Вгору
  • Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
  •  

Тел. Кафедри: 424-23-61 (внутр. 117).
E-mail: kaf.diad@kyiv.e-u.in.ua  paleha@kyiv.e-u.in.ua
Cайт кафедри: dilo@kiev.ua

Труби можуть бути картонними,
а документи мусять бути залізними

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичноїдіяльності створена у вересні 2001 року й функціонує у складі факультету інформаційних систем і технологійЄвропейськогоуніверситету.

На кафедрі проводиться  підготовка організаторів діловодства за спеціальністю 5.020105 «Діловодство», бакалаврів, з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», а також спеціалістів  та магістрів зі спеціальності 7.02010501 та 8.02010501  «Документознавство та інформаційна діяльність». За період функціонування кафедри державні дипломи отримало 1,5 тисячі фахівців.

З 2016 року кафедра розпочинає підготовку фахівців зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (галузь знань 02 Культура і мистецтво) за спеціалізаціями «Документознавство, архівознавство» та «Інформаційно-аналітична дільність».

З вересня 2003 року завідує кафедрою Палеха Юрій Іванович: історик, культуролог, документознавець, кандидат історичних та культурологічних наук, доктор філософії з ділового адміністрування, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, професор Європейського університету.

Отримавши вищу освіту Ю.І. Палеха працював в будівельно-монтажних організаціях, науково-дослідних інститутах, виробничих об’єднаннях, міністерстві. Свою діяльність у системі вищої освіти почав у 1990 р. – обіймав посади  декана, проректора з навчальної роботи, директора Інституту менеджменту і бізнесу МАУП.

В Українсько-фінському інституті менеджменту і бізнесу (сьогодні – Європейський університет) працює з 1998 р. Спочатку на посаді проректора з заочної освіти та регіонального розвитку та  проректора з рекламної та інформаційно-аналітичної діяльності, а з вересня 2003 р. завідувача кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.  Серед нагород орденська відзнака «За розбудову освіти в Україні» від Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

Палеха Ю.І. – автор 280 публікацій, у тому числі 62 посібника та підручника з документознавства, ділової комунікації, менеджменту та підприємництва, соціології і психології, етики ділових стосунків. В 2014-2015 роках у співавторстві видано  шість підручників з грифом МОНУ: «Управлінське документування», «Основи консалтингу», «Організація інформаційно-консультаційної діяльності», «Управлінський консалтинг», «Керування документацією» та «Інформаційний бізнес».

На кафедрі працює 18 викладачів, якими підготовлено більше 400 навчально-методичних і наукових праць, з них 44 навчальних посібники. Проводиться значна робота по підготовці навчально-методичних матеріалів, розробці нових технологій навчання, впровадженню дистанційного навчання.


Викладачі кафедри:

Микитась Надія Дмитрівна - к.ф.н., доцент кафедри докуменознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.

У системі вищої освіти і науки працює більше 25років.

Стаж педагогічноїроботи у вищихнавчальних закладах III-ІV рівняакредитації – 36років.

Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

Викладає дисципліни «Інформаційно-аналітична ліяльність», «Стилістика та редагування», «Керування документацією», «Інформаційне забезпечення управління».

Автор понад 45наукових праць та методичних розробок.

Науковий інтерес – інформаційне забезпечення управління, інформаційний менеджмент.  Хобі: соціальна робота


Бондаренко Олена Василівна –доцент кафедри, кандидат історичних  наук з 2002р.

У системі вищої освіти і науки працює більше 25 років.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації – 33 роки.

Викладає дисципліни «Організація державного апарату України», «Лінгвістичні основи документознавства», «Організаційна техніка», «Теорія і практика референтської діяльності».

Автор і співавтор понад 18 наукових праць, з яких 1 навчально – методичний посібник.

Сфера наукових інтересів – література, театр, музика. Хобі: в’язання


Московченко Наталія Павлівна – доцент кафедри, кандидат історичних  наук з 2002р.

У системі вищої освіти і науки працює більше 12років.

Стаж педагогічноїроботи у вищихнавчальних закладах III-ІV рівняакредитації – 12років.

Викладає дисципліни «Архівознавство», «Консолідована інформація», «Аналітико-синтетична обробка інформації», «Документне фондознавство», «Українська архівістика».

Автор і співавтор понад 18 наукових праць. Сфера наукових інтересів – архівознавство.


Смоловик Ірина Вячеславівна – ст. викладач кафедри.

У системі вищої освіти і науки працюєбільше 5років.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації – 5років.

Викладає дисципліни «Патентознавство», «Українська мова та література», «Аналітико-синтетична обробка інформації», «Документнефондознавство», «Українська архівістика».

Автор і співавтор понад 5 наукових праць

Сфера наукових інтересів – історія української мови, літературознавство.


Водовоз Лідія Миколаївна – ст. викладач кафедри.

У системі вищої освіти і науки працює більше 30років.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації – 25років.

Закінчила аспірантуру за спеціальністю «Загальне мовознавство». Викладає дисципліни «Спеціальні системи документування», «Діловодство», «Документаційне забезпечення управління», «Автоматизовані системи управління», «Організація державного апарату».

Автор і співавтор понад17 наукових праць. Сфера наукових інтересів – інформаційне забезпечення управління, загальне мовознавство. Хобі: музичне мистецтво


Мурейко Наталія Вікторівна -  магістр української філології, старший викладач кафедри.

У системі вищої освіти і науки працює 7 років.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації –7 років.

Викладає дисципліни «Документно-інформаційні комунікації», «Інформаційна культура».

Автор низки статей з питань української філології, інформаційно-аналітичної діяльності та теорії документознавства; є співавтором навчального посібника з грифом МОНУ «Документально-інформаційні комунікації».

Сфера наукових інтересів – мовознавство, комунікативістика.


Основними дисциплінами циклу професійної підготовки кафедри  є: теорія документа, теорія документних потоків і згортання інформації, управлінське та електронне документознавство, інформаційний консалтинг, економіка та організація економічної діяльності, інформаційні та документні ресурси, інформологія та консолідована інформація, документознавча професіологія та інформаційне забезпечення управління.

Партнерами кафедри є профільні кафедри вищих навчальних закладів: Національного авіаційного університету, Одеського державного політехнічного університету, Київського національного університету імені Т. Г. Шевченко, Державного університету телекомунікацій, Національного університету культури і мистецтв, Національної академії керівних кадрів культури, Рівненського державного гуманітарного університету .

Основними завданнями співробітників кафедри та її завідувача є забезпечення організацій та підприємств країни високваліфікованими кадрами, які вміють працювати за новітніми принципами й технологіями, готові  до генерування і реалізації нових ідей,  постійного самовдосконалення, здатних ефективно працювати за будь-яких непередбачених обставин .

Випускники кафедри працюють в інформаційно-аналітичних службах; в центрах науково-технічної інформації;  патентних та маркетингових підрозділах підприємств та науково-освітніх установ; у рекламних та консультаційних агенціях,  управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об'єднань всіх форм власності в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних й комерційних організацій тощо, мають власний бізнес в сферах інформаційно-аналітичної діяльності, консалтингу та реклами.

Інформаційна аналітика, бібліотечна та архівна справа  й документознавство
в Європейському університеті

від молодшого спеціаліста до магістра!

  • fb
  • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard