Вгору
  • Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.063.02
  •  

30 січня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.063.02 у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» щодо захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

О 10.00 відбувся захист дисертаційного дослідження на тему: «Судове провадження в умовах електронного реформування кримінальної юстиції України», здобувач - Каланча Інга Георгіївна, прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 (Прокуратура міста Києва). Науковий керівник – Столітній Антон Володимирович, кандидат юридичних наук, начальник відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство  (Національна академія прокуратури України). Офіційні опоненти: Татаров Олег Юрійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального процесу (Національна академія внутрішніх справ); Фаринник Василь Іванович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, старший партнер (ТОВ «Правова корпорація «Татаров, Фаринник, Головко»).

О 12.00 відбувся захист дисертаційного дослідження на тему: «Розслідування крадіжок, вчинених неповнолітніми», здобувач - Рудницька Юлія Вікторівна, головний спеціаліст Відділу спеціальних проваджень Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Науковий керівник – Юсупов Володимир Васильович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, докторант докторантури та аспірантури (Національна академія внутрішніх справ). Офіційні опоненти: Цимбал Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики (Університет державної фіскальної служби України); Давиденко Валерій Степанович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін (Київський національний торговельно-економічний університет).

  • fb
  • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard