Вгору
 • Факультет економіки та менеджменту Європейського університету
 •  

м.Київ, бул.Академіка Вернадського ,16в
Телефон/факс: (044)424-32-34 (каб.228)
моб.: 050-383-38-06

Девіз університету: Вчись, працюючи!!!

Заклик  факультету: Досягай успіху разом з нами!!!

Єрмішова Світлана Василівна – декан факультету економіки та менеджменту, кандидат наук  з державного управління. Має багатий науково-педагогічній  та практичній   досвід у сферах фінансів, ревізій  і аудиту, бухгалтерського обліку,  підприємництва. Опубліковано понад 60 наукових та методичних праць. Шляхи теперішніх наукових досліджень: методологічні засади розвинення системи управління державними видатками. Захоплення: психологія, література, музика, подорожі.


Кручко Аліна Борисівна – секретар факультету.
 

Факультет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями :

 «Бакалавр»:

Набір до 2015 року
код та найменування напряму підготовки

 • 6.030504 «Економіка підприємства»
 • 6.030507 «Маркетинг»
 • 6.030508 «Фінанси і кредит»
 • 6.030509 «Облік і аудит»
 • 6.030601 «Менеджмент»
 • 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Набір з 2016 року
код та найменування спеціальності

 • 051 «Економіка»
 • 075 «Маркетинг»
 • 072 « Фінанси , банківська справа та страхування»
 • 071 « Облік і оподаткування»
 • 073 « Менеджмент»
 • 101 « Екологія»

«Спеціаліст»:

Набір до 2015 року
код та найменування напряму підготовки

 • 7.03050401 «Економіка підприємства»
 • 7.03050701 «Маркетинг»
 • 7.03050801 «Фінанси і кредит»
 • 7.03050901 «Облік і аудит»
 • 7.03060101 « Менеджмент організацій і адміністрування»
 • 7.03060104 « Менеджмент ЗЕД»
 • 7.04010601 « Екологія та охорона навколишнього середовища»

Набір з 2016 року
код та найменування спеціальності

 • 051 «Економіка»
 • 075 «Маркетинг»
 • 072 « Фінанси , банківська справа та страхування»
 • 071 « Облік і оподаткування»
 • 073 « Менеджмент»
 • 073 « Менеджмент»
 • 101 « Екологія»

«Магістр»:

Набір до 2015 року
код та найменування напряму підготовки

 • 8.03050401 «Економіка підприємства»
 • 8.03050701 «Маркетинг»
 • 8.03050801 «Фінанси і кредит»
 • 8.03050901 «Облік і аудит»
 • 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • 8.03060104 «Менеджмент ЗЕД»
 • 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Набір з 2016 року
код та найменування спеціальності

 • 051 «Економіка»
 • 075 «Маркетинг»
 • 072 « Фінанси , банківська справа та страхування»
 • 071 « Облік і оподаткування»
 • 073 « Менеджмент»
 • 073 « Менеджмент»
 • 073 « Менеджмент»

 


 

Кафедри факультету:

 • Кафедра фінансів та банківської справи
 • Кафедра економіки
 • Кафедра обліку і оподаткування
 • Кафедра менеджменту
 • Кафедра маркетингу та практичного підприємництва
 • Кафедра екології
 • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов

Місія факультету  - підготовка конкурентоспроможних менеджерів та економістів з готовністю до інноваційної професійної діяльності, які  здатні ефективно працювати в умовах ринкової економіки, управляти функціональними, організаційними і соціально-трудовими процесами на підприємствах різних форм власності та вирішувати завдання з розвитку української держави.

Основні напрями діяльності:

 • організація навчального процесу відповідно до державних і галузевих стандартів освіти;
 • вдосконалення якості підготовки фахівців;
 • організація практичної підготовки студентів на засадах  індивідуалізації навчальних завдань на практику студента з урахуванням майбутнього місця роботи і посадових обов’язків;
 • організація науково-дослідної діяльності студентів;
 • національно-патріотичне виховання студентства.

В основі успішного результату діяльності факультету економіки та менеджменту є ефективна та злагоджена праця всіх учасників освітнього процесу - викладачів і студентів на всіх етапах. Для цього на факультеті створені всі умови: матеріально-технічна база; висококваліфіковані кадри, які спроможні професійно розв’язувати сучасні проблеми в галузі фундаментальних та гуманітарних наук, менеджменту, маркетингу, екології, економіки і фінансів; фінансового і управлінського обліку, аудиту, оподаткування на  підприємствах різних форм власності та в установах фінансово-кредитної і банківської системи.

Навчання на факультеті економіки та менеджменту дає можливість кожному студенту стати не тільки висококваліфікованим фахівцем, але і різносторонньою особистістю – громадянином нашої країни!

Ми запрошуємо на навчання до якнайбільшого факультету університету! Ми раді завжди Вам!

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard