Вгору
 • Участь Європейського університету у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку»
 •  

pic3-4 квітня 2014 року у національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова відбулась ІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку».

На конференції були присутні міжнародні громадські організації, завідувач Секретаріату Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України п. Чижевський Б.Г., представники ВНЗ України з питань міжнародної освіти, президент громадської організації «Африканська Рада в Україні», представники рекрутингових агентств країн СНД, Азії та Африки.

На заході були присутні проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Європейського університету Різниченко Серафіма Тимофіївна яка була нагороджена Дипломом громадської організації «Асоціації міжнародної освіти, науки і культури» та Академії менеджменту міжнародної освіти за досягнення в галузі міжнародної освіти, нагороду отримав Європейський університет від громадської організації «Африканська Рада в Україні» за плідне міжнародне співробітництво з країнами Африки та навчання африканських громадян. Дипломи також отримали студенти університету з африканських країн, а саме:

  pic
 • Гомес Луіс Марсель, студент І курсу факультету безпеки підприємств, Конго;
 • Ел Таіф, студент ІV курсу факультету інформаційних систем і технологій, Лівія;
 • Оламуйіва Клара, студентка V курсу факультету економіки та менеджменту, Нігерія.

Головною темою конференції було організація набору та навчання іноземних громадян в рамках післядипломної освіти та вимоги часу.

Вищі навчальні заклади висловили зауваження «Українському державному центру міжнародної освіти» щодо недоцільності впровадження наказу №1541 від 01.11.2013 «Порядок організації набору та навчання іноземних громадян та осіб без громадянства та порядку видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання в Україні та їх реєстрації».

Учасники конференції констатували, що особливої уваги потребують такі заходи:

 1. Якнайшвидше прийняття нової редакції Законів України «Про вищу освіту», «Про післядипломну освіту», статті яких будуть враховувати і питання міжнародного наукового, освітнього та зовнішньоекономічного співробітництва ВНЗ України.
 2. Прийняття нових постанов КМУ, які б враховували основні напрями підвищення ефективності підготовки спеціалістів для зарубіжних країн і врахування таких питань:
  • Організація набору на навчання до ВНЗ України іноземців та осіб без громадянства.
  • Організація навчально-методичної роботи з іноземними студентами.
  • Організація роботи підготовчих факультетів і тестування.
  • Створення системи тестування громадян зарубіжних країн з української мови як іноземної.
  • Удосконалення системи менеджменту міжнародного співробітництва в галузі підготовки спеціалістів для зарубіжних країн (колективна стратегія ВНЗ, коопераційні програми, регіональні центри).
  • Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів для організації навчання іноземних громадян у вищих навчальних закладах України, їх підвищення кваліфікації.
  • Розробка і впровадження цільових інноваційних програм які забезпечують розширення участі України на міжнародному ринку освітніх послуг у галузі післядипломної освіти.
  • Залучення випускників-іноземців до розвитку кадрового потенціалу об’єктів зовнішньоекономічного співробітництва України і розширення обсягів підготовки іноземців та осіб без громадянства на компенсаційних умовах.
 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard