Вгору
 • Юридичний факультет Європейського університету
 •  

 м. Київ бул. Кольцова 15 В
Тел.. 0442734028
e-mail. dekanat-uf@kyiv.e-u.in.ua

Юридичний факультету Європейського університету є одним з найбільших навчальних підрозділів Європейського університету. Підтвердженням успішного розвитку факультету, що був заснований в 2004 році  є його велика популярність серед  абітурієнтів та успішні кар’єрні досягнення випускників.

Факультет здійснює підготовку за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр, що відповідає IV, найвищому, рівню акредитації.

Після закінчення навчання випускники магістерської програми мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Головне завдання юридичного факультету – поєднавши ґрунтовне теоретичне навчання та практичну підготовку, підготувати фахівців,  спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання на  практиці. Не менш важливим є також формування активної громадянської позиці випускників, які повинні керуватися принципами  справедливості та добра, оскільки професія юриста має важливе соціально-політичне значення для розвитку відкритого і демократичного суспільства. 

Факультет видає науковий збірник «Правовий часопис Європейського університету»


Структура факультету

Факультет складається з трьох кафедр, які забезпечують професійну підготовку студентів:

 • Кафедра історії та теорії держави і права
 • Кафедра кримінального права  процесу та криміналістики
 • Кафедра міжнародного господарського та цивільного права

Керівництво факультету

Декан – Бутенко Андрій Петрович

Кандидат історичних наук, доцент. В університеті працює з 2002 року. Голова координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України. За час роботи неодноразово відзначався почесними грамотами університету, відомчих організацій та органів місцевого самоврядування, подякою Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності. За плідну роботу у сфері освіти нагороджений орденом «За розбудову освіти», почесним знаком Міністерства юстиції України. Орденом св. Кирила та Мифодія.

Автор близько 50 наукових та науково-методичних праць.

Тел.: 273-40-28, е-mail: dekanat-uf@kyiv.e-u.in.ua


Особливість навчання на факультеті

Прагнення підготувати фахівця, який гідно зможе протистояти викликам сьогодення та на високому професійному рівні забезпечити юридичний супровід чи захист клієнтів сприяло формуванню новітніх активних методів навчання та створенню відповідних матеріальних умов.

Підготовка фахівців на нашому факультеті поєднує у собі вивчення відповідних навчальних дисциплін за напрямом «Право» та здобуття практичних навичок на заняттях, тренінгах, під час розв’язання «кейсових завдань» та участі у роботі наукових та практичних гуртків.

Для якісного проведення занять на факультеті створені тематичні навчальні кабінети з вивчення історії та теорії держави і права, іноземних мов,  «зал судових засідань», лабораторія психофізіологічних досліджень, кабінет криміналістики.

Застосувати свої знання на практиці студентам допомагають заняття у юридичній клініці. Це дозволяє студентам ґрунтовніше вивчити практичну складову набутих теоретичних знань з обраного напряму.

Значно полегшує навчальний процес спеціалізована бібліотека факультету  та окремий читальний зал юридичної літератури і періодики,  обладнаний сучасними комп’ютерами із значним фондом електронних джерел та спеціалізованими програмами, зокрема «Ліга-Закон».

Організація навчального процесу на факультеті спрямована не лише на отримання студентами необхідних професійних знань і вмінь, а й на формування всебічно розвинутої  особистості.  Для реалізації даного завдання на базі факультету діють творчі та спортивні гуртки, проводяться всеукраїнські та міжнародні наукові заходи.

Зокрема, серед Всеукраїнських професійних заходів, які проводяться на базі факультету та за сприяння нашого колективу, такі:

 • «Всеукраїнський тиждень права, виставка форум «Правники суспільству»» (2010 – 2015 роки)
 • Міжнародний конкурс ім. Корецького (2011 – 2015 роки);
 • Всеукраїнська зимова правнича школа (спільно із Міністерством юстиції України, 2010 – 2016 роки);
 • Всеукраїнська правнича школа судочинства (співорганізатор, 2013 – 2016 роки);
 • Всеукраїнська школа з альтернативного вирішення спорів (співорганізатор, 2012 – 2016 роки).

Неодноразово наш факультет виборював право приймати Всеукраїнський форум молодих юристів України.

Особливим напрямком у навчальному процесі є спеціальна програма «Зустрічі з видатними діячами сучасності» в рамках якої, студенти мають змогу поспілкуватися із відомими юристами-практиками, суддями, адвокатами, медіаторами, громадськими діячами.

Випускники юридичних коледжів зараховуються на третій курс університету

На юридичному факультеті студенти мають можливість отримати ґрунтовні знання і практичні навички, стати висококваліфікованими фахівцями в організації та ефективному правовому управлінні справами. Знання отримані з нами дадуть можливість стати респектабельною людиною і перетворити свої мрії в життя, досягти висот у правознавстві і підприємстві.


Секретар деканату - Козлова Тетяна

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard