Вгору
 • Кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем
 •  

Вас вітає кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем!

E-mail: kaf_okzi@kyiv.e-u.in.ua
Телефон: (044 ) 276-52-51
розташування: бульвар Кольцова, 15 В, 1-й поверх, 118 ауд.

Хто володіє інформацією - той володіє світом, а хто захищає інформацію -той захищає світ!

Однією з ключових проблем, які постали перед державами світу, є проблема захисту інформації від викликів і загроз у кіберпросторі. Актуальність проблем кібербезпеки сьогодні не викликає жодних сумнівів. Щодня кожен з нас стикається із необхідністю користування інформаційними системами та технологіями, від соціальних мереж, розміщення інформації про свої персональні дані в Інтернеті до користування банківськими рахунками, системами e-commerce та ін.

Кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем була створена у травні 2002 року та проводить підготовку фахівців з кібербезпеки за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

В рамках підготовки бакалаврів за спеціальністю 125 «Кібербезпека» кафедра співпрацює з  американською компанією  RAYTER INC., Dallas, Texas USA та адаптувала навчальний процес таким чином, щоб майбутні фахівці після закінчення університету мали смогу отримати диплом бакалавра або магістра, також професійні сертифікати з кібербезпеки  CISSP. Сертифікат CISSP дає можливість працювати фахівцем з кібербезпеки у світових флагманах ІТ індустрії та інших компаніях, не тільки в Україні а й за кордоном.

Кафедра кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем (КБУЗІС) забезпечує викладання профільних дисциплін для студентів факультетів «Безпека підприємств» та «Інформаційних систем та технологій» за спеціальностями: Кібербезпека; Інженерія програмного забезпечення; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Комп’ютерна інженерія; Системний аналіз.

Обравши спеціальність 125 «Кібербезпека», Ви отримаєте знання та навички, що використовуватимуться при:

 • організації служби інформаційної безпеки та кіберзахисту підприємств та установ;
 • здійсненні моніторингу інформаційної безпеки;
 • розробці та обслуговуванні систем охорони та кіберзахисту;
 • розробці сучасних методів захисту інформаційно-комунікаційних систем та ін;
 • отриманні міжнародно визнаних сертифікатів з кібербезпеки CISSP.

Основною метою діяльності кафедри є

 підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні розробляти та використовувати сучасні методи та засоби захисту кіберпростору.

Підготовка бакалаврів та магістрів кафедрою кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем проводиться за спеціальністю 125 «Кібербезпека»,  галузь знань – 12 «Інформаційні технології».

До навчального плану за фахом  входять такі дисципліни:

 • Технології програмування
 • Управління ризиками інформаційної безпеки
 • Архітектура і моделі безпеки
 • Законодавство в галузі інформаційної безпеки
 • Криптографічний захист
 • Забезпечення безпеки телекомунікацій
 • Управління доступом
 • Безпека розробки і підтримки додатків
 • Безпека при експлуатації і обслуговуванні ІТ систем
 • Безперервність бізнесу і відновлення після аварій
 • Проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки
 • Безпека хмарних додатків
 • Ліцензування і сертифікація засобів захисту інформації
 • Кібернетична безпека підприємств

Конкурентні переваги кафедри:

 • навчання в Україні та Польщі;
 • можливість отримання подвійного диплому в Україні та Польщі;
 • можливість отримання сертифікату CISSP;
 • удосконалення мовної підготовки та досвіду міжнародного спілкування;
 • практична підготовка в сучасних лабораторіях університетів ЄС.

Фахівці зі спеціальності «Кібербезпека» можуть працювати в наступних сферах:

 • службах інформаційної та кібербезпеки державних та недержавних установ та підприємств;
 • обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту;
 • інформаційних технологій та інформаційних послуг;
 • науково-дослідних та освітніх закладах.

СКЛАД  КАФЕДРИ


Пригара Михайло Петрович - Завідувач кафедри кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем,  у 2010 році закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури, за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології», к.т.н., спеціальність: 05.13.21 – системи захисту інформації, захистив у 2018 році дисертацію на тему: «Захищена система технічної підтримки процесів дистанційного волевиявлення».

Дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Проектування захищених вузлів та сервісів в мережі Internet
 • Телекомунікаційні системи та мережі
 • Комплексний кваліфікаційний іспит за фахом

Основні публікації


Гончаренко Юлія Юріївна - Професор кафедри кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем, у 2008 році закінчила Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості за спеціальністю: «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», д.т.н., спеціальність: 21.02.03 – цивільна оборона, у 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Інформаційно-технічні методи запобігання надзвичайним ситуаціям терористичного характеру на потенційно-небезпечних об'єктах України, що охороняються». Доцент кафедри інформаційної безпеки, 2013 р.

Дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Нейронні мережі та генетичне програмування в системах кібербезпеки

Основні публікації


Черниш Леся Григорівна - Доцент кафедри кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем, у 1995 році закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації за спеціальністю: «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі», к.т.н., спеціальність: 05.13.21 – системи захисту інформації, у 2000 році захистила дисертацію на тему: «Методи організації системи оцінки рівня безпеки інформації в комп'ютерних системах на основі моделей нечіткої логіки». Доцент кафедри інформаційної безпеки, 2007 р.

Дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем
 • Комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів захисту інформації

Основні публікації


Риндюк Вікторія Олександрівна - Доцент кафедри кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем, у 1989 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю: «електронні обчислювальні машини», к.т.н., спеціальність: 05.13.21 – системи захисту інформації, у 2003 році захистила дисертацію на тему: «Організація систем захисту інформації на основі методів нечітких множин». Доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, 2005 р.

Дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Засоби контролю та спец вимірювань в системах захисту інформації
 • Забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем

Основні публікації


Григорян Галуст Сережайович – к.т.н., ст. викладач кафедри. В 1980 році закінчив Єреванський Політехнічний інститут за спеціальністю «Обчислювальна техніка». В 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Організація паралельних Т-структур на потоках диференціальних спектрів” за спеціальністю 05.13.13 - обчислювальні машини, системи та мережі. Автор 10 наукових праць та 9 патентів. Вільно володіє англійською мовою, та приймає активну участь у міжнародних конференціях. Наукові інтереси: Обчислювальна техніка, теорія алгоритмів, прикладне програмування, кібербезпека.

Дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Менеджмент безпеки підприємництва
 • Комп'ютерні мережі
 • Основи інформаційної безпеки

Основні публікації


Милашенко Віктор Миколайович – старший викладач кафедри. Отримав вищу освіту у технічній та гуманітарній сферах. У Європейському університеті працює з 2008 року. Викладає навчальні дисципліни «Інформатика», «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності», «Комп'ютерні технології в юридичній діяльності», проводить навчальну та технологічну практику. Бере активну участь у програмах співпраці факультету з об’єднаннями роботодавців в галузі безпеки. Тематика наукових досліджень: «Управління компетенціями та кваліфікаціями у сфері безпеки». Автор 12 наукових публікацій.

Дисципліни які викладає на кафедрі:

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва
 • Організація системи безпеки діяльності підприємств
 • Охоронні підприємства України

Основні публікації

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard