Вгору
  • XV Всеукраїнська науково-практична конференція «МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА І НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»
  •  

25-26 квітня 2012 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова та Європейським університетом була проведена щорічна XV Всеукраїнська науково-практична конференція «МОЛОДЬ, ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА І НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.»

picЦей форум щорічно об′єднує інтелектуальну еліту найрізноманітніших наукових галузей, що навчається або працює у провідних закладах освіти України. У цьогорічній конференції взяли участь 340 дослідників із 47 вищих навчальних закладів, 35 з них – державної форми власності, серед яких Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, picНаціональна академія державного управління при Президентові України, Національна академія внутрішніх справ України, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, Одеська національна академія харчових технологій, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Донецький національний університет, Запорізький національний університет, та 12 закладів приватної форми власності, а саме: Європейський університет, Інститут реклами (м. Київ), Академія адвокатури України, Український католицький університет та інші.

Відповідно до галузевої тематики наукових доповідей була спланована робота 3 секцій і 16 підсекцій:

І. Секція Молодь і освіта
  Підсекції: 1. Загальні проблеми освіти
    2. Психологія
    3. Проблеми початкової, загальної середньої освіти та виховання
    4. Проблеми дошкільної освіти та виховання
ІІ. Секція Молодь і наука
  Підсекції: 1. Світова економіка
    2. Макроекономіка, мікроекономіка
    3. Менеджмент
    4. Маркетинг
    5. Реклама та дизайн
    6. Інформаційні та виробничі технології. Інноваційні технології навчання.
    7. Фізика, математика, інформатика
    8. Біологія, екологія, географія
    9. Література, мовознавчі науки, іноземні мови
    10. Історія та політологія
    11.Філософія
    12. Право та безпека підприємництва
ІІІ. Секція Молодь, культура і національна самосвідомість

picВідкрив роботу конференції проректор з наукової роботи Європейського університету, доктор економічних наук, професор Віктор Миколайович Мельник, який ознайомив присутніх з метою заходу, його важливістю та актуальністю змісту порушених питань, а також зачитав слова-привітання, звернені до учасників конференції, зокрема від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту за підписом директора Департаменту вищої освіти Юрія Миколайовича Коровайченка, та від Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України за підписом в.о. директора Інституту Михайла Филимоновича Степка – члена президії НАПН України, професора.

picЗ вітальним словом від Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова виступила доктор педагогічних наук, ректор Інституту екології, економіки і права, професор кафедри теорії та методики професійної підготовки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Биковська Олена Володимирівна.

Конференція пройшла на високому організаційному рівні при активній участі науковців, аспірантів та студентів – учасників конференції. На секційних засіданнях були визначені переможці, яким були вручені дипломи та подарунки, а всім учасникам – свідоцтва про участь у роботі конференції.

picПідводячи підсумки конференції, керівники підсекцій, серед яких відомі вчені та провідні фахівці Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та Європейського університету, дійшли спільного висновку: молодь України виявляє активність щодо дослідження шляхів поступального розвитку держави, розбудови системи національної освіти і науки, поглиблення інтеграційних процесів, підвищення національної самосвідомості та збереження культурних традицій народу і самобутності нації. Аспіранти та студенти вищих навчальних закладів України під час роботи конференції продемонстрували високий науковий потенціал, про що свідчить різноаспектність досліджень, якість підготовки доповідей, жвавість дискусій, творчий підхід та власна позиція щодо оцінки соціально-економічних і політичних процесів.

Оргкомітет конференції

  • fb
  • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard