Вгору
 • Кафедра економіки, екології та практичного підприємництва
 •  

Економіст – митець, що знає,
як діяти у будь-яких економічних  ситуаціях

Вас вітає кафедра економіки, екології та практичного підприємництва!

Наша адреса: м. Київ, бульв. Вернадського, 16-в
Тел.: 423-00-49 (внутр. 252)
Email: economic@kyiv.e-u.in.ua

Кафедра економіки, екології та практичного підприємництва створена у 1992 році  і є провідною кафедрою факультету економіки та менеджменту, що здійснює фундаментальну підготовку фахівців з економіки та екології за освітніми рівнями:

 • фаховий молодший бакалавр (спеціальність: 051 «Економіка», 101 «Екологія»);
 • бакалавр (спеціальність: 051 «Економіка», 101 «Екологія»);
 • магістр (спеціальність: 051 «Економіка»).

Популярність та престиж спеціальності 051 Економіка не викликають сумнівів, адже кожне сучасне підприємство прагне досягати найвищих результатів своєї діяльності, для чого й необхідні економічні знання:

 • організація та оптимізація виробництва;
 • розробка та впровадження інноваційних стратегій розвитку;
 • підвищення доходу та ефективності діяльності шляхом зниження рівня витрат;
 • здійснення контролю за витратами і доходами підприємств;
 • формування заходів по створенню системи резервів;
 • розширення меж діяльності та сегментів на ринках.

Випускники-фахівці з економіки можуть успішно реалізуватися, працюючи в державних установах, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, небанківських кредитних установах, а також в інших компаніях, холдингах, органах управління всіх рівнів, керувати підприємствами різних форм власності, займати урядові посади.

Актуальність спеціальності 101 Екологія спричинена тенденціями розвитку економіки України та станом екології. Завдання, які виникають у зв'язку з цим, різноманітні і складні. На даний час комплексний характер цих задач обумовлює характер освіти спеціалістів, які їх розв'язують. Проблеми, пов'язані з екологією, належать до різних галузей знань (техніка, математика, хімія, медицина, економіка, ґрунтознавство, біологія, геологія, право та інші).

Випускники-фахівці з екології працюють в органах державного управління: Міністерстві енергетики та захисту довкілля України; Управлінні екології та природних ресурсів; в установах, що здійснюють екологічний контроль та аудит підприємства будь-якого профілю; на сучасних підприємствах харчової промисловості; в міських та районних санепідемстанціях; фірмах екологічного профілю; в науково-дослідних установах та навчальних закладах. Випускники можуть виконувати функції екологів, інженерів-екологів, працівників екологічних держінспекцій, інженерів-проектувальників і експлуатаційників очисного обладнання тощо.

З НАМИ ВИ НАБУДЕТЕ УМІНЬ ТА НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОГО ЕКОНОМІСТА ТА ЕКОЛОГА!!!

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі-науковці, зокрема: доктори наук, кандидати наук, доценти, досвідчені викладачі-практики.

Особлива увага приділяється проблемам розвитку сучасної економіки, зокрема питанням цифрової економіки та інноваційного підприємництва.

Головною особливістю кадрового потенціалу кафедри є наявність у викладачів кафедри досвіду як науково-педагогічної, так  і практичної економічної діяльності в комерційно-виробничих структурах, що сприяє вирішенню багатоаспектної проблеми взаємозв’язку теорії і практики.

 

Гривківська Оксана Василівна

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор.

Дисертацію доктора економічних наук захистила в 2012 році. Вчене звання професора присвоєно у 2013 році.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації складає 23 роки.

Нагороджена Почесною грамотою Голови Святошинської районної у м. Києві Святошинської Ради (2006 р.), Почесною відзнакою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності «За розбудову освіти» (2006р.), Орденом святих Кирила і Мефодія Української православної церкви Київського патріархату (2011 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України (2011 р.). Пройшла наукове стажування у м. Брвінов (Польща).

Сфера наукових інтересів – фінансове забезпечення підприємств; фінансовий механізм діяльності підприємств; економічна, фінансова безпека підприємств; економіка підприємства, економічний аналіз.

Під керівництвом Гривківської Оксани Василівни було захищено 3 доктори наук, 8 кандидатів наук, є автором понад 200 друкованих наукових і науково-методичних робіт. Серед них – 4 монографії та 3 навчальних посібники з грифом МОН.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Економічний аналіз», «Економіка підприємства», «Регіональна економіка».

Захоплення: подорожі, ландшафтний дизайн, спорт.

 

Шпильова Віра Олексіївна – доктор економічних наук, професор. У 1988 році Шпильова В.О. закінчила навчання у Київському політехнічному інституті та отримала диплом за  спеціальністю "технік-технолог".

Дисертацію доктора економічних наук захистила в 2012 році. Вчене звання професора присвоєно у 2015 році.

Має понад 95 опублікованих наукових та методичних праць, автор 2-х навчальних посібників. Підготувала 10 кандидатів економічних наук.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи становить 19 років.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України (2011 р.), Орденом святих Кирила і Мефодія Української православної церкви Київського патріархату (2011 р.), та почесними грамотами і медалями за сумлінну працю від асоціації навчальних закладів приватної форми власності.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Інноваційна економіка», «Економічне управління підприємством», «Інноваційний розвиток підприємства».

Наукові інтереси: екологічний менеджмент, інноваційно-інвестиційна  діяльність підприємств.

Захоплення: ландшафтний дизайн.

 

Хворов Михайло Михайлович – доктор хімічних наук, професор. У 1966 році закінчив Київський ордена Леніна державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Радіофізика і електроніка» та отримав кваліфікацію: радіофізик (квантова електроніка).

У 1977 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 02.00.11 «Колоїдна хімія». Тема дисертації: «Дослідження впливу деяких фізико-хімічних факторів на електричні властивості металополімерів підгрупи заліза і міді». Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році.

У 1990 р. отримав звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Колоїдна та мембранна хімія». Атестат старшого наукового співробітника.

У 1993 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 02.00.11 «Колоїдна та мембранна хімія». Тема дисертації: «Фрактальна структура і властивості колоїдних металів та композиційних матеріалів на їх основі».

Має 62 опублікованих праць, 37 статей – з актуальних питань проблем екології.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи становить 42 рік.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Екологічне управління», «Еколого-економічні інструменти охорони навколишнього середовища», «Хімія навколишнього середовища», «Промислова екологія».

Наукові інтереси: проблеми змін клімату, відновлювана енергетика.

Захоплення: подорожі, спорт.

 

Турчик Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент. У 2002 р. закінчила Національний авіаційний університет та здобула кваліфікацію магістра з маркетингу у виробничій сфері.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з економічних наук.  Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

У 2019 році закінчила Університет державної фіскальної служби України та здобула кваліфікацію магістра з обліку і оподаткування.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації – 16 років.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Стратегія підприємства», «Організація виробництва», «Економіка і організація інноваційної діяльності».

Організовує та бере участь у науковій, навчально-методичній та виховній роботі кафедри.

Має більше 30 наукових праць, у тому числі 4 навчальні посібники: «Міжнародні фінанси», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародна мікроекономіка», «Міжнародні економічні відносини», та 1 підручник «Міжнародна торгівля», рекомендовані МОН України.

Коло інтересів: глобалізаційні процеси, цінністно-орієнтоване управління, розробка бізнес-моделей підприємств, стратегічний розвиток підприємств, міжнародна діяльність, критична інфраструктура країни.

Захоплення: гончарство та музика.

 

Кургузенкова Людмила Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент.

Має дві вищі освіти. У 2002 році  закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» та здобула кваліфікацію інженера-технолога. В університеті працює з 2003 року. У 2006 році  закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з економічних наук. Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році. Є автором понад 45-и наукових та навчально-методичних праць. Бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Має багатий науково-педагогічний  та практичний   досвід у сферах педагогічної діяльності, управління персоналом та практичного підприємництва.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економічне управління підприємством», «Інноваційний розвиток підприємства».

Напрямки наукових досліджень: цифрова економіка, поведінкова економіка.

Захоплення: література, театр, кристалографія сніжинок.

 

Котвицька Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. У 2000 році закінчила Уманський державний педогогічний університет ім. П. Тичини за спеціальністю «Фінанси».

 У 2009 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Організаційно-економічні засади ефективної агропродовольчої політики в Україні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Економічна теорія», «Організація виробництва».

Наукові інтереси: глобалізаційні процеси, міжнародна діяльність.

 

Боярина Кристина Миколаївна – лаборант, викладач кафедри. У 2014 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» та здобула кваліфікацію магістра з документознавства та інформаційної діяльності з відзнакою. Навчається в аспірантурі за спеціальністю 051 «Економіка», працює над кандидатською дисертацією.

Галузь наукових інтересів: інформаційно-комунікативне забезпечення інвестиційної діяльності, активізація інвестиційної діяльності підприємств.

Автор 10 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Економіка, планування та організація діяльності підприємства».

Захоплення: музика та кіно.

 

При проведенні занять викладачі кафедри економіки, екології та практичного підприємництва активно використовують у навчальному процесі сучасні інформаційні технології з використанням мультимедійних засобів, інтерактивної дошки тощо.

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard