Вгору
 • Болонський процес:
  пошук відповідей на актуальні питання реорганізації вищої освіти
 •  

2 березня 2010 року Європейський університет, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності за сприянням Міністерства освіти і науки України провели ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Болонський процес очима студентів». Предметом обговорення учасників заходу були проблеми інтеграції України до Європейського освітнього простору та перспективи запровадження ідей Болонської системи у сучасній вищій школі.

  Програмою була передбачена робота чотирьох секцій:
 • І секція – Освітня політика в контексті інтеграції суспільних процесів.
 • ІІ секція – Міжнародні системи вищої освіти: порівняльний аналіз.
 • ІІІ секція – Основні підходи та стан впровадження ідей Болонського процесу в Україні.
 • ІV секція – Кредитно-трансферна система організації навчального процесу: переваги та проблеми.

Вітальним листом до учасників та слухачів конференції звернувся заступник Міністра освіти і науки України, доктор фізико-математичних наук, п. Стріха М.В. На його думку, залучення молоді до вирішення питань інтелектуального майбутнього України, а саме інтеграції її до високотехнологічного конкурентного середовища, є реальним шляхом розвитку наукового потенціалу та свого роду фундаментом для подальшого становлення держави.

Тематика конференції знайшла творчий відгук та викликала бажання поділитися свої науковими доробками у широкого кола студентів та здобувачів наукових ступенів, серед яких представники 52 провідних навчальних закладів України.

Дискусію щодо проблеми євроінтеграційних процесів у вищій школі України розпочав завідувач відділу інтеграції в Європейський освітній та науковий простір Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України к.т.н. доцент Сухарніков Ю.В. Його доповідь зумовила жваве обговорення актуальних питань реформування освіти за принципами Болонської системи та виявила небайдужість студентства до майбутнього вітчизняної освіти.

Ґрунтовними, з елементами наукових досліджень, були доповіді Марієвої А. (Черкаський державний технологічний університет), Толстої М. (Національний авіаційний університет), Драник А. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) та інших, що були заслухані на пленарному засіданні.

Беззаперечним фактом залишається проблематика запровадження кредитно-трансферних інновацій Болонського процесу та їх експериментальний стан, але це й є той поступ, за умови повноцінної організації якого українські фахівці зможуть інтегруватися в європейський простір, отримавши якісну освіту. Так, за підтримку реорганізації вищої школи виступила студентка Уманської філії Європейського університету Галка Г., продемонструвавши стан впровадження ідей Болонського процесу в її навчальному закладі. Спираючись на результати соцопитування, дослідниця наголосила на позитивному ставленні колективів до розпочатих новвовведень.

Про особливості оцінювання системи знань за шкалою ECTS розповіли Багінський Богдан та Запорожець Тетяна – студенти Житомирської філії Європейського університету. Вони прокоментували усі «плюси» і «мінуси» запровадженого диференційованого оцінювання знань і зазначили його недоліки, помічені на практиці.

На нестандартний шлях підготовки фахівців з правознавства, що широко практикується в Європі, вказала студентка Київського університету права Національної академії наук України Дзелінська В. Доповідачка висвітлила особливості проходження практики студентами-юристами у спеціально створених юридичних клініках, де вирішуючи справжні професійні питання, майбутні спеціалісти набувають досвіду не з книжок, а з життя.

Із запереченням необхідності запровадження європейської системи освіти в Україні виступив студент Європейського університету Януш О. На його думку, більш раціональним було б відродження освітньої системи СНД, оскільки вона виглядає більш природною, ніж насаджувані стандарти Європи.

Отже, небайдужість учасників конференції, жвавість в обговорюванні порушених питань та багатоаспектність поглядів на окреслену тему свідчать, що мета заходу досягнена: на часі міцне утвердження України як повноправної частини європейського освітнього простору.

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard