Вгору
  • Відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.063.02 у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет»
  •  

07 червня 2018 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.063.02 у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» щодо захисту дисертацій Юрченко Аліни Михайлівни «Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження» Дисертація виконана на кафедрі кримінального процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України.

Науковий керівник – Гарбовський Леонід Антонович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності(Університет державної фіскальної служби України)

Офіційний опонент – Мотлях Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Навчально-наукового інституту № 1 (Національна академія внутрішніх справ)

Офіційний опонент – Соколова-Височина Яна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство (Національна академія прокуратури України)

та Моргуна Сергія Олександровича «Суд присяжних в Україні». Дисертація виконана на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ «Європейський університет».

Науковий керівник: Власова Ганна Петрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ «Європейський університет».

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Чорноус Юлія Миколаївна, професор кафедри криміналістики та судової медицини (Національна академія внутрішніх справ);
  • кандидат юридичних наук, доцент Дроздов Олександр Михайлович, доцент кафедри кримінального процесу (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Поданих на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.


08  червня 2018 року  відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 26.063.02 у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» щодо захисту дисертації Мілевського Миколи Олександровича «Досудове провадження щодо злочинів, пов’язаних із тероризмом», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Дисертація виконана на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ «Європейський університет».

Науковий керівник: Кравчук Петро Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики ПВНЗ «Європейський університет».

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, професор Нікіфорчук Дмитро Йосипович, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності (Національна академія внутрішніх справ);
  • кандидат юридичних наук, доцент Кудінов Сергій Сергійович, ректор (Національна академія служби безпеки України).

Оскільки офіційний опонент Кудінов С.С. не може бути присутнім під час засідання спеціалізованої вченої ради через відрядження, було прийнято рішення про залучення додаткового опонента (протокол № 9 від 04.06.2018 р.)

додатково залучений опонент - кандидат юридичних наук, Тарасенко Олександр Сергійович, головний спеціаліст відділу організації освітньої та наукової діяльності управління професійної освіти та науки (Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України)

  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard