Вгору
 • Факультет заочного та дистанційного навчання
 •  

Факультет заочного та дистанційного навчання

Результат нашої роботи – наші випускники!

В сучасних умовах динамічного розвитку суспільства отримання освіти є актуальним протягом всього життя людини. Заочна (дистанційна) освіта – це можливість набути нову кваліфікацію або підвищити її рівень без відриву від основного місця роботи, це можливість поєднати професійну, громадську діяльність з навчанням. За допомогою сучасних дистанційних технологій студент має можливість отримувати знання безпосередньо за місцем свого перебування (проживання) на основі використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій (on-line лекції, on-line платформи Moodle, вебінари, семінарські заняття, міжсесійне тестування через Internet тощо).

Факультет заочного та дистанційного навчання здійснює підготовку  фахівців за освітніми ступенями :

«Бакалавр»:

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 081 Право
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 071 Облік і оподаткування
 • 073 Менеджмент
 • 101 Екологія
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 125 Кібербезпека
   

«Магістр»:

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 024 Хореографія
 • 081 Право
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 071 Облік і оподаткування
 • 073 Менеджмент
 • 124 Системний аналіз
 • 122 Комп’ютерні науки та інформаційні системи
 • 125 Кібербезпека

Декан факультету – Шиян Оксана Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент. Закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології. Захистила дисертацію на тему: „Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні”. Відмінник освіти України.

Заступник декана – Пінчук Тетяна Іванівна. Закінчила Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана, магістр з обліку і аудиту.

Секретар – Коробка Юлія Вікторівна, закінчила «Європейський університет», спеціаліст з економіки підприємства.

м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16в
телефон:(044)423-00-49
каб.323
е.mail : zaoch@kyiv.e-u.in.ua

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard