Вгору
  • Європейський університет оголошуе конкурс!
  •  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посад науково-педагогічних працівників
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів Професор, д.е.н. – 1
Доцент, к.е.н. – 2
Кафедра банківської справи Професор, д.е.н. – 1
Доцент, к.е.н. – 1
Кафедра економіки Професор, д.е.н. – 1
Доцент, к.е.н. – 1
Кафедра обліку, аналізу та аудиту Професор, д.е.н. – 1
Кафедра менеджменту Доцент, к.е.н. – 2
Кафедра менеджменту безпеки підприємств Доцент, к.юр.н. – 1
Доцент, к.е.н. – 1
Кафедра інформаційних систем та технологій Професор, д.т.н. (д.ф-м.н.) – 1
Доцент, к.т.н. ( к.ф-м.н.) – 3
Кафедра організації комплексного захисту інформації Професор, д.т.н. - 1
Доцент, к.т.н. - 2
Кафедра історії та теорії держави і права Доцент, к.ю.н. – 1
Старший викладач ( юрист) - 1
Кафедра кримінального і цивільного права Професор, д.ю.н. – 1
Доцент, к.ю.н. – 1
Кафедра господарського та міжнародного права Професор, д.ю.н. – 1
Доцент, к.ю.н. – 1
Кафедра документознавства та інформаційно - аналітичної діяльності Професор, д.істор.н. – 1
Доцент, к.істор.н. – 1
Кафедра екології Доцент, к.геогр.н. – 1
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Завідувач кафедри, (д.філософ.н., д.політ.н) професор - 1
Професор, д.філософ.н. – 1
Доцент, к.істор.н. – 1
Кафедра іноземних мов Завідувач кафедри, к.філол.н.,(к.пед.н), доцент – 1
Викладач - 1
Кафедра маркетингу Доцент, к.е.н. – 1
Кафедра практичного підприємництва Доцент, к.е.н. - 1

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – 30 днів від дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати такі документи: особовий листок з обліку кадрів, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання та список наукових праць, винаходів, публікацій.

Документи подаються до відділу управління персоналом за адресою:
м. Київ, бул. Акад. Вернадського, 16-в, кім. 105
Телефон для довідок: (044) 450-93-49

  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard