Вгору
 • Кафедра фінансів та банківської справи
 •  

Тел. 423-00-72 (внутр. 122 або 257),
E-mail: finance@kyiv.e-u.in.ua
Розташування: Бульвар Академіка Вернадського 16-в, 3-й поверх, 316 ауд.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Завершення навчання в школі – це крок у майбутнє! Ви постаєте перед вибором життєвого шляху та свого професійного визначення. Вибір ВНЗ, а також напрям навчання – це важливе рішення в житті молодої людини, яке вплине на ваші професійні плани, майбютню кар’єру та успіх. Саме зараз ви аизначаєтесь із своєю майбютньою професією. Наша кафедра зацікавлена у тому, щоб саме ви стали нашими студентами.

Кафедра є провідною на факультеті економіки та менеджменту, оскільки забезпечує випуск бакалаврів та спеціалістів і магістрів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Вона також координує підготовку фахівців за вказаним напрямом та спеціальностями у філіях університету. Кафедра була створена у 1997 р., на якій готують фахівців за 4 освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Молодший спеціаліст (спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа та страхуваня);
 • Бакалавр (напрям підготовки: 072 Фінанси, банківська справа та страхуваня);
 • Спеціаліст (спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа та страхуваня);
 • Магістр: (спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа та страхуваня).

МЕТА КАФЕДРИ – підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички з основних напрямків фінансової роботи у галузях державних фінансів, фінансів суб’єктів ринку, включно з банківськими установами та страховими компаніями.

ОСНОВНА ЗАДАЧА КАФЕДРИ – реалізація усіх видів навчально-методичної та наукової роботи, орієнтованої на підготовку випускників до рівня, достатнього для самостійного прийняття фінансових рішень.


На сьогоднішній день на кафедрі працюють

Прокопенко Наталія Семенівна - завідувач кафедри фінансів та банківської справи.

Доктор економічних наук, професор, радник податкової служби І рангу.

Має практичний досвід роботи на посаді начальника податкової служби.

Є автором більше 100 публікацій, із них 8 монографій. Під її науковим керівництвом підготовлено і захищено 20 кандидатських дисертації.

Серед нагород – орден святих Кирила і Мефодія, почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси: податкове регулювання економіки держави та її галузей.

Хобі: Авіаспорт, дайвінг

Основні наукові публікації


Мельник Віктор Миколайович - доктор економічних наук (2007р.), професор (2011р.), нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У системі вищої освіти і науки працює 22 роки. З серпня 2009р. по березень 2012 р. – завідувач кафедри фінансів та банківської справи Європейського університету, з березня 2012 року – проректор з наукової роботи.

Автор і співавтор понад 120 наукових праць, з яких 19 монографій та 13 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів – податки та їх адміністрування. Підготував 25 кандидатів та 3 докторів економічних наук.

Хобі: Шахи, рибалка.


Крейдич Ірина Миколаївна. Науковий ступінь кандидата економічних наук отримала в 2003 році. Дисертацію доктора економічних наук захистила в 2010 році.

В галузі освіти працює з 1999 року. За роки роботи викладала наступні дисципліни: «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Гроші та кредит», «Економіка підприємства та організація виробництва» та «Фінанси підприємства».

Є автором більш ніж 100 наукових праць, серед яких навчальні  та методичні посібники, монографії, наукові праці.

Крейдич І.М. – голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д 26.002.23 на факультеті менеджменту та маркетингу в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», член спеціалізованої вченої ради Д 26.063.01 в ПВНЗ «Європейський університет», член редакційної колегії Збірника наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ».

Сфера наукових інтересів: інвестиційна політика на макрорівні, інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств, оптимізація оподаткування, ринок фінансових послуг, управління проектами, управління грошовими потоками.

Хобі:подорожі, культура та освіта в іноземних державах, плавання.


Михайленко Світлана Володимирівна -  доктор економічних наук, профессор.

Стаж науково-педагогічної роботі – більш 30 років.

Автор двох одноосібних монографій «Методологічні аспекти планування та виконання бюджету» та «Бюджетний менеджмент: стан та оцінка ефективності». Співавтор 6 наукових монографій.

Співавтор двох підручників та 11 учбових посібників для студентів економічних спеціальностей з фінансів, теорії фінансів, бюджетної системи та бюджетного менеджменту.

Має понад 180 наукових та науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни:  «Методологія та організація наукового дослідження», «Бюджетний менеджмент».

Наукові інтереси: фінанси, бюджетна система, податкова система, бюджетний менеджмент, фінансовий менеджмент.


Аршевська Марина Володимирівна – кандидат економічних наук, заслужений юрист України. Має досвід роботи в комерційній сфері – маркетинг, реклама, виставкова діяльність та майже 10 років стаж роботи на державній службі. Закінчила у 1999 році Національний технічний університет «КПІ» факультет «Менеджменту та маркетингу». Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» на тему «Маркетингове комунікаційне забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств».

Автор і співавтор понад 20 наукових праць та публікацій.

Сфера наукових інтересів: інноваційна діяльність в економіці, правове забезпечення  в галузі соціальних прав і свобод людини і громадянина

Хобі: мандрівки


Сєрік Юлія Вадимівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи

Закінчила у 2000 році Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси».

Кандидат економічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» на тему «Економіко – організаційний механізм управління ризиком кредитної організації». В 2011 році отримала диплом доцента кафедри фінансів та банківської справи.

Викладає дисципліни «Гроші та кредит», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий ринок», «Фінанси корпорацій».

Автор понад 14 наукових праць та методичних розробок.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 9 років.

Науковий інтерес - банківська діяльність та банківська система.

Хобі: нумізмат


Кучерук Ігор Васильович - кандидат економічних наук з 2000 р.

У системі вищої освіти і науки працює більше 7 років.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації 6 років.

Викладає дисципліни «Гроші та кредит», «Інвестування», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Міжнародні розрахунки та валютні операції».

Автор і співавтор понад 34 наукових праць, з яких 1 монографія та 1 навчально – методичний посібник.

Сфера наукових інтересів – банківська діяльність та кредитування.

Хобі: автоспорт


Ластовенко Олексій Володтмирович – кандидат економічних наук з 2005 р. Дисертація на тему: «Вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємства». З 2011 р. – доцент кафедри фінансів.

Стаж педагогічної роботи – понад 15 років, у тому числі у вищих навчальних закладах Ш – IV рівня акредитації – понад 12 років.

Автор та співавтор понад 80 наукових та науково-методичних праць, з них 1 монографія та 4 навчальних посібника.

Здійснює координацію та консультування з питань впровадження дистанційного навчання в університеті.

Сфера наукових інтересів: системна методологія дослідження фінансових відносин; управління капіталом на фінансовому ринку.

Хобі: соціальні та бальні танці.


Сильницький Юрій Вікторович –  Державний радник податкової служби України III рангу, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи. Закінчив у 1983 році Одеський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит». У сфері освіти працює близько 30 років.  Директор Бізнес-коледжу Європейського університету.

 Понад 10 років працював на керівних посадах в Державній податковій адміністрації України. Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України,  Державної податкової адміністрації, а також  знаками «Почесний працівник податкової служби України» та «За честь і службу».

Має понад 60 статей, опублікованих у журналі «Вісник податкової служби України» та інших фахових виданнях з актуальних питань оподаткування юридичних та фізичних осіб. Автор понад 20 навчально-методичних посібників та рекомендацій з податкової тематики. Викладає дисципліну «Податкова система» студентам освітніх рівнів «Бакалавр» та «Молодший спеціаліст».  Керує навчально-виховною роботою зі студентами Бізнес-коледжу університету.

Захоплюється музикою, поезію, театром.  Організатор  та активний учасник  культурно - масових заходів Європейського університету.


Гудзенко Ірина Сергіївна -  викладач кафедри фінансів та банківської справи.

У  2011 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси».

Кандидат економічних наук з 2015 року,  дисертацію на тему: «Бюджетно-податкове регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні» захистила на Вченій Раді Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».

У системі вищої освіти і науки працює більше 2 років.

Автор понад 18 наукових праць в українських та зарубіжних виданнях.

Сфера наукових інтересів – фінансова система України.

Викладає дисципліни: «Страхові послуги», «Казначейська справа», «Ціноутворення».

Захоплення: кулінарія, література та музика.


Тимошенко Юлія Олександрівна – доцент кафедри фінансів та банківської справи.

Кандидат економічних наук з 2015 року. Тема дисертації «Управління фінансовими ризиками в ситемі економічної безпеки України» захистила на Вченій Раді Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».

Автор 14 наукових праць, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття в іноземних виданнях з економічних наук, 7 публікацій у збірниках тез наукових робіт, матеріалах науково-практичних конференцій.

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Бюджетна система».


Тимошенко Андрій Олександрович – доцент кафедри фінансів та банківської справи.

Кандидат економічних наук з 2013 року. Тема дисертації «Формування системи податкового контролю в Україні» захистила на Вченій Раді Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».

Автор 12 наукових праць, із них 7 статей:  5  − у наукових фахових вітчизняних  виданнях, 1− у зарубіжному виданні,  1− у колективній монографії і 5 тез доповідей на конференціях.

Викладає дисципліни: «Податкова система», «Фінансова діяльность суб’єктів господарювання».


На кафедрі здійснено підготовку і захист понад 30 кандидатських та 3 докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

Кафедра фінансів та банківської справи забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Фінанси,
 • Гроші та кредит,
 • Фінанси підприємств,
 • Податкова система,
 • Страхування,
 • Інвестування,
 • Бюджетна система,
 • Місцеві фінанси,
 • Фінансовий ринок,
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання,
 • Банківська система,
 • Страхові послуги,
 • Фінансовий ринок,
 • Фінансовий менеджмент,
 • Ринок фінансових послуг,
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції,
 • Бюджетний менеджмент,
 • Методологія та організація наукових досліджень,
 • Управління фінансовою санацією підприємства,
 • Податковий менеджмент,
 • Грошово-кредитна система зарубіжних країн,
 • Фінанси корпорацій, Банківські операції,
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції,
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання,
 • Соціальне страхування,
 • Управління фінансовою санацією,
 • Аналіз банківською діяльністю.

На кафедрі діє науковий гурток «Фінанси та податкова система», в якому беруть активну участь студенти ІІ-IV курсів. Кожен квартал проводиться «Брейн-ринг» та конкурси Бізнес-планів між студентами всіх курсів з дисципліни «Фінанси».

В цілому, навчальний процес кафедра спрямовує на те, щоб студент на основі здобутих знань умів самостійно аналізувати господарські процеси і явища, що відбуваються в нашій економіці. З першого курсу наголос робиться на оволодіння студентами практичними навичками самостійної роботи зі спеціальною літературою, опанування комп’ютерними технологіями, користування пошуковими системами.

Студенти приймають активну участь у тематичних студентських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах.

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard