Вгору
  • Європейський університет проводить ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.020301 «Філософія».
  •  

Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої діяльності ПВНЗ «Європейський університет» з надання освітніх послуг за напрямом підготовки 6.020301 «Філософія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” розглянуто на засіданні Регіональної громадської експертної комісії.

Для реалізації поставленого завдання Європейський університет має висококваліфікований професорсько-викладацький склад , розвинену матеріально-технічну базу . Для цієї спеціальності розроблені освітньо – кваліфікаційна характеристика та освітньо – професійна програми, навчальний план і робочі навчальні програми, що ввібрали в себе кращі вітчизняні та світові традиції викладання філософських дисциплін.

    Розроблена Європейським університетом модель підготовки фахівців з філософії має в собі деякі особливості, серед яких наступні:
  • формування творчого, аналітико-синтетичного мислення у студентів;
  • поєднання теоретичної частини навчального процесу з фаховою практичною діяльністю;
  • вивчення дотичних до філософських дисциплін з метою адаптування випускників до практичних аспектів безпосередньої виробничої діяльності;
  • інтерактивний характер лекційних та семінарських занять.

Таким чином , вищезазначене повною мірою засвідчує доцільність відкриття спеціальності «Філософія» у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет».

З матеріалами ліцензійної справи можна ознайомитися в Європейському університеті.

  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard