Вгору
  • Молодь і наука – майбутнє України!
  •  

25 квітня 2014 року в Європейському університеті відбулася щорічна XVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА І НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ». Організаторами конференції традиційно виступили: Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Європейський університет та Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Цей науковий форум щорічно об’єднує інтелектуальну еліту різних наукових галузей, що навчається або працює у провідних закладах освіти України. У цьогорічній конференції взяли участь понад 150 дослідників із 45 вищих навчальних закладів з усіх регіонів України.

Відповідно до галузевої тематики наукових доповідей була спланована робота 3-х секцій: «Молодь і освіта», «Молодь і наука», «Молодь, культура і національна самосвідомість» та 9-ти підсекцій: «Загальні проблеми освіти.

Проблеми початкової, загальної середньої освіти та виховання. Проблеми дошкільної освіти та виховання», «Психологія», «Світова економіка. Макроекономіка, мікроекономіка», «Менеджмент. Маркетинг. Реклама та дизайн», «Інформаційні та виробничі технології. Інноваційні технології навчання. Фізика, математика», «Біологія, екологія, географія, хімія», «Література, мовознавчі науки, іноземні мови», «Філософія. Історія та політологія», «Право та безпека підприємництва».

picВідкрив роботу конференції голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректор Європейського університету, професор Іван Іванович Тимошенко. У своєму вітальному слові І.І. Тимошенко зазначив, що організатори конференції вірно визначили пріоритети наукової роботи студентської молоді, звернувши її увагу на розвиток національної освіти, науки, культури, самосвідомості в суперечливих та складних умовах європейської інтеграції. Тому ідея створення конференції для молодих науковців, яка виникла 17 років тому, залишається актуальною навіть за таких складних політико-економічних умов, які зараз переживає українське суспільство. Адже вони ще активніше спонукають науковий світ, освітян та молодь до пошуку нових шляхів виходу із цієї кризової ситуації. Український народ протягом усієї своєї історії і сьогодні демонструє прагнення до цивілізованих форм співжиття, поваги до прав людини, забезпечення гідних стандартів життя та збереження миру. І.І. Тимошенко висловив сподівання, що конференція, яка викликала великий інтерес серед студентської молоді України, сприятиме подальшій активізації наукових пошуків юних дослідників та побажав усім учасникам натхненної праці та творчих успіхів.

picМодератор конференції – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов, кандидат політичних наук, доцент – Пашкова Оксана Броніславівна ознайомила присутніх з метою заходу та анонсувала доповіді, які винесені на пленарне засідання, наголосивши на їх актуальності, а також зачитала слова-привітання до учасників конференції, зокрема від Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України за підписом директора Інституту Михайла Филимоновича Степка – члена президії НАПН України, професора. На думку М.Ф Степка, ця конференція перетворилася на знакову подію в науковому студентському житті України. Обрані для наукових пошуків проблеми хвилюють широку громадськість та є актуальними, а саме проблеми економічного зростання нашої країни, її інтеграції до європейської спільноти, розвитку національної свідомості українського народу, шляхи виходу із кризової ситуації тощо.

З вітальним словом виступив в. о. проректора з наукової роботи, завідувач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор Торбін Григорій Мирославович. Він наголосив на ефективній міжгалузевій співпраці молодих науковців із Європейського університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та інших вищих навчальних закладів. Також зазначив, що щорічне проведення цієї конференції є свідченням розвитку української науки.

picСлова-привітання до учасників конференції від президента Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, ректора Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академіка Віктора Петровича Андрущенка зачитав завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академік НАПН України, доктор фізико-математичних наук Шут Микола Іванович. (фото IMG_4683) Учасникам конференції побажали плідних дискусій, дієвих результатів, наснаги і невтомності у новаторському пошуку. Було зазначено, що саме розвиток інтелекту є тим визначальним чинником, який здатний забезпечити перспективу розвитку держави загалом і кожного окремо.

picОсобливостям нормативно-правового забезпечення вищої освіти України в рамках європейського простору вищої освіти була присвячена доповідь начальника відділу стандартизації вищої освіти та інтеграції в Європейський освітній та науковий простір Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидата технічних наук, доцента Юрія Васильовича Сухарнікова.

picНе втрачає актуальності й економічна проблематика. Вивченню тенденцій розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції присвятила своє дослідження студентка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Мястковська Вероніка.

Молодь не може залишитися байдужою до політичних подій сьогодення. Ці аспекти були досліджені аспірантом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов Європейського університету Русланом Фалковим, який проаналізував сучасні соціально-політичні трансформації в Криму, та магістрантом Європейського університету Миколою Пирогом, доповідь якого була зосереджена на причинах та засобах протидії сепаратизму в Україні.

З доповіддю виступила студентка фінансово-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Атві Загра-Поліна Хассанівна. Вона висвітлила питання бізнесу в політиці та проблеми олігархії.

Водночас, вивчаючи тематику наукових досліджень, які обрали учасники, стає помітною тенденція щодо зростання інтересу молоді до проблем природознавчого аспекту, а саме: біології, екології, збереження природних ресурсів. Цікаві факти були виявлені та проаналізовані у доповіді на тему: «Питання якості води та управління водними ресурсами у відповідності до угоди про асоціацію між Україною та ЄС» студентки Європейського університету Єлістратової Олени.

Також молодь приділяє увагу вивченню нових результатів у фізиці та математиці, що традиційно продемонстрували студенти фізико-математичного інституту Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Гарко Ірина, Білоусов Віктор та Маруженко Олексій.

picКонференція відбулася на високому організаційному рівні за активної участі науковців, аспірантів та студентів – учасників конференції. На секційних засіданнях були визначені переможці, яких нагородили грамотами, а всіх учасників – сертифікатами про участь у роботі конференції.

Аспіранти та студенти вищих навчальних закладів України під час роботи конференції продемонстрували високий науковий потенціал, про що свідчить різноаспектність досліджень, якість підготовки доповідей, жвавість дискусій, творчий підхід та власна позиція щодо оцінки соціально-економічних і політичних процесів.

pic pic

Підводячи підсумки конференції, керівники підсекцій, серед яких відомі вчені та провідні фахівці Європейського університету та Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, зробили такі спільні висновки: молодь України виявляє активність щодо дослідження шляхів поступального розвитку держави, розбудови системи національної освіти і науки, поглиблення інтеграційних процесів, підвищення національної самосвідомості та збереження культурних традицій народу і самобутності нації.

Оргкомітет

Нагороджені грамотами за кращі доповіді

  • fb
  • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard