Вгору
 • Кафедра Права
 •  

Scire leges non hoc est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem
знання законів - не в тому, щоб пам'ятати їх слова,
а в тому, щоб розуміти їх зміст

Адреса: Бульв. Академіка Вернадського 16-в
Тел: 423-00-58
E-mail: pkravchuk2014@gmail.com

Вас вітає кафедра Права!

 

Кафедра права бере свій початок з 2004 року та покликана забезпечити викладання нормативних гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у рамках підготовки фахівців за спеціальностю “Право”.

Основними видами діяльності кафедри є: науково – дослідницька, навчально – педагогічна, організаційно – методична, інформаційно-аналітична, експертна, прогностична, консультаційна.

Для розвитку практичних навичок в процесуальному праві при кафедрі працює спеціалізований кабінет – «Зала судових засідань».

Навчальні дисципліни, покладені на кафедру, органічно та послідовно відображені в навчальному плані всіх факультетів та форм навчання Європейського університету.

Кафедра бере участь в підготовці фахівців за 3 освітньо-професійними ступенями:

 • Фаховий молодший бакалавр (спеціальність: «Право»);
 • Бакалавр (спеціальність: «Право»);
 • Магістр (спеціальності: «Право»).

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Право (трудове)
 • Інформаційне право
 • Судовий захист у кримінальній юстиції України
 • Реформування судової системи України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Право (адміністративне)
 • Право (господарське)
 • Основи юридичної клінічної практики
 • Правознавство
 • Право (адміністративне)
 • Історія держави і права України
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Юридична деонтологія
 • Конституційне право України
 • Організація інформаційно-аналітичної роботи та наукових досліджень у правоохоронній сфері
 • Актуальні проблеми теорії держави і права
 • Філософія і соціологія права
 • Історія політичної та правової думки
 • Основи римського приватного права
 • Господарське право,
 • Господарський процес,
 • Цивільний процес,
 • Право соціального забезпечення та страхування,
 • Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання,
 • Правове регулювання страхування господарської діяльності,
 • Договірне право,
 • Національне законодавство та право єс,
 • Міжнародне публічне право,
 • Митне і податкове право,
 • Інвестиційне право,
 • Господарське право зарубіжних країн,
 • Корпоративне право,
 • Антимонопольне і конкурентне право,
 • Корпоративна соціальна відповідальність,
 • Інтелектуальна власність,
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право,
 • Основи права єс,
 • Трудове право,
 • Цивільне право,
 • Цивільний процес,
 • Сімейне право,
 • Делікти в цивільному праві,
 • Актуальні проблеми цивільного права та процесу,
 • Фінансове право,
 • Житлове право,
 • Міжнародне приватне право,
 • Земельне право,
 • Аграрне право,
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення юридичної діяльності в сфері безпеки та інші.

Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички практично у всіх галузях права.

Вони можуть працювати на посадах:

 • суддів,
 • прокурорів,
 • адвокатів,
 • нотаріусів,
 • помічників суддей та адвокатів,
 • юристами в юридичних компаніях та фірмах,
 • юрисконсультами в народному господарстві,
 • в правоохоронних органах та прокуратурі.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, у консультуванні працівників підприємств усіх форм власності, страхових компаній, правоохоронних органів, у наданні наукових висновків на запити державних органів.


Склад кафедри

Ієрусалимов Ігор Олександрович 

Посада: завідувач кафедри,

Вчене звання: кандидат юридичних наук, доцент.

Біографія: Науково-педагогічний стаж 25 років. Підготував шістьох кандидатів наук. Особисто та у співавторстві підготував понад 170 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема, 32 статті у наукових фахових виданнях, чотири навчальні посібника, рекомендовані МОН для використання у навчальному процесі. Має три свідоцтва про авторські права на наукові та службові твори. Працює над докторською дисертацією.

Результати роботи впроваджені у практичну діяльність правоохоронних органів та навчальний процес вищих навчальних закладів юридичного профілю. Є активним учасником міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів».

З метою інтеграції у світовий академічний простір, широкого оприлюднення результатів досліджень має зареєстрований обліковий запис у пошукових системах Google Scholar та ORSID.

Підвищував кваліфікацію, був учасником тренінгів з вивчення міжнародної практики кримінальних розслідувань з отриманням відповідних свідоцтв та сертифікатів.

Інформація про І.О. Ієрусалимова  відображена у довіднику Інституту законодавства ВР України «Вчені – юристи України» та інших виданнях, що систематизують відомості про особистий внесок вчених у розвиток юридичної науки.


  Кузьменко Анатолій Михайлович

Посада: доцент кафедри права

Вчене звання: доцент кафедри контррозвідувальної діяльності Національно академії СБ України

Наукова ступінь: кандидат юридичних наук із Забезпечення державної безпеки України

До кола наукових інтересів входять проблеми міжнародного права, геополітики, інформаційної, міжнародної, національної, державної, підприємницької безпеки, соціально-політичної конфліктології, господарського і цивільного права, вільно володію українською, російською, французькою і німецькою мовами

Дисципліни, які викладає на кафедрі:
Судочинство у господарських судах

Господарське право

Цивільне право

Сімейне право

Біографія:
Співзасновник і розробник навчальної програми юридичного факультету ПВНЗ Європейський університет за спеціалізацією «Правове забезпечення безпеки недержавних суб’єктів господарської діяльності», учасник ліквідації аварії на ЧАЕС – 2 ступеня, полковник запасу СБ України

Нагороди: медалі ветеран Збройних сил і Органів безпеки України

Автор понад 120 публікацій, у т. ч. (у співавторстві) 4 навчальних посібника, 2 підручника, 2 монографій, 2 енциклопедії – з інформаційної безпеки, міжнародного права і прав людини і громадянина; а також 8 комплексних лекційних циклів навчальних дисциплін з підготовки фахівців з безпеки: «Правові основи організації та функціонування системи фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні», «Організація та управління майновою та особистою безпекою підприємців», «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємництва», «Організація та управління приватною детективною діяльністю», «Управління безпекою Служби судової охорони України», «Право міжнародної безпеки», «Проблеми євразійської та міжнародної безпеки», «Конфліктологія та теорія переговорів».


 Рассомахіна Ольга Андріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Діловодство в юридичній практиці
 • Трудове право
 • Міжнародне приватне право
 • Соціальне та медичне право

Біографія:

Науково-педагогічний стаж 16 років. Підготувала одного кандидата юридичних наук.

Особисті нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (2013р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2013р.); Подяка Виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради (2015р.); Ювілейна почесна грамота Президії національної академії наук України (2018р.).

Автор більше 129 опублікованих наукових робіт, зокрема 26 статей у наукових фахових видання, співавтор 8 колективних монографій та 3  підручників з грифом МОН України.

Має другу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» та  кваліфікацію «професіонал з інтелектуальної власності».

З метою інтеграції у світовий академічний простір, широкого оприлюднення результатів досліджень має зареєстрований обліковий запис у пошукових системах Google Scholar та ORSID.

Підвищувала кваліфікацію та проходила стажування з отриманням відповідних свідоцтв та сертифікатів.

Веде активне наукове життя, постійно беру участь у науково-практичних заходах, конференціях, майстер-класах, тренінгах вебінарах, тощо.

Уподобання: мистецтво, поезія, подорожі.


 Тимошенко Максим Олександрович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Господарське право зарубіжних країн

Біографія:

У системі вищої освіти працює 12 років. Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій, адвокатом.

Автор 3 монографій та понад 50 наукових праць.

Одним з головних напрямів правової роботи Тимошенка М.О. стала громадська діяльність. Зокрема, будучи членом Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Тимошенком М.О. проведено значну кількість право-освітніх заходів, спрямованих на підвищення правової обізнаності громадян, надання правової допомоги соціально незахищеним громадянам, підвищення якості підготовки фахівців у галузі права. Брав безпосередню участь у діяльності робочої групи з підготовки чинного Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р. та роботі сектору з підготовки пропозицій щодо підвищення рівня теоретичної і практичної підготовки фахівців у галузі права. Входить до робочої групи по підготовці змін до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р.

Нагороджений низкою відомчих відзнак і подяк органів державної влади та місцевого самоврядування.

Коло наукових інтересів – проблеми корпоративного права, господарське право, законодавство у сфері освіти.


 Басай Віктор Давидович - академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений юрист України, Відмінник освіти України

Посада: професор кафедри

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

 • У 1997 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями», в 2003 - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Основи криміналістичної одорології».
 • Має понад 150 наукових та навчально-методичних робіт. Підготував 14 кандидатів юридичних наук. Брав участь в підготовці проекту КПК України. Нагороджений орденом «За заслуги» (III ступеня), орденом «За заслуги» (II ступеня), медаллю Міжнародної спілки юристів, дипломом «Кращий науковець року»

Напрями наукових досліджень:

Головні напрямки наукових досліджень: кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, екологічне та аграрне право, судові та правоохоронні органи.


А також, за сумісництвом на кафедрі працюють:

Тимошенко Ольга Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент.

Власова Ганна Петрівна – доктор юридичних наук, професор.

Бутенко Андрій Петрович – кандидат історичних наук, доцент.

 


Набір, реєстрація
 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard