Вгору
  • ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти»
  •  

30 листопада 2016 року у Європейському університеті відбулася ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти». Організатори конференції - факультет інформаційних систем та технологій Європейського університету, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності та Інститут інформаційних систем в менеджменті (м. Рига).

Традиційно у роботі конференції взяли участь науковці та  підприємці з України та зарубіжжя.

Відкрила роботу пленарного засідання проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Прокопенко Наталія Семенівна, яка привітала учасників конференції та передала вітання від засновників Європейського університету сім’ї Тимошенко.

З фундаментальною доповіддю на тему «Роль макроекономічного моделювання в управлінні процесами в Україні» виступив кандидат фізико-математичних наук, доцент Домрачев В.М.

Обґрунтованими та цікавими були доповіді студента факультету безпеки підприємств Лопати Олексія на тему «Криптографічна підсистема захисту інформації на основі симетричних ключів», магістрантів факультету інформаційних систем та технологій Лисенка Миколи - «Хмарні технології – новий щабель розвитку інформаційних систем», Обищенка Юрія - «Розподілена система керування версіями файлів», Біленка Олега - «Дослідження загроз кібербезпеці від макровірусів», магістрантки кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Фльорко О.С. - «Організація роботи секретаря медичної установи (на прикладі роботи стоматологічної поліклініки Дніпровського району м. Києва) » та інші.

Свої доповіді студенти готували під керівництвом доктора технічних наук Лахна В.А., доктора фізико-математичних наук Малюкова В.П., доктора економічних наук Васюткіної Н.В.,  кандидатів фізико-математичних наук, доцентів Скляренко О.В., Третиник В.В., Фортуни В.В., кандидата історичних та культурологічних наук, доцента Палехи Ю.І. та інших викладачів Європейського університету.

Із Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв виступила Воловик Інна з доповіддю «Роль інформаційних технологій у роботі кадрової служби закладу освіти», з Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана - студентка Бучинчик Ірина з тезами про побудову економетричних моделей  управління економікою.

Із виступів аспірантів слід відзначити доповідь Переверзєва Антона «Контроль наземного транспорту за допомогою хмарних обчислювальних систем та GPS моніторингу».

Серед основних тенденцій слід відзначити суттєве зростання уваги учасників конференції до проблематики дистанційного навчання. З цікавою доповіддю «Актуальні питання впровадження дистанційного навчання в освітній процес» виступив кандидат економічних наук, доцент Ластовенко О.В.

Завершальними були виступи кандидата технічних наук, доцента кафедри інформаційних систем та математичних дисциплін Хурсіна С.Л. із доповіддю «Практичні аспекти побудови чисельних моделей»  та директора ЦВІТ Подвиженка А.В. на тему «Процедура неперервного управління процесом взаємного інвестування».

За всі роки проведення конференції в її роботі взяли участь більш ніж 5500 фахівців з більш ніж 20 країн світу. Дуже важливим є той факт, що разом з досвідченими науковцями та високопрофесійними фахівцями в конференції завжди бере участь молодь: магістранти, аспіранти Європейського університету та багатьох інших ВНЗ України.

Загальна тематична спрямованість, закладена у перші роки існування конференції й досі зберігає свою актуальність. На ХХІІ конференції робота була зосереджена по таких напрямах:

  • Новітні інформаційні технології та їх застосування в економіці, менеджменті, бізнесі та освіті.
  • Інтелектуальні засоби підтримки прийняття рішень в складних економічних системах.
  • Технології, моделі і методи дистанційного навчання як засоби реалізації концепції безперервної освіти.
  • Інноваційні форми і методи підготовки сучасних фахівців у контексті вимог болонського процесу.
  • Наукові, організаційно-управлінські, технічні та правові аспекти інформаційної діяльності та захисту інформації.

За матеріалами конференції старшим викладачем кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Смоловик І.В. сформовано науковий збірник.

  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard