Вгору
  • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
  •  

13-14 травня 2010 року напередодні відзначення Дня науки в Україні Міністерством освіти і науки України, Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова та Європейським університетом була проведена щорічна ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА І НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ».

picЦей традиційний захід щорічно об'єднує інтелектуальну еліту найрізноманітніших наукових галузей, що навчається або працює у провідних закладах освіти України. У цьогорічній конференції взяли участь понад 300 дослідників із 62 вищих навчальних закладів, 40 з них – державної форми власності, серед яких Київський національний університет будівництва і архітектури, Вінницький національний технічний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний авіаційний університет та 22 закладів приватної форми власності, а саме: Київський інститут реклами, Запорізький класичний приватний університет, Європейський університет (Головний ВНЗ і 10 філій), Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні», м. Київ та інші.

Відповідно до галузевої тематики наукових доповідей була спланована робота 3 секцій і 16 підсекцій:

Секція І. Молодь і освіта
Підсекції: 1. Загальні проблеми освіти
2. Психологія
3. Проблеми початкової, загальної середньої освіти та виховання
4. Проблеми дошкільної освіти та виховання
Секція ІІ. Молодь і наука
Підсекції: 1. Світова економіка
2. Макро- і мікроекономіка
3. Менеджмент
4. Маркетинг
5. Реклама і дизайн
6. Інформаційні та виробничі технології.
Інноваційні технології навчання.
7. Фізика, математика, інформатика
8. Біологія, екологія, географія
9. Література, мовознавчі науки, іноземні мови
10. Історія та політологія
11. Філософія та теологія
12. Право та безпека підприємництва.
Секція ІІІ. Молодь, культура і національна самосвідомість.

Відкрив роботу конференції проректор з наукової роботи Європейського університету, к. техн. н., проф. Козаченко О.І., який ознайомив присутніх з метою заходу, його важливістю та актуальністю змісту порушених проблем, а також зачитав слова-привітання, звернені до учасників конференції від представників керівних структур освіти: Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Сафіулліна Равіля Савовича, заступника Міністра освіти і науки України, д. ф.-м. н. проф. Стріхи М. В., президента Академії педагогічних наук України, академіка Національної академії наук України та АПН України, д. філос. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Кременя В.Г., директора Інституту вищої освіти АПН України, д. пед. н., професора, академіка АПН України Лугового В. І. Одностайно визнавши непересічність проблематики конференції, вчені побажали учасникам отримати відчуття задоволення від можливості оприлюднити результати своїх наукових досліджень та накреслити плани майбутніх розвідок, а присутнім – перейнятися порушеними темами і здобути енергетичний запал для власних творчих пошуків.

picНа особливостях умов європейської інтеграції молоді України наголосила у своєму виступі проректор Європейського університету, к. іст. н., професор Тимошенко О.І. Спираючись на власні враження, отримані від спілкування з професорами і вченими Європи, Олена Іванівна зауважила, що для європейської інтеграції одного інтелекту недостатньо. Необхідно виховати в собі європейську культуру, яка ґрунтується на властивих українському менталітету чеснотах: доброзичливості, гостинності, вмінні радіти успіхам і з оптимізмом долати перешкоди. Поєднання знань і культури сформує позитивний імідж українця: патріота своєї держави та охочого пізнати цінності Європи.

Накреслити правильну схему наукового дослідження порадила молодим науковцям заступник міністра освіти і науки України, д. філол. н., професор Зайцева І.П. Заступник міністра підкреслила значущість масштабів кожної з обраних тем, які виринають на науковому обрії студента під час написання творчих робіт. Обрана тема має стати тою єдиною, яку науковець-початківець вивчатиме, інтелектуально зростаючи, під час написання курсової, дипломної, магістерської і, можливо, кандидатської дисертації. При цьому важливо прислухатися до порад наукового керівника і не розпорошуватися на інші, на перший погляд, здавалось би перспективні і цікаві теми.

Вивчаючи тематику наукових досліджень, які обрали учасники, стає помітною тенденція щодо зростання інтересу молоді до проблем природознавчого аспекту, а саме: біології, екології, збереження природних ресурсів. Цікаві й неочікувані факти прозвучали у доповіді на тему: «Отруйні та небезпечні рослини міста Києва» студентки Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова Царенко Наталії.

picПоява підсекції «Реклама і дизайн» теж виявилась на часі. Студенти дослідили не тільки психологічні моменти цього явища (доповідь на тему: «Маніпуляція в рекламних текстах» студентки Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова Габрись Антоніни), а й лінгвістичні (виступ на тему: «Сучасна реклама: проблеми редагування» студентки Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова Горської Світлани) й художньо-естетичні (виступ на тему: «Вплив мистецтва на дизайн» студента Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова Загайкевича Святослава).

Не втрачає актуальності й економічна проблематика. Студенти-максималісти продовжують шукають відповіді на питання впливу світової фінансової кризи на розвиток економіки України – таку тему обрали дослідники Європейського університету Гура Олександр і Омельченко Наталія. Вивченню способів впровадження інформаційних технологій в економіку країни присвятив дослідження студент Європейського університету Сваричевський Дмитро.

Молодь не може залишитися байдужою до політичних та історичних подій сьогодення і минулого. Ці аспекти дослідили студенти Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова Вегера Лілія, яка виступила з темою: «Голодомор 1932-33 рр. на Київщині» та Єршова Олена, зацікавивши конференцію змістом свого дослідження на тему «Фантом політичної відповідальності в українській політикумі».

picПро сучасний стан безпеки підприємств в Україні, у тому числі й фінансової, розповіли студенти Європейського університету Ткаченко Володимир, Камілов Олексій, Пташинський Антон, наголосивши на актуальності фаху, який вони опановують, і на їхній конкурентоспроможності, яка очевидна вже зараз.

Підводячи підсумки заходу, керівники підсекцій, серед яких відомі вчені та провідні фахівці Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова та Європейського університету, дійшли спільного висновку: студенти ВНЗ України розкрили високий науковий потенціал, про що свідчить різноаспектність досліджень, якість підготовки, творчий підхід та власна позиція щодо обраної теми. Отже, молодь здатна вивести Україну на шлях європейської інтеграції, забезпечити інтелектуальне зростання, оскільки вона нестандартно мисляча і небайдужа.

  • Інші події
  •  
  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard