Вгору
 • Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
 •  

Вас вітає кафедра кримінального права, процесу та криміналістики!

Тел: 273-40-28,
E-mail: crime-law@kyiv.e-u.in.ua,
розташування:  Бульв. Кольцова 15В, 3-й поверх, 312 ауд.

Dura lex, sed lex.
Закон суворий, але  це закон.

Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики Інституту права та безпеки підприємництва Європейського університету створена з 2001 року.

Кафедру в різні роки очолювали: к.ю.н., професор Литвин Олександр Петрович (2001-2003 р.р.), к.ю.н., доцент Старушкевич Анатолій Володимирович (2003 р., 2015 р.), к.ю.н., доцент Головецький Михайло Олексійович (2003-2004 р.р.), к.ю.н., професор Шумський Петро Васильович (2004-2006) к.ю.н., доцент Косенко Світлана Сергіївна (2006-2014 р.). Власова Ганна Петрівна, доктор юридичних наук, професор очолює кафедру з березня 2015 року по теперішній час.

 Кафедра об’єднує активних, цілеспрямованих і творчих викладачів, які завдяки практичному досвіду, знанням реальних умов правозастосування забезпечують високий рівень підготовки студентів до практичної діяльності.

 

Підготовка наукових кадрів кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики проводиться за такими спеціальностями та такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Молодший спеціаліст (спеціальності: 081» Право»);
 • Бакалавр (спеціальності: 081» Право»);
 • Магістр: (спеціальності: 081» Право»).

До навчального плану за фахом  входять такі дисципліни:

 • Судові та правоохоронні органи
 • Адвокатура та нотаріат
 • Адміністративне право
 • Адміністративна відповідальність та процес
 • Актуальні проблеми адміністративного права та процесу
 • Кримінальне право
 • Кримінально-правова кваліфікація злочинів
 • Актуальні питання призначення та проведення судових експертиз
 • Кримінальний процес
 • Актуальні проблеми кримінального права та процесу
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінологія
 • Практика Європейського суду з прав людини
 • Правові основи прокурорської діяльності
 • Правове регулювання захисту прав людини
 • Виконавче провадження
 • Судова медицина і психіатрія
 • Основи оперативно-розшукової діяльності
 • Навчальна практика
 • Міжнародне кримінальне право
 • Юридичні стратегії захисту суб’єктів підприємства
 • Криміналістика
 • Судовий захист та судова риторика

Конкурентні переваги кафедри:

На кафедрі постійно здійснюється  наукова робота, у тому числі спільно з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними організаціями в нашій країні та закордоном.
Кафедра забезпечує функціонування аспірантури за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Фахівці зі спеціальності «Право» можуть займати посади:

 • фахівець ступеня освіти «бакалавр» може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади: керуючий справами (секретар) виконавчого комітету; відповідальний секретар судової колегії; державний виконавець; секретар судового засідання; судовий розпорядник; помічник юриста (інші види юриспруденції), помічник адвоката, помічник нотаріуса тощо.
 • фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» може обіймати наступні посади: нотаріус; адвокат; прокурор, юрисконсульт, радник, слідчий, спеціаліст державної служби, державний виконавець, помічник адвоката, помічник судді, помічник слідчого, помічник прокурора, помічник нотаріуса тощо.
 • фахівець ступеня освіти «магістр» крім вищезазначених може обіймати також наступні посади: асистент, викладач вищого навчального закладу; молодший науковий співробітник (праця та зайнятість); викладач професійного навчально-виховного закладу, головний юрисконсульт, начальник юридичного відділу тощо.

СКЛАД  КАФЕДРИ


Власова Ганна Петрівна

Посада: Завідувач кафедри

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Науково-педагогічний стаж діяльності: У системі вищої освіти і науки працює 16 років.

дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • основи наукових досліджень та організації науки
 • Кримінологічні проблеми хабарництва

Біографія: Кандидатська дисертація на тему: «Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів» (2006 р.), доцент (2007 р.). Докторська дисертація на тему: «Спрощення кримінального судочинства: історія, теорія, практика» (2014 р.), професор (2015 р.). Президент Громадської організації «Фундація науковців і освітян» (ЕSF)
Підготувала 6 кандидатів юридичних наук. Автор і співавтор 80 наукових праць, з яких 3 монографії, 2 підручники, 10 навчальних посібників, 64 публікації у фахових виданнях України.
Сфера наукових інтересів: спрощення кримінального судочинства, загальні положення досудового розслідування,  взаємодія правоохоронних органів при розслідуванні злочинів, розслідування злочинів різних категорій.


Басай Віктор Давидович- академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений юрист України, Відмінник освіти України

Посада: професор кафедри

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

 • У 1997 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями», в 2003 - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Основи криміналістичної одорології».
 • Має понад 150 наукових та навчально-методичних робіт. Підготував 14 кандидатів юридичних наук. Брав участь в підготовці проекту КПК України. Нагороджений орденом «За заслуги» (III ступеня), орденом «За заслуги» (II ступеня), медаллю Міжнародної спілки юристів, дипломом «Кращий науковець року»

Напрями наукових досліджень:

Головні напрямки наукових досліджень: кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, екологічне та аграрне право, судові та правоохоронні органи.


Гуріна Дарія Петрівна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат  юридичних наук

Науково-педагогічний стаж діяльності - У системі вищої освіти і науки працює 11 років

дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • криміналістика

Біографія: У 2002 році закінчила Донецький інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», у 2005 році – Донецький національний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». У системі вищої освіти і науки працює 10 років. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку».

Автор і співавтор 35 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: судова експертиза, криміналістика, теорія криміналістичної профілактики та прогнозування.


Методист кафедри: Петрусь Тамара Мосевна


Набір, реєстрація
 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard