі поданих матеріалів підготовлений збірник тез. У роботі конференції взяли участь вчені та професіонали з різних освітніх організацій, наукових установ та профільних компаній.

Учасники конференції одностайно відзначають:

 • високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень, представлених у доповідях, орієнтованих на вирішення актуальних наукових і практичних завдань у галузі кібербезпеки та захисту інформації;
 • актуальність тематики доповідей на конференції, зокрема, запропоновані у доповідях учасників шляхи покращення кібербезпекової політики України з метою приведення її до вимог сучасності та забезпечення суверенітету держави в умовах активізації процесу мілітаризації кіберпростору;
 • поглиблення співпраці вчених з України та Казахстану;
 • активну участь у роботі конференції та інтерес до наукових досліджень студентів та аспірантів;
 • необхідність залучення до роботи конференції учасників з боку промислових підприємств і бізнесу для вирішення нагальних проблем кібербезпеки в їх діяльності.

Конференція рекомендує:

 • розвивати інтеграцію наукової та освітньої діяльності академічних і вузівських організацій представлених на конференції країн, через спільні наукові програми, гранти та проекти;
 • звернути увагу керівників ВНЗ та інших наукових організацій на необхідність фінансової підтримки участі молодих вчених, аспірантів і студентів у роботі конференцій;
 • розширити коло залучених до роботи конференції учасників з боку промислових підприємств і бізнесу;
 • максимально поширити інформацію про роботу конференції та проблем, які розглядалися для акцентування уваги громадськості на проблемах колективної та особистої інформаційної безпеки;
 • поширити інформацію про мету та діяльність ГО “Асоціація спеціалістів кібербезпеки” для спільного вирішення викликів, які постали перед Україною та суспільством в сфері кібернетичних загроз;
 • звернути увагу керівникам підприємств та організацій на нову ініціативу з боку деяких навчальних закладів (зокрема,  ПВНЗ “Європейський університет”) в запровадженні спеціалізації з “Кібербезпеки” на освітньому рівні молодший спеціаліст;
 • провести VІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки  та захисту інформації» у лютому 2020 року;
 • розмістити текст рішення конференції на офіційному сайті організаторів.
 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard