Вгору
 • Кафедра маркетингу та практичного підприємництва
 •  

Тел: 450-08-04 (внутр. 258, 118),
E-mail: kaf_market@kyiv.e-u.in.ua,
розташування: Бульвар Академіка Вернадського 16-в, 5-й поверх, 508 ауд.
Вк: https://vk.com/eumarh

МАРКЕТИНГ СЬОГОДНІ – УСПІХ ЗАВЖДИ!

Маркетинг – це, в першу чергу, покликання. Яку внутрішню задоволеність може дати маркетинг як  професія і яких особистих якостей вимагає вона від того, хто обирає цей шлях?

Бути маркетологом:

- це можливість самовираження та творчої реалізації.

При створенні ідеї маркетолог використовує всі свої особисті здібності. Придумуючи рекламний слоган або упаковку соку, маркетолог насамперед звертається до своїх почуттів. Він саме творить, використовуючи для цього інтуїцію, натхнення і осяяння. В результаті виходить унікальний продукт, який неможливо було заздалегідь прорахувати або спрогнозувати.

- це спосіб самовдосконалення.

Створюючи інноваційні ідеї особистість може багатогранно розвиватися, що  дає можливість оволодіти здібностями і навичками в різних сферах діяльності: психології (при з'ясуванні, що ж насправді рухає споживачами в процесі покупки того чи іншого товару); соціології (під час опитування споживачів, дослідження ринків); філософії  та літературі (при створенні рекламних текстів і слоганів).

- це співпраця з широкою професійною аудиторією.

За родом своєї діяльності маркетолог зустрічається і спілкується з людьми різних професійних інтересів. Це керівники підприємств, підприємці, піар-менеджери,  режисери, журналісти і ведучі ТБ та радіо.

- це свобода.

Маркетинг – це вільність вибору, необмеженість у використанні свого робочого часу, право будувати особисті шляхи досягнення мети, вибирати інструменти удосконалення своїх проектів та ідей.

Отже, маркетинг – це насіння, з якого може вирости грошове дерево.

За історію існування кафедри маркетингу з 1996 р. здобули освіту понад 500 фахівців  з маркетингу та захищено 50 кандидатських дисертацій. Кафедра  пишається своїми випускниками, чий професійний шлях почався саме тут, у стінах  приватного вищого навчального закладу України  Європейському університеті.

Основною метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні використовувати маркетинг як філософію та інструментарій підприємництва. З вересня 2015 року кафедра має назву маркетингу та практичного підприємництва. В її структурі  функціонує Центр практичного підприємництва, що є інтегрованою формою кафедри практичного підприємництва, яку вперше в Україні було створено у 1994 році в Європейському університеті першим проректором, доктором філософії, професором Тимошенко Зоєю Іванівною з метою організаційного забезпечення основного принципу навчального закладу “Вчись, працюючи”.

Колективом кафедри здійснюється організація навчальної, виробничої та переддипломної практик, основним завданням яких є закріплення студентами здобутих знань та напрацювання умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах. Важливим напрямом роботи центру практичного підприємництва є організація системи тренінгів,  які допомагають студентам оволодіти  сучасними технологіями і інструментами роботи в нестійких  бізнес умовах, впевнено і швидко орієнтуватись на ринку праці  та дають можливість зробити свій старт у власній справі.

Наукова діяльність  професорсько-викладацького складу кафедри ведеться відповідно до затвердженої наукової теми: «Формування маркетингового забезпечення розвитку підприємств» (номер державної реєстрації – 0115U007009). Основним напрямом досліджень є визначення принципів методів, підходів механізмів, формування маркетингового забезпечення розвитку підприємств в умовах  нестійкого середовища.

До навчального плану за фахом  входять такі дисципліни:

 • Маркетингові дослідження
 • Основи підприємницької діяльності
 • Стратегічний маркетинг
 • Рекламний менеджмент
 • Креативний маркетинг
 • Промисловий маркетинг
 • Товарознавство
 • Товарна інноваційна політика
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетингове ціноутворення
 • Міжнародний маркетинг
 • Інтернет маркетинг
 • Антикризовий маркетинг
 • Маркетинг проектів
 • Логістичний менеджмент
 • Брендинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Електронна комерція
 • Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

Здобувачі вищої освіти отримують освітні ступені: "бакалавр", "спеціаліст" "магістр" з оволодінням таких основних компетентностей:

 • мислити аналітично та креативно;
 • системно бачити бізнес та управляти маркетингом на підприємстві;
 • встановлювати ділові контакти  з підприємцями та партнерами різного рівня;
 • розробляти програму маркетингових досліджень та  самостійно проводити окремі дослідницькі проекти;
 • формувати раціональну структуру асортименту, проводити оцінку споживчих властивостей та якості товарів;
 • володіти технологіями ергономіки та дизайну, покажчиками формоутворюючих і гармонізуючих засобів композицій, аналізу та оцінки естетичних і ергономічних властивостей товару;
 • володіти сучасною концепцією маркетингової цінової політики як комплексу заходів  та  стратегій з управління  цінами і ціноутворенням;
 • формувати збутові мережі і системи товароруху;
 • володіти сучасними технологіями продаж і просування товарів за допомогою Інтернет ресурсів;
 • розробляти нові товари, товарні інноваційні стратегії, супроводжувати бренди;
 • розробляти маркетингові плани, стратегії, прогнози, проекти;
 • володіти методами, засобами та інструментами антикризового маркетингу;
 • розробляти рекламні ідеї, медіа планування, управління рекламною діяльністю;
 • використовувати раціонально матеріальні комунікаційні, інформаційні потоки на підприємстві.

Фахівці зі спеціальності «Маркетинг» можуть займати посади:

 • керівника-підприємця і фахівця індивідуальних, сімейних та приватних підприємств;
 • фахівця з методів розширення ринку збуту;
 • торгового, регіонального представника;
 • маркетолога;
 • аналітика ринку;
 • продукт-менеджера;
 • менеджера зі збуту;
 • менеджера з просування продукту;
 • менеджера з реклами;
 • менеджера із зв’язків з громадськістю.

СКЛАД  КАФЕДРИ

Васюткіна Наталія Володимирівна
Посада:
Завідувач кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

 • Науково-педагогічний стаж діяльності - 12 років.
 • Автор понад 90 друкованих наукових робіт, з яких 3 монографії, 2 навчальних посібника з грифом МОН.
 • Підвищення  рівня кваліфікації:  стажування у Франції за програмою „ TEMPUS CD_JEP 23250-2002 Master Business Administration & Information Technologies”, м.Еврі, 2006р.; семінар  «Управління змінами», школа бізнесу І.Адізеса, 2009р.;  «Mini-MBA Professional» за програмою додаткової професійної освіти «Основи системної моделі управління підприємством», м. Москва, 2013р..

Основні публікації Васюткіної Н.В.

 

Кравченко Світлана Анатоліївна
Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Науково-педагогічний стаж діяльності -   23 роки. Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць - більш ніж 213 праць (монографії, статті у фахових виданнях, матеріали конференцій, навчально-методичні праці).

Основні курси: «Товарна інноваційна політика», «Інноваційний менеджмент», «Креативний менеджмент», «Страховий менеджмент», «Інноваційна політика». 

Напрями наукових досліджень: маркетинг, менеджмент, управління інноваційним розвитком.

Основні методи, які реалізуються в навчально-виховному процесі: нейролінгвістичне програмування; тренінгові форми навчання; ділові та ситуаційні гри з бізнес-планування, креативного та інноваційного менеджменту, індивідуальні медитативні та релаксаційні вправи щодо розвитку особливостей професійного мислення, уваги, пам’яті, уяви; соціально-психологічне та психотерапевтичне консультування; інтерактивне навчання, дистанційне навчання.

 

Наконечна Аліна Валеріївна
Посада:
доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Біографія:

 • Науково-педагогічний стаж діяльності  в ВНЗ - 15 років.
 • Автор  понад 40 друкованих наукових і науково-методичних робіт, в тому числі навчального посібника з грифом МОН.
 • Отримала ІІІ премію на першому конкурсі науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву».
 • Підвищення  рівня кваліфікації: «Методика викладання у Вищій школі педагогічної майстерності», 2001 р.;  «Охорона, захист і використання об’єктів промислової власності», 2003 р.; «Інформаційні управляючі системи та технології» (за галуззю «Освіта. Технології дистанційного навчання»,  2015 р.

Основні публікації Наконечної А.В.

 

Єрмішова Світлана Василівна
Посада:
доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Біографія:

 • Науково-педагогічний стаж діяльності  в ВНЗ - 10 років.
 • Автор понад 60 наукових та методичних праць, у тому числі навчально-методичний посібник «Бухгалтерський облік»; навчально-методичний комплекс з дисципліни «Облік у банках»; методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Облік і аудит»;  методичні рекомендації щодо практичних занять з дисципліни «Облік і аудит в банках».
 • Досвід практичної діяльності заступником головного бухгалтера та головним бухгалтером, понад 15 років.

 

Кургузенкова Людмила Анатоліївна
Посада:
доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

 • Науково-педагогічний стаж діяльності  в ВНЗ - 7 років.
 • Автор понад 35-ти наукових публікацій з проблем сталого розвитку, соціальної відповідальності.
 • Досвід роботи: в державних установах у сфері інформаційно-аналітичної діяльності -  3 роки; керівником відділу управління персоналу Європейського університету - 2 роки.
 • Підвищення рівня кваліфікації: семінар «Управління змінами», школа бізнесу І. Адізеса, 2009р.; тренінг «Корпоративна соціальна відповідальність», 2015р.; «Інформаційні управляючі системи і технології» (за галуззю «Освіта. Технології дистанційного навчання»), 2015р.

Основні публікації Кургузенкової Л.А.

 

Викладачі кафедри мають  досвід науково-практичної роботи, що дозволяє їм подавати на заняттях економічні і маркетингові питання крізь призму реальної діяльності підприємств на ринку.

Значну роль у  якості навчального процесу відіграють наукові розробки колективу кафедри маркетингу та практичного підприємництва зорієнтовані на підвищення ефективності діяльності підприємств у ринковому середовищі, шляхом застосування сучасних маркетингових технологій.

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard