Вгору
  • Студенти ПВНЗ «Європейський університет» у Державній науково-технічній бібліотеці (ДНТБ) України
  •  

Студенти магістратури  кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності  Європейського університету, які здобувають освіту за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність»,  взяли участь у роботі семінару-практикуму «Нормативно-технічні документи із стандартизації: інформація і документація», який   відбувся 21 лютого в Державній науково-технічній бібліотеці (ДНТБ) України.

Відкрила семінар-практикум директор ДНТБ А.Г. Жарінова. Під час семінару студенти заслухали виступи провідних фахівців  з інформаційної, бібліотечної та архівної справи та Національного органу стандартизації.

З цікавою доповіддю «Нормативне забезпечення цифровізації в секторі культурної спадщини: гармонізація актуальних стандартів для синхронізації  з європейським розвитком»  виступила к.т.н. , заступник голови ТК-144 О.В. Баркова.

Серед основних тем  семінару – практикуму були питання імплементації стандартів з бібліотечної справи представниками Інституту бібліотекознавства НБУВ ім. акад. В.І. Вернадського, впровадження  транслітераційних стандартів, перекладу  й адаптації стандартів  ІСО в Україні, гармонізації стандартів з інформаційного моделювання, розробки анотованого бібліографічного покажчика, стандартизації класифікацій фондової колекції музею, тощо.

Своїми напрацюваннями у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи поділився завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Європейського університету проф. Ю. І. Палеха.

З доповіддю про сучасний стан розроблення нормативних документів у сфері архівної справи виступив виступив директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства О.В. Гаранін, який також презентував учасникам семінару-практикуму онлайн словник архівної термінології, підготовлений фахівцями УНДІАСД та розміщений на сайті інституту та озвучив його перспективи у напрямку розвитку та популяризації архівної справи в Україні.

Відбулось професійне обговорення необхідності впровадження актуальних інформаційних стандартів, новітніх інформаційних технологій у секторах науково-технічної діяльності,  культурної спадщини і суміжних сферах та ролі бібліотек у цих процесах за участю розробників 3D програмно-технологічних рішень.

 

  • fb
  • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard