Вгору
 • Болонський процес: п'ятирічний досвід адаптації вітчизняної вищої школи до вимог Європейського освітнього простору
 •  

pic10 грудня 2010 року у рамках заходів, присвячених 20-річчю Європейського університету, відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Болонський процес очима студентів». Мета заходу – активізувати наукову роботу студентів та аспірантів, сприяти обміну інформацією та інтегрувати зусилля вчених й освітян України на дослідницькій ниві.

Організатори заходу – «Європейський університет» та Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності – залучили до участі у конференції близько 100 активних пошукачів-дослідників з більше, ніж 40 вищих навчальних закладів України державної та приватної форм власності.

  Програмою була передбачена робота чотирьох секцій:
 • І секція – Освітня політика в контексті інтеграції суспільних процесів.
 • ІІ секція – Міжнародні системи вищої освіти: порівняльний аналіз.
 • ІІІ секція – Основні підходи та стан впровадження ідей Болонського процесу в Україні.
 • ІV секція – Кредитно-трансферна система організації навчального процесу: переваги та проблеми.

picЗ вітальним словом та побажанням плідної роботи до учасників конференції та присутніх звернулася перший проректор Європейського університет, професор Тимошенко Зоя Іванівна. Наголосивши на невідворотності процесу входження України до європейського освітнього простору, який Україна розпочала з 2005 року, Зоя Іванівна прокоментувала результати інноваційних заходів щодо реорганізації процесу навчання , які були запроваджені за цей період у Європейському університеті. Вона зазначила, також, що тільки якісна європейська освіта, побудована за схемою безперервного інтелектуального і фізичного зростання.

picАналізу помітних досягнень та невдач на шляху до адаптації Болонської системи в Україні та окресленню подальших дій присвятила свою доповідь студентка 4-го курсу Львівської філії Європейського університету Тетяна Бородчак. З результатами дослідження специфіки та переваг кредитно-модульної системи як ефективного методу адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ виступила студентка 4-го курсу психолого-педагогічного факультету Кримського інженерно-педагогічного університету Світлана Фалкіна.

picТрадиційно актуальним для дискусії залишається питання вивчення переваг та недоліків українсько-європейського освітнього союзу, – саме цю проблему порушила аспірантка і викладач Нікопольської філії Європейського університету Вікторія Тимошенко.

picҐрунтовними, з елементами наукових досліджень, були доповіді Ткаченка Володимира (Європейський університет, м. Київ), Колот Яни (Черкаський державний бізнес-коледж), Супрун Ольги (Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут») та інших промовців, що були заслухані на секційних засіданнях.

picОтже, небайдужість учасників конференції, жвавість в обговорюванні порушених питань та багатоаспектність поглядів на окреслену тему свідчать, що мета заходу досягнена: на часі міцне утвердження України як повноправної частини європейського освітнього простору.

pic

  Учасники конференції для подальшого розвитку вищої освіти і впровадження вимог Болонського процесу пропонують:
 • на законодавчому рівні визначити статус «бакалавра» в системі економічної діяльності та на ринку праці;
 • на законодавчому рівні чітко визначити можливість паралельного навчання за двома напрямами (спеціальностями) освіти;
 • установити єдину для всіх ВНЗ України школу оцінювання знань студентів;
 • збільшити кількість навчальних годин на проведення консультацій викладачем при вивченні певної дисципліни;
 • узагальнити результати педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно – модульної системи. навчання та внести відповідні зміни в нормативні документи МОНУ (особливо в частині обсягу годин «кредиту», поняття «повторного» вивчення навчальної дисципліни та інше).

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard