Вгору
 • Всеукраїнська науково-практична internet – конференція «Стратегії стійкого розвитку економіки» 12 жовтня 2018 р.
 •  

Міністерство освіти і наукиУкраїни
ПВНЗ «Європейський університет»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегії стійкого розвитку економіки», яка відбудеться 12 жовтня 2018 року у Європейському університеті (м. Київ).

Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи стійкого розвитку економіки.
 2. Основні тенденції розвитку економіки України на сучасному етапі.
 3. Вплив політичної кризи на бізнес-середовище України.
 4. Фінансові деформації в українських кризових ситуаціях.
 5. Фінансово-економічні аспекти подолання кризових явищ в українських реаліях.
 6. Економічні реакції бізнесу в кризових умовах.
 7. Коливання курсу валют та зміни в грошово-кредитній системі України.
 8. Бюджетні ризики в кризових умовах.
 9. Перспективи відновлення економіки Донбасу.

Метою конференції є обговорення науково-практичних проблем розвитку економіки України, розробка рекомендацій щодо їх розв'язання на основі думок і поглядів вчених-економістів, науковців та практиків.

Програма конференції передбачає обговорення означеної проблематики в он-лайн режимі.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявка на участь у конференції проводиться через сайт Європейського університету www.conf-ssde.e-u.in.ua до 12 жовтня 2018 року.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез – 2-3 сторінки. MS Word, шрифт Times New. Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал – одинарний), абзац – 1,25 см. Поля: ліве– 2,5 см, праве – 1,5 см., верхнє та нижнє – 2 см.

У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та ініціали автора (співавторів), їхні наукові ступені, вчені звання. Нижче – назва ВНЗ. Через два інтервали по центру сторінки – назва доповіді великими літерами, ще через два інтервали – текст. По закінченню тексту через один інтервал надається список використаних джерел. Посилання на літературу по тексту – у квадратних дужках.

Тези друкують за редакцією авторів.

Відповідальність за зміст матеріалів несе автор.

Матеріали, подані з порушенням зазначених вимог, не приймаються.

Після надання матеріалів (тез) слід надіслати відскановану копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу spasichenko.zina@ukr.net. За бажання отримати збірку матеріалів поштою, тут же слід вказати вашу поштову адресу.

Організаційні внески учасників використовуються для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою і проведенням конференції, виданням програми конференції та збірки тез, надсиланням збірки авторам. Вони складають 100 грн. (у випадку бажання автора отримати один примірник збірки), або кратно кількості примірників.

Оплата здійснюється на розрахунковий рахунок 26001000023373 у АТ «Укрексімбанк» м. Київ, МФО 322313 ЄДРПОУ 24366800 (одержувач – ПВНЗ «Європейський університет», призначення платежу – організаційний внесок на конференцію «Стратегії стійкого розвитку економіки»)

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard