Вгору
  • Освітяни та науковці про місію соціально-гуманітарних дисциплін
  •  

4 жовтня Академія політичних наук та Європейський університет провели круглий стіл «Соціально-гуманітарні дисципліни в освітніх програмах закладів вищої освіти», на якому освітяни та науковці обговорили питання формування нової освітньої парадигми в умовах глобалізації та місію дисциплін соціально-гуманітарного циклу при підготовці фахівців для сучасного високотехнологічного суспільства.

Під час дискусії було наголошено. що у закладах вищої освіти не тільки відбувається професійне становлення майбутнього фахівця, але й формується громадянин, майбутній лідер, громадський діяч, а, можливо, й політик. Соціально-гуманітарні науки грають велику роль у розвитку найважливіших якостей особистості, її загальної культури, логічного мислення, здатності до рефлексії та глибокого усвідомлення власного ”я”.

 

Усвідомлюючи власну відповідальність за якість соціально-гуманітарної підготовки, викладачі у виступах зазначали, що в сучасних умовах цей цикл дисциплін має низький статус, кількість годин, відведених на їх викладання, як правило, дуже обмежена. Тому учасники круглого столу звернули увагу на те, що соціально-гуманітарна підготовка фахівців, формування у них громадянських позицій та компетентностей мають передбачати не тільки соціально-гуманітарні, але й професійні, фахові навчальні програми.

У багатьох виступах лунали думки  про необхідність застосування активних методів навчання, які стимулюють творчість, самостійне мислення, ініціативу. Дискусії, диспути, круглі столи - такі сучасні форми навчання мають прищепити студентам свободу висловлювання власних думок. Реформуючи систему вищої освіти, слід ретельно прорахувати, щоб новації не послаблювали основ національної безпеки.

Окрему увагу було приділено питанню рейтингу наукових публікацій суспільствознавців у міжнародному науково-інформаційному

  • fb
  • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard