Вгору
 • Юридична освіта в Україні: проблеми теорії та практики
 •  

picЗ метою розвитку освітнього потенціалу, реформування вищої освіти, огляду та аналізу якості надання юридичної освіти в Україні, пошуку шляхів підвищення правової культури та правової свідомості Національна академія педагогічних наук України, Європейський університет, Національна академія внутрішніх справ України провели І Всеукраїнську науково-практичну конференція «Теорія та практика юридичної освіти» 20 квітня 2012 року що відбулася на базі Європейського університету.

Конференція працювала у рамках трьох сесій: юридична освіта в контексті трансформації освітніх процесів в Україні; теоретичні та методологічні проблеми юридичної педагогіки; особливості підготовки професійних юристів у вищих навчальних закладах.

picВ останні роки система юридичної підготовки фахівців в Україні зазнала істотних змін. З підвищенням значення права у житті суспільства суттєво розширились межі правової діяльності в сферах державного будівництва, економіки, забезпечення суспільного порядку та інших, а відтак значно збільшився престиж юридичної професії, попит на юристів. Ефективність процесу юридичної освіти в значній мірі залежить від того, наскільки вміло та вдало використовуються різноманітні форми та методи навчання. В залежності від того, до якого профілю юридичної діяльності готуються фахівці, складається відповідна програма їх навчання, де поряд з фундаментальними знаннями передбачається надання студентам, слухачам спеціальних знань з урахуванням специфіки тієї сфери, де їм доведеться працювати. Отже метою конференції було визначення пріоритетних напрямів реформування системи юридичної освіти та шляхів підвищення якості такої освіти за рахунок розробки нових теоретичних та методологічних підходів у педагогіці.

picУ конференції прийняли участь відомі науковці, академіки НАН України та галузевих академій наук, представники вищих навчальних закладів, представники органів державної влади та міжнародних організацій, викладачі та аспіранти. Зокрема, з доповідями виступили ректор Європейського університету Тимошенко І.І. та проректор Європейського університету Гурак Р.В., проректор НАВС Джужа В.М., академіки НАПрН України Шемшученко Ю.С. та Костицький М.В., заступник директора Інституту вищої освіти НАПН України Стебко М.Ф., ректор Інституту економіки, екології і права Биковська О.В. Особливий акцент під час проведення конференції було зроблено академіками Костицьким М.В. і Шемшученком Ю.С. на своєчасність і доцільність розробки нової галузі юридичної науки – юридичної педагогіки у зв'язку з необхідністю підвищення рівня кваліфікації вітчизняних правників, визнання їх міжнародною юридичною спільнотою та подальшого реформування системи вищої юридичної освіти в цілому.

  picНа конференції обговорювалася низка актуальних для національної системи юридичної освіти питань:
 • необхідність розробки нового наукового напряму - юридичної педагогіки і його значення при підготовці юристів;
 • запровадження позитивного досвіду європейських держав у сфері підготовки фахівців-правників;
 • закріплення на законодавчому рівні навчальних програм для студентів юридичних факультетів;
 • розширення та вдосконалення інституту стажування з метою працевлаштування випускників згідно з їх можливостями, побажаннями, вміннями та навичками;
 • уточнення переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців-юристів – державних реєстраторів, криміналістів, митників, прикордонників, юристів-фахівців за галузевими напрямами, а також створення нових спеціальностей з урахуванням сучасних надбань юридичної науки і практики.

Підводячи підсумки конференції, було висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми юридичної освіти. На думку учасників, проведення конференції та звернення із відповідними рекомендаціями до Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України можуть стати важливим етапом в процесі реформування системи юридичної освіти в Україні.

(Матеріал підготувала Сидорчук Ю.М.,
юрисконсульт Європейського університету)

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard