Вгору
 • Кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем
 •  

Вас вітає кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем!

E-mail: kaf_okzi@kyiv.e-u.in.ua
Телефон: (044 ) 276-52-51
розташування: бульвар Кольцова, 15 В, 1-й поверх, 118 ауд.

Хто володіє інформацією - той володіє світом, а хто захищає інформацію -той захищає світ!

Однією з ключових проблем, які постали перед державами світу, є проблема захисту інформації від викликів і загроз у кіберпросторі. Актуальність проблем кібербезпеки сьогодні не викликає жодних сумнівів. Щодня кожен з нас стикається із необхідністю користування інформаційними системами та технологіями, від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в Інтернеті до користування банківськими рахунками, системами e-commerce та ін.

Кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем була створена у травні 2002 року та проводить підготовку фахівців з кібербезпеки за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

В рамках підготовки бакалаврів за спеціальністю 125 «Кібербезпека» кафедра співпрацює з  американською компанією  RAYTER INC., Dallas, Texas USA та адаптувала навчальний процес таким чином, щоб майбутні фахівці після закінчення університету мали смогу отримати диплом бакалавра або магістра, також професійні сертифікати з кібербезпеки  CISSP. Сертифікат CISSP дає можливість працювати фахівцем з кібербезпеки у світових флагманах ІТ індустрії та інших компаніях, не тільки в Україні а й за кордоном.

Кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем (КБУЗІС) забезпечує викладання профільних дисциплін для студентів факультетів «Безпека підприємств» та «Інформаційних систем та технологій» за спеціальностями: Кібербезпека; Інженерія програмного забезпечення; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Комп’ютерна інженерія; Системний аналіз.

Обравши спеціальність 125 «Кібербезпека», Ви отримаєте знання та навички, що використовуватимуться при:

 • організації служби інформаційної безпеки та кіберзахисту підприємств та установ;
 • здійсненні моніторингу інформаційної безпеки;
 • розробці та обслуговуванні систем охорони та кіберзахисту;
 • розробці сучасних методів захисту інформаційно-комунікаційних систем та ін;
 • отриманні міжнародно визнаних сертифікатів з кібербезпеки CISSP.

Основною метою діяльності кафедри є

 підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні розробляти та використовувати сучасні методи та засоби захисту кіберпростору.

Підготовка бакалаврів та магістрів кафедрою кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем проводиться за спеціальністю 125 «Кібербезпека»,  галузь знань – 12 «Інформаційні технології».

До навчального плану за фахом  входять такі дисципліни:

 • Технології програмування
 • Управління ризиками інформаційної безпеки
 • Архітектура і моделі безпеки
 • Законодавство в галузі інформаційної безпеки
 • Криптографічний захист
 • Забезпечення безпеки телекомунікацій
 • Управління доступом
 • Безпека розробки і підтримки додатків
 • Безпека при експлуатації і обслуговуванні ІТ систем
 • Безперервність бізнесу і відновлення після аварій
 • Проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки
 • Безпека хмарних додатків
 • Ліцензування і сертифікація засобів захисту інформації
 • Кібернетична безпека підприємств

Конкурентні переваги кафедри:

 • навчання в Україні та Польщі;
 • можливість отримання подвійного диплому в Україні та Польщі;
 • можливість отримання сертифікату CISSP;
 • удосконалення мовної підготовки та досвіду міжнародного спілкування;
 • практична підготовка в сучасних лабораторіях університетів ЄС.

Фахівці зі спеціальності «Кібербезпека» можуть працювати в наступних сферах:

 • службах інформаційної та кібербезпеки державних та недержавних установ та підприємств;
 • обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту;
 • інформаційних технологій та інформаційних послуг;
 • науково-дослідних та освітніх закладах.

СКЛАД  КАФЕДРИ

Лахно Валерій Анатолійович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор. Захистив докторську дисертацію у 2015 році у Національному університеті "Львівська політехніка", спеціальність 05.13.21 – системи захисту інформації. Має 25-річний стаж науково-педагогічної діяльності. Автор понад 150 наукових та методичних праць, серед яких: монографії «Обеспечение защищенности автоматизированных информационных систем транспортных предприятий при интенсификации перевозок», «The information protection in automated system on transport», «Theory of Digital Automata» яка вийшла у видавництві Springer, підручник «Прикладна теорія цифрових автоматів», навчальний посібник «Прикладна теорія цифрових автоматів. Практикум для студентів напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційні технології, захист критичної інформаційної інфраструктури держави, управління інцидентами інформаційної безпеки.

Персональний сайт http://lva.at.ua та http://okzi.at.ua

Дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Управління ризиками інформаційної безпеки
 • Архітектура і моделі безпеки
 • Криптографічний захист
 • Безпека розробки і підтримки додатків
 • Безпека при експлуатації і обслуговуванні ІТ систем

Основні публікації scholar.google та scopus:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=kZHCqHAAAAAJ&hl=ru
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57162971300

Уподобання: Піші прогулянки


Нагорний Юрій Іванович − к.т.н., доцент кафедри. У 2002  році закінчив Херсонський державний технічний університет. В 2008  році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Моделі і алгоритми побудови автоматизованих адаптивних систем управління машинобудівним виробництвом” за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
Автор понад 20 наукових праць, приймає активну участь у міжнародних конференціях.
Наукові інтереси: Обчислювальна техніка, прикладне програмування, кібербезпека.

Дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Безпека хмарних додатків
 • Ліцензування і сертифікація засобів захисту інформації
 • Кібернетична безпека підприємств

Уподобання: Туризм.


Тітенко Анатолій Миколайович - доцент кафедри. В 1994 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Фізика металів». В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Магнітне впорядкування в сплавах з пам’яттю форми». В 2014 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. Має 10-річний стаж науково-педагогічної діяльності.

Автор понад 50 наукових праць, з яких понад 15 опубліковано в провідних іноземних виданнях, а також є співавтором 3-х патентів на корисну модель. Постійно приймає участь у профільних наукових міжнародних конференціях.

Наукові інтереси: фізика, металофізика, фізика магнітних явищ, сплави з пам’яттю форми, фізика високого тиску.

дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Фізика
 • Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці

Основні публікації:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004070714


Кравчук Петро Юрійович – к.ю.н., доцент кафедри. Закінчив факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України та юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. Захистив кандидатську дисертацію у 2015 році. Автор понад 20 наукових публікацій. Викладає дисципліни “Система охорони державної таємниці”, “Організація системи безпеки діяльності підприємств”, “Охоронні діяльність в системі безпеки діяльності підприємства”. Має практичний досвід роботи в правоохоронній системі. Керівник студентського науково-практичного семінару “Безпекотворення: питання теорії та практики”.

дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Законодавство в галузі інформаційної безпеки
 • Системи управління інформаційною безпекою

Основні публікації:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193831532

Уподобання: класична музика, художня фотографія


Григорян Галуст Сережайович – к.т.н., ст. викладач кафедри. В 1980 році закінчив Єреванський Політехнічний інститут за спеціальністю «Обчислювальна техніка».
В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Організація паралельних Т-структур на потоках диференціальних спектрів” за спеціальністю 05.13.13 - обчислювальні машини, системи та мережі.

Автор 10 наукових праць та 9 патентів. Вільно володіє англійською мовою, та приймає активну участь у міжнародних конференціях.

Наукові інтереси: Обчислювальна техніка, теорія алгоритмів, прикладне програмування, кібербезпека.

дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Менеджмент безпеки підприємництва
 • Комп'ютерні мережі
 • Основи інформаційної безпеки

Уподобання: подорожі


Милашенко Віктор Миколайович – старший викладач кафедри. Отримав вищу освіту у технічній та гуманітарній сферах. У Європейському університеті працює з 2008 року. Викладає навчальні дисципліни «Інформатика», «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності», «Комп'ютерні технології в юридичній діяльності», проводить навчальну та технологічну практику. Бере активну участь у програмах співпраці факультету з об’єднаннями роботодавців в галузі безпеки. Тематика наукових досліджень: «Управління компетенціями та кваліфікаціями у сфері безпеки». Автор 12 наукових публікацій.

дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва
 • Організація системи безпеки діяльності підприємств
 • Охоронні підприємства України

Основні публікації:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=O08yrWkAAAAJ&hl=ru

Уподобання: художня фотографія


Орлова Олена Юріївна - секретар; лаборант кафедри. Отримала вищу освіту у 1999-2005 рр. Харківський національний університет внутрішніх справ. У Європейському університеті працює з 2009 р.

Всі випускники кафедри працевлаштовані на підприємствах, що надають послуги у сфері інформаційної безпеки та захисту інформації.

З червня 2008 року на кафедрі діють курси підвищення кваліфікації і підготовки фахівців у сфері технічного захисту інформації.

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard