Вгору
  • XХ Всеукраїнська науково-практична конференція «МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА І НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
  •  

21 квітня 2017 року Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності, Європейським університетом та Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова було проведено щорічну XX Всеукраїнську науково-практичну конференцію «МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА І НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ». Конференція відбулась за підтримки голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету, професора Івана Івановича Тимошенко.

Цей науковий форум щорічно об'єднує інтелектуальну еліту різних галузей, що навчається або працює у провідних закладах освіти України. У цьогорічній конференції взяли участь понад 100 дослідників із 20 вищих навчальних закладів з усіх регіонів України.

Відповідно до тематики наукових доповідей була спланована робота 3-х секцій: «Молодь і освіта», «Молодь і наука», «Молодь, культура і національна самосвідомість» та 12-ти підсекцій: «Загальні проблеми освіти. Проблеми початкової, загальної середньої освіти та виховання. Проблеми дошкільної освіти та виховання», «Психологія», «Теоретична економіка в Україні та світі (світова економіка, макро-, мікроекономіка)», «Дослідження розвитку ринку, регулюючих та управлінських систем (фінанси, облік, аудит, менеджмент, маркетинг, реклама та дизайн)», «Інформаційні та виробничі технології. Інноваційні технології навчання», «Фізико-математичні дослідження», «Біологія, екологія, географія, хімія», «Літературознавство та мовознавство», «Філософські та історико-політичні дослідження», «Правознавство та безпекознавство».

Відкрила роботу конференції проректор із наукової роботи Європейського університету, доктор економічних наук, професор Прокопенко Наталія Семенівна та від імені ректорату Європейського університету побажала молодим дослідникам плідної роботи, зростання в науковій діяльності та нових відкриттів.

З вітальним словом від ректора Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, академіка НАПН України, доктора філософських наук, професора Андрущенка Віктора Петровича виступив проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор  Торбін Григорій Мирославович. Він привітав учасників конференції, побажав їм плідної роботи.

Слова-привітання до учасників конференції від колективу Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України за підписом директора інституту, доктора педагогічних наук, професора Калашнікової Світлани Андріївни зачитала модератор конференції Прокопенко Наталія Семенівна. У привітанні було зазначено, що на конференцію щорічно приїздить талановита молодь з усіх куточків України і саме в такому науковому середовищі здатна розвиватися дослідницька мережа зв'язків, що сприятиме  накопиченню безцінного наукового досвіду. Заохочення молоді здійснювати наукові дослідження сприяє підвищенню якості вищої освіти, здатності самостійно вирішувати актуальні наукові завдання, мислити креативно й відповідально, вміти застосовувати у дослідницькій діяльності найновіші досягнення освіти і науки.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді, які різнобічно висвітлювали актуальні питання та тенденції в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства, а саме: «Трансформація патріотичних настроїв українців: від Революції Гідності до сьогодення» ( доповідач - Пирог Микола, аспірант кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов Європейського університету),  «Порівняльна характеристика причин сучасного українсько-російського конфлікту та грузинсько - російського протистояння 2008 року в євроінтеграційному контексті (доповідач – Горохова - Торовик Алла Петрівна, викладач бізнес-коледжу Європейського університету, вчитель гімназії «Євроленд», аспірантка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов Європейського університету), «Доля Варвари Лазоріної на тлі політичних репресій 1930-х років» (доповідач - Іванченко Володимир Валентинович, виконавчий директор Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, історик), у якій використані матеріали Галузевого державного архіву Служби безпеки України, «Вперед у минуле, або що чекає на іноземного інвестора» (доповідач - Реус Лев, студент 2 курсу Бізнес-коледжу Європейського університету), «Виклики сьогодення, що стоять перед інтернет-маркетингом» (доповідач - Галстян Нарек, магістрант кафедри маркетингу та практичного підприємництва Європейського університету), «Формування культури повсякденного спілкування дітей старшого дошкільного віку з проявами агресивної поведінки засобами гри» (доповідач - Огородник  Ірина, студентка  4 курсу факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова), «Соціально-психологічні чинники схильності підлітків до бродяжництва» (доповідач - Деулін Микита, студент  4 курсу факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова), «Зарубіжний досвід розслідування дорожньо-транспортних пригод» (доповідач - Стаскевич Ганна  Сергіївна, аспірантка кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Європейського університету), «Застосування електронного цифрового підпису» (доповідач - Лисенко Микола, студент 1 курсу магістратури факультету інформаційних систем та технологій  Європейського університету), «Перетворення площини, що зберігають інцидентність точок колу» (доповідач - Мороз Микола, студент 3 курсу фізико-математичного факультету  Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова), «Дистанційне керування освітнім процесом за допомогою портативної бази даних» (доповідач - Яровий Дмитро, студент 1 курсу факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету).

Після невеликої перерви учасники конференції розійшлись на секційні засідання, де решта молодих науковців представили свої доповіді компетентним керівникам. По завершенню виступів всі учасники отримали сертифікати, а найкращі були нагороджені грамотами. За матеріалами конференції буде сформовано і видано науковий збірник. Безсумнівно наукові дослідження є і будуть підґрунтям для успішного економічного, соціального та культурного-освітнього розвитку країни, а наукові пошуки сприятимуть розвитку демократичної держави, інтеграції та модернізації вітчизняної вищої освіти, підвищенню її привабливості та конкурентоздатності.

  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard