Вгору
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика юридичної освіти»
 •  

І Всеукраїнська науково-практична конференція
«Теорія та практика юридичної освіти»
м. Київ, 20 квітня 2012р.

Організатори: Національна академія педагогічних наук України, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Національна академія внутрішніх справ

Робота конференції проходитиме по наступних тематичних напрямках (секціях):
1) Реформування системи вищої освіти в контексті проекту Закону України «Про вищу освіту».
2) Теорія, історія та методологія юридичної освіти.
3) Організація навчально-виховного процесу на юридичних факультетах вищих навчальних закладів.
4) Порівняння підготовки правознавців у Європі, Сполучених Штатах Америки та Україні (в контексті Болонського процесу).
5) Стандартифікація та змістовне насичення системи вищої юридичної освіти. 6) Співвідношення змісту вищої юридичної освіти та правових потреб суспільства.
7) Педагогічна діяльність юриста-практика в процесі правозастосування.
8) Судова, пенітенціарна і правоохоронна педагогіка.

Мови конференції: українська, російська.

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, студенти та юристи-практики!!!

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 2012 року включно за електронною адресою law-conf@e-u.in.ua надіслати одночасно в електронному варіанті:
1. заявку на участь в конференції (див. зразок);
2. тези доповіді (див. вимоги до оформлення);

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.

Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, не належним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено або надіслані пізніше зазначеного терміну.

Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції, а також в оргкомітеті конференції.

Усі витрати, пов'язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Програма конференції буде надіслана всім учасникам після 15 березня 2012р.

  Вимоги до оформлення тез:
 • Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows;
 • Обсяг тексту: до 3 сторінок.
 • Назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
 • Нижче, через один інтервал, праворуч – ім'я та прізвище автора, коротка назва установи, де навчається автор; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання: шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:
  Іванов Іван Іванович,
  Студент 5-го курсу юридичного факультету Європейського університету
  Науковий керівник:
  Петров І.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального і цивільного права Європейського університету
 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].

Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді

Заявка на участь в I Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика юридичної освіти» 20 квітня 2012 року

  Відомості про доповідача та тему доповіді:
 • Прізвище
 • Ім'я
 • По батькові
 • Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач
 • Посада
 • Науковий ступінь
 • Вчене звання
 • Назва факультету, курс (для студентів та курсантів)
 • Тема виступу(доповіді)
 • Секція
 • Домашня адреса
 • Контактні телефони (домашній, мобільний)
 • Електронна пошта (e-mail).
  Відомості про наукового керівника (для студентів);
 • Прізвище
 • Ім'я
 • По батькові
 • Посада
 • Науковий ступінь
 • Вчене звання

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези.

Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції та вказівки «Правове регулювання суспільних відносин».

Контакти:

місце проведення: Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ, бул. Акад. Вернадського, 16-В, (ст. метро "Святошин") тел. 424-05-44 (юридичний відділ) електронна пошта: law-conf@e-u.in.ua

Сидорчук Юлія Миколаївна тел. 099 129 70 78

З повагою, Організаційний комітет!

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard