Вгору
 • Кафедра економіки
 •  

Економіст – митець, що знає,
як діяти у будь-яких економічних  ситуаціях.

Вас вітає кафедра економіки!

Наша адреса: м. Київ, бульв. Вернадського, 16-в
Тел.: 423-00-49
Email: economic@kyiv.e-u.in.ua

Кафедра економіки створена у 1992 році, є провідною кафедрою факультету економіки та менеджменту, здійснює фундаментальну підготовку з економіки, готує фахівців за освітніми рівнями:

 • молодший спеціаліст (спеціальність: «Економіка підприємства»);
 • бакалавр (напрям підготовки: «Економіка»);
 • спеціаліст (спеціаліст: «Економіка»);
 • магістр (спеціальність: «Економіка»).

Популярність та престиж спеціальності «Економіка» не викликають сумнівів, адже кожне сучасне підприємство прагне досягати найвищих результатів своєї діяльності, для чого необхідні економічні знання щодо:

 • організації та оптимізації виробництва;
 • розробки та впровадження інноваційних стратегій розвитку;
 • підвищення своїх багатств шляхом зниження рівня витрат;
 • здійснення контролю за витратами і доходами підприємств;
 • формування заходів по створенню чіткої системи резервів, що стануть важливими передумовами процвітання у майбутньому;
 • розширення меж діяльності та завоювання нових ринків

З нами ви набудете умінь та навичок професійного економіста!!!

Кафедра забезпечує викладання таких основних дисциплін, як:

 • Економіка підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Економічна теорія
 • Історія економіки та економічної думки
 • Макроекономіка
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Організація виробництва
 • Стратегія підприємства
 • Економічне управління підприємством
 • Державне регулювання економіки

Випускники – спеціалісти з економіки, можуть успішно реалізуватися як фахівці, працюючи  в державних установах, банках і страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, небанківських кредитних установах, а також в акціонерних й інших компаніях, холдінгах, органах управління всіх рівнів, керувати підприємствами різних форм власності, займати урядові посади.

Головною особливістю кадрового потенціалу кафедри є наявність у викладачів кафедри досвіду як науково-педагогічної, так  і практичної економічної діяльності в комерційно-виробничих структурах, що сприяє вирішенню багатоаспектної проблеми взаємозв’язку теорії і практики.


Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гривківська Оксана Василівна.

Дисертацію доктора економічних наук захистила в 2013 році. Вчене звання професора присвоєно у 2013 році.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації складає понад 20 років.

Нагороджена Почесною грамотою Голови Святошинської районної у м. Києві Святошинської Ради (2006р.), Почесною відзнакою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності «За розбудову освіти» (2006р.), Орденом святих Кирила і Мефодія Української православної церкви Київського патріархату (2011 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України (2011р.). Пройшла наукове стажування у м. Брвінов (Польща).

Сфера наукових інтересів – фінансове забезпечення підприємств, формування та використання фінансових ресурсів, фінансовий механізм діяльності підприємств, формування та забезпечення фінансової безпеки.

Під керівництвом Гривківської Оксани Василівни було захищено 7 кандидатів наук, є автором понад 150 друкованих наукових і науково-методичних робіт. Серед них – 2 монографії та 3 навчальних посібники з грифом МОН.

Основні навчальні курси, які веде викладач: «Історія економіки та економічної думки», «Потенціал і розвиток підприємства», «Внутрішньо-економічний механізм підприємства».

Захоплення: музика та мистецтво.

Основні наукові публікації


Харчук Тетяна Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент. У 2001 році закінчила Європейський університет за спеціальністю "Менеджмент організацій".

 У 2005 р. захистила дисертаційну роботу на тему "Управління розвитком людського капіталу в організаціях системи вищої освіти" подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – "Економіка, організація і управління підприємствами". У 2006 р. отримала диплом MBA & Information Technology (Національний інститут телекомунікацій м. Еврі, Франція).

Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році.

Основні навчальні курси, які веде викладач: Організація виробництва, Економічна діагностика.

Наукові інтереси: сучасні підходи до управління підприємствами, управління конкурентоспроможністю підприємства.

Захоплення: кулінарія.

Основні наукові публікації


Котькалова-Литвин Інна Володимирівна – кандидат економічних наук,доцент. У 2005 році  закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» та здобула кваліфікацію магістра. Захистила дисертаційну роботу на тему «Управління капіталом агрохолдінгів» подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук спеціальністю 08.00.04 «Економіка,та управління підприємствами».  Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Основні навчальні курси, які веде викладач: Капітал підприємства: формування та використання

Наукові інтереси: інноваційний розвиток підприємств і регіонів.

Захоплення: малювання та туризм.

Основні наукові публікації


Боярина Кристина Миколаївна – лаборант, викладач кафедри економіки. У 2014 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» та здобула кваліфікацію магістра з документознавства та інформаційної діяльності з відзнакою. Навчається в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 «Економіка, та управління підприємствами», працює над кандидатською дисертацією.

Галузь наукових інтересів: інформаційно-комунікативне забезпечення інвестиційної діяльності, активізація інвестиційної діяльності підприємств.

Автор близько 6 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Основні навчальні курси, які веде викладач: Економіка, планування та організація діяльності підприємства.

Захоплення: музика та кіно.

Основні наукові публікації


Підготовка наукових кадрів кафедрою економіки проводиться за такими спеціальностями:

 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

При проведенні занять викладачі кафедри економіки активно використовують у навчальному процесі сучасні інформаційні технології, технології дистанційного навчання зокрема проводять онлайн-лекції, використовуючи мультимедійні засоби, інтерактивну дошку тощо.

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard