Вгору
 • Кафедра менеджменту безпеки підприємств
 •  

Професія менеджера з безпеки підприємства
виходить на перший план!

Тел: 276-52-51, E-mail: kaf-mbp@kyiv.e-u.in.ua

Наші партнери:

БЕЗПЕКА - ГОЛОВНА ВНУТРІШНЯ ПОТРЕБА ЛЮДИНИ!

В рамках Навчально-наукового інституту права та безпеки підприємства при Європейському університеті в 2004 році створена кафедра «Менеджменту безпеки підприємств» яка, готує фахівців з напрямку підготовки «менеджмент» (спеціальність менеджмент організації», спеціалізація «менеджмент безпеки підприємств»).

Майбутні фахівці з менеджменту безпеки підприємства, одержують ґрунтовні знання та практичні навички:

 • оцінювати рівень економічної безпеки підпри-ємства;
 • розробляти та реалізовувати алгоритм дій що-до гарантування економічної безпеки суб’єкта;
 • забезпечувати безпеку особистості та колек-тиву;
 • організовувати комплексний захист інформації підприємства;
 • вивчати світовий досвід щодо забезпечення економічної безпеки;
 • забезпечувати економічну безпеку підприємства в умовах відкритої економіки.

«ОСОБИСТА ТА МАЙНОВА БЕЗПЕКА – ЗАПОРУКА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

Після закінчення навчання наші випускники мають можливість працювати як менеджерами організації в різних сферах економіки, а також за спеціалізацією менеджмент безпеки підприємств, що значно розширює можливості працевлаштування, а саме:

 • керівників підприємств усіх форм власності;
 • бути керівниками та провідними фахівцями комерційних служб безпеки та їх інформаційно-аналітичних підрозділів;
 • успішно працювати на підприємствах та в тому числі банківських установах за спеціальністю менеджер з безпеки підприємства.

Зокрема на сьогоднішній день наші випускники працюють в службах безпеки банків, службах безпеки підприємств різних форм власності, на підприємствах, які здійснюють свою діяльність в галузі безпеки, зокрема ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», «Венбест», «Комсервіс-безпека», «Безпека ЛТД» та інших, а також в підрозділах Служби безпеки України, Прокуратури, Службі зовнішньої розвідки України, Системі Міністерства внутрішніх справ України та інших правоохоронних органах.

На сьогоднішній день на кафедрі працюють 7 науково-педагогічних працівників, із яких: 3 доктора наук, 3 кандидата наук, доцента та 1 старший викладач.


Зі студентами працюють:

Завідувач кафедри – Тимошенко Олена Іванівна, доктор філософських наук, доцент кафедри менеджменту безпеки підприємств.

З 1993 і дотепер - проректор Європейського університету. Директор Навчально-наукового інституту безпеки підприємництва Європейського університету.

Наукова діяльність:

Активний розробник актуальних проблем теорії і практики забезпечення безпеки підприємництва, серед них: монографії "Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом", "Етика і етикет сучасного бізнесу — запорука економічної безпеки", "Противодействие рейдерству" та ряд статей в педагогічній та юридичній пресі. Автор понад 30 наукових праць.

Організатор щорічної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». Голова редакційної колегії щорічного спеціалізованого збірника за матеріалами традиційної міжнародної науково-практичної конференції.

Нагороди:

Тимошенко О.І. нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», Орденом Ломоносова, Орденом Катерини Великої, Орденом Святої Великомучениці Варвари, Подякою Київського міського голови, Почесною грамотою Київського міського голови та Почесною грамотою Міністерства юстиції України.

Сфера творчих інтересів: етнокультура та міжкультурні зв’язки народів світу.

Хоббі – колекціонування старовинних предметів народного побуту та етнічних дзвіночків.


Крайчак Євгеній Вікторович – кандидат економічних наук. В 2004 році закінчив Чернівецькій національний університет. В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління державним зовнішнім боргом України в умовах глобалізації». В сфері науково-педагогічної діяльності працює понад 14 років. Опубліковано понад 30 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографія «Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України».

Коло наукових інтересів: фінанси, фінансова безпека, управління державним зовнішнім боргом.

 Викладає дисципліни: «Міжнародна економічна безпека», «Технології блокчейн», «Системи управління інформаційною безпекою», «Прогнозування та моделювання в  технічній та соціальній сфері».

Захоплення: туризм, фотографія.


Кучерук Ігор Васильович - кандидат економічних наук, доцент. В 2000 році захистив дисертацію з економічних наук.

У системі вищої освіти і науки працює більше 7 років. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації 5,5 років.

Стаж роботи в банківській сфері близько 12 років. З 1996 року по 2003 рік провідний спеціаліст управління з іноземною валютою, начальник сектору вкладних операцій і поточних рахунків фізичних осіб, керуючий Лівобережним відділенням ВАТ КБ «Хрещатик»; з 2003 року по 2006 рік начальник Управління активних і пасивних операцій АО „Банк Велес"; з 2006 року по 2008 рік начальник кредитного відділу Управління корпоративного бізнесу ВАТ «Універсальний Банк Розвитку та Партнерства»; з 2008 року по 2009 рік керуючий Подільською філією м. Києва ВАТ «Банк Столиця».

Викладає дисципліни «Теорія ризиків», «Ризик та економічна безпека підприємства».

Автор і співавтор понад 34 наукових праць, з яких 1 монографія «Синергетика: методологія ефектів». та 1 навчально–методичний посібник «Праксеологічні підходи в менеджменті».

Сфера наукових інтересів – безпека банківської діяльності та кредитування.

Захоплення: автомотоспорт.


Кургузенкова Людмила Анатоліївна – кандидат економічних наук. Має дві вищі освіти (економічна, технічна), у 2012 році захистила кандидатську дисертацію з економічних наук.

Має 8-річний стаж науково-педагогічної діяльності і є автором понад 20 наукових праць. Коло наукових інтересів: управління трудовим потенціалом підприємства в умовах невизначеності, психологія управління.

Викладає дисципліни: «Управління персоналом, «Психологія управління», «Конфліктологія».

Захоплення: туризм, фотографія.


Кравчук Петро Юрійович – старший викладач кафедри. Закінчив факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України та юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. Автор понад 15 наукових публікацій. Готується до захисту кандидатської дисертації. Викладає дисципліни “Система охорони державної таємниці”, “Організація системи безпеки діяльності підприємств”, “Охоронні діяльність в системі безпеки діяльності підприємства”. Має практичний досвід роботи в правоохоронній системі. Керівник студентського науково-практичного семінару “Безпекотворення: питання теорії та практики”.

Захоплення: футбол.


При провадженні навчальних занять зі студентами на кафедрі активно використовуються сучасні інформаційні технології й методи навчання, зокрема:

 • активне запровадження но⬬¬их засобів та методів навчання з використанням інформаційних технологій;
 • синтез засобів та методів традиційного та комп’ютерного навчання;
 • розробка інформаційних технологій навчання та програмно-методичних комплексів;
 • формування системи безперервно-го навчання особистості впродовж усього життя;
 • використання у навчальному процесі Backchannel (інтерактивне спілкування під час аудиторних занять за допомогою смартфонів та ноутбуків);
 • використання мобільних засобів зв’язку (iPad, iPhone та Alt-Tablets), як у дистанційній, так і в аудиторній роботі.

З метою підвищення рівня навчальної й наукової діяльності, кафедра активно співпрацює з кафедрами юридичного факультету та факультетом економіки та менеджменту Європейського університету кафедрою національної безпеки та правового регулювання Київської національної академії внутрішніх справ України, а також іншими вузами й організаціями України, що займаються питаннями забезпечення безпеки держави, суспільства, економіки, суб’єктів економічної діяльності й особистості та ін.

Студенти факультету безпеки підприємств мають можливість одночасного паралельного навчання на юридичному факультеті для більш глибокого правового розуміння безпеки підприємств.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі наукових конференцій різного рівня з проблем безпеки, які проводяться в Україні, підтримують співробітництво з викладачами та практиками зарубіжних країн з питань безпеки.

Кафедра тісно співпрацює з Європейською Асоціацією наук про безпеку (EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY). Асоціація представляє собою наукове суспільство, яке проводить дослідження і займається популяризацією науки про безпеку (секюрітологія). На підставі наукової програми, розробленої Асоціацією, ведеться навчання студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Під керівництвом викладачів здійснюється написання студентами магістерських робіт на базі сучасних підприємств, установ та організацій, що дає можливість розглянуті пропозиції в роботі впровадити на підприємствах.

Кафедра традиційно організовує щорічну міжнародну науково-практичну конференцію та круглий стіл з питань безпекотворення, результати діяльності яких активно впроваджуються на практиці.

Велика увага на кафедрі приділяється організації студентської наукової роботи як важливої складової підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних творчо мислити, приймати оптимальні нестандартні рішення й постійно підвищувати свій професійний рівень.

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard