Вгору
 • Кафедра менеджменту
 •  

Якщо плануєте працювати керівником, а не все життя бути підлеглим – тоді Вам на нашу кафедру менеджменту!

Тел: 450-08-04 (внутр. 125), E-mail: kaf_meneg@kyiv.e-u.in.ua

Місія кафедри: підготовка менеджерів для українських підприємств у різних сферах діяльності, які володіють необхідними компетенціями, сильними аналітичними основами і лідерськими якостями, досвідом виконання проектів і навичками командної роботи, що дозволяють ефективно брати участь у вирішенні завдань підвищення конкурентоспроможності підприємств та країни в інноваційній економіці ХХІ сторіччя.

У нових господарчих умовах керівник будь-якого рівня повинен володіти достатньою ерудицією в широкій області знань.

Навчальні плани з підготовки бакалаврів та магістрів менеджменту ПВНЗ «Європейський університет» включають у себе елементі управління підприємством, що дозволить випускникам успішно реалізувати свій потенціал на рівні керівників середньої та вищої ланки.

Випускники кафедри менеджменту успішно просуваються кар’єрними сходами та працюють в якості керівників функціональних підрозділів, керівників проектів, менеджерів в організаціях різних організаційно-правових форм і форм власності.

Конкурентні переваги кафедри:

 • високоякісна, універсальна освіта у сфері управління економіки;
 • придбання професійних навичок в області управління персоналом, стратегічному менеджменті, бізнес - плануванні, антикризовому управлінні, міжнародному менеджменті;
 • паралельне поглиблене вивчення ділової іноземної мови через широке використання інформаційних і комунікативних технологій протягом всього періоду навчання.

Склад кафедри

Завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Грозний Ігор Сергійович.

Основні курси: Менеджмент, Бізнес планування, Управління якістю.

Напрями наукових досліджень: менеджмент, управління якістю розвитку, управління розвитком підприємств.

Має  відзнаки керівників вузів та Міністерства освіти і науки України. Нагороджений за досягнення в галузі управління державними підприємствами України орденом «Визнання Вітчизни».

Автор понад 120 друкованих наукових робіт, з яких 8 монографії.

Співавтор монографії «Planningandforecastingoftime, resource and principal contours of quality of development of the industrial enterprises» (NewYork, USA).

Під керівництвом Грозного І.С. захищено п’ять кандидатських дисертацій.

Уподобання: туризм.

 

Воротіна Людмила Іванівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Основні курси: Менеджмент, Бізнес планування, Малий бізнес та підприємництво.

Напрями наукових досліджень: індивідуальне відтворення підприємства економіка підприємства, менеджмент, мале підприємництво.

Співавтор, з професорами з Німеччини, першого в Україні підручника : Д.Борманн, Л.Воротина, Р. Федерманн "Менеджмент. Предпринимательская деятельность в рыночной экономике".(Гамбург, ФРГ).

Видано понад 300 наукових та методичних робіт - монографій, підручників, статей.

Уподобання: театральне мистецтво.

 

Русінова Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

З 2015 року Ольга Сергіївна працює в Європейському університеті на кафедрі менеджменту. Стаж роботи у вищих навчальних закладах освіти 14 років.

У цей період було розроблено та оновлено комплекс  навчально-методичного забезпечення з дисциплін, які викладає:

 •  бізнес-планування;
 •  менеджмент ЗЕД;
 •  управління ризиками;
 •  стратегічний менеджмент;
 •  міжнародний менеджмент.

За період наукової діяльності опубліковано 30 наукових праць.

Уподобання: театральне мистецтво.

 

Сохацька Ганна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту..

З 2010 р. Ганна Володимирівна працює у Європейському університеті на кафедри менеджменту, з 2013 р. - доцент кафедри менеджменту. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти 11 років, з них у Європейському університеті – 5 роки.

В цей період було розроблено, постійно оновлюється та доповнюється комплекс навчально-методичного забезпечення з дисциплін, які викладає на кафедрі, зокрема:

 • основи менеджменту,
 • ситуаційний менеджмент,
 • управління потенціалом підприємства,
 • інвестиційний менеджмент,
 • планування та організація діяльності підприємства.

При проведенні занять активно впроваджує у навчальний процес сучасні інформаційні технології , зокрема он-лайн лекції, дистанційне навчання, а також таки інтерактивні методи, як ділові ігри, ситуаційні завдання, кейс-методи, модерації, роботу у малих групах, використання мультимедійних засобів та інтерактивної дошки, тощо.

За період наукової діяльності опубліковано 19 наукових праць, у тому числі 7 - у фахових виданнях.

Уподобання: класична музика, художня фотографія

 

Тарасова Ганна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

З 2015 року Ганна Олександрівна працює в Європейському університеті.

Стаж педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти 10 років, з них 2 роки у Європейському університеті.

У 2015 році отримала звання доцента.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент;
 • Управління підприємствами малого бізнесу;
 • Управління персоналом.

При проведенні занять активно впроваджує у навчальний процес сучасні інформаційні технології , зокрема он-лайн лекції, дистанційне навчання, а також таки інтерактивні методи, як ділові ігри, ситуаційні завдання, кейс-методи, модерації, роботу у малих групах, використання мультимедійних засобів та інтерактивної дошки, тощо.

Уподобання: іноземні мови, театральне мистецтво, жива музика, спорт, садівництво, психологія.

 

Тищук Христина Михайлівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту.

З 2008 р. Христина Михайлівна навчалась в аспірантурі Європейського університету, у 2013 – захистила кандидатську дисертацію, з 2014 р. – працює старшим викладачем кафедри менеджменту.

Викладає дисципліни:

 • Кадровий менеджмент;
 • Іміджевий менеджмент;
 • Управління комерційною діяльністю;
 • Моделювання управлінських рішень.

Сферою професійних наукових інтересів є: управління підприємствами, формування іміджу підприємств, ефективне управління персоналом, основи комерційної діяльності, сільський зелений туризм.

Наукова діяльність супроводжується написанням наукових праць, що публікуються у фахових виданнях та представляються на науково-практичних конференціях.

Уподобання: спорт, туризм, живопис, вишивання

 

Бурджанадзе Ірина Валеріївна, лаборант кафедри менеджменту.

Має дві вищі освіти. У 2003 році закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістра української мови та літератури. У 2015 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту з відзнакою . Навчається в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 «Економіка, та управління підприємствами», працює над кандидатською дисертацією.

Галузь наукових досліджень: механізм забезпечення соціальної відповідальності підприємств, соціальний капітал.

Захоплення: психологія, вишивання, кіно.

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard