Вгору
 • Кафедра менеджменту та маркетингу
 •  

На шляху життя є водії та пасажири.
Не залишайся лише пасажиром.
Вчись – працюючи!

Тел: 450-08-04 (внутр. 125), E-mail: kaf_meneg@kyiv.e-u.in.ua

Головне місія кафедри менеджменту та маркетингу  – забезпечення якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, максимальне задоволення потреб споживачів (студентів) в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраної спеціальності, а кінцевих споживачів (роботодавців) – висококласними спеціалістами.

Підготовка студентів зі спеціальностей «менеджмент» відбувається з використанням інноваційних технологій та методик навчання, зокрема: кейс-старі, тім-ворк, навчально-практичні тренінги та ділові ігри. На лекціях широко використовуються сучасні мультимедійні та комп’ютерні технології.

Для майбутніх фахівців з менеджменту створені всі можливості для отримання професійних навичок з наступних галузей знань:

 • Логістичний менеджмент
 • Кризовий менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Проективний менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Міжнародний менеджмент
 • Освітній менеджмент та менеджмент індустрії знань
 • Креативний менеджмент

Кафедра має розгалужену мережу баз навчальної та виробничої практики, налагодила активне співробітництво за аналогічними кафедрами в провідних навчальних закладах України та далеко за її межами.

МАРКЕТИНГ СЬОГОДНІ – УСПІХ ЗАВЖДИ!

Маркетинг – це, в першу чергу, покликання. Яку внутрішню задоволеність може дати маркетинг як  професія і яких особистих якостей вимагає вона від того, хто обирає цей шлях?

Бути маркетологом:

- це можливість самовираження та творчої реалізації.

При створенні ідеї маркетолог використовує всі свої особисті здібності. Придумуючи рекламний слоган або упаковку соку, маркетолог насамперед звертається до своїх почуттів. Він саме творить, використовуючи для цього інтуїцію, натхнення і осяяння. В результаті виходить унікальний продукт, який неможливо було заздалегідь прорахувати або спрогнозувати.

- це спосіб самовдосконалення.

Створюючи інноваційні ідеї особистість може багатогранно розвиватися, що  дає можливість оволодіти здібностями і навичками в різних сферах діяльності: психології (при з'ясуванні, що ж насправді рухає споживачами в процесі покупки того чи іншого товару); соціології (під час опитування споживачів, дослідження ринків); філософії  та літературі (при створенні рекламних текстів і слоганів).

- це співпраця з широкою професійною аудиторією.

За родом своєї діяльності маркетолог зустрічається і спілкується з людьми різних професійних інтересів. Це керівники підприємств, підприємці, піар-менеджери,  режисери, журналісти і ведучі ТБ та радіо.

До навчального плану за фахом  входять такі дисципліни:

 • Маркетингові дослідження
 • Основи підприємницької діяльності
 • Стратегічний маркетинг
 • Рекламний менеджмент
 • Креативний маркетинг
 • Промисловий маркетинг
 • Товарознавство
 • Товарна інноваційна політика
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Маркетингове ціноутворення
 • Міжнародний маркетинг
 • Інтернет маркетинг
 • Антикризовий маркетинг
 • Маркетинг проектів
 • Логістичний менеджмент
 • Брендинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Електронна комерція
 • Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

Фахівці зі спеціальності «Маркетинг» можуть займати посади:

 • керівника-підприємця і фахівця індивідуальних, сімейних та приватних підприємств;
 • фахівця з методів розширення ринку збуту;
 • торгового, регіонального представника;
 • маркетолога;
 • аналітика ринку;
 • продукт-менеджера;
 • менеджера зі збуту;
 • менеджера з просування продукту;
 • менеджера з реклами;
 • менеджера із зв’язків з громадськістю.

Склад кафедри

Завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Грозний Ігор Сергійович.

Основні курси: Менеджмент, Бізнес планування, Управління якістю.

Напрями наукових досліджень: менеджмент, управління якістю розвитку, управління розвитком підприємств.

Має  відзнаки керівників вузів та Міністерства освіти і науки України. Нагороджений за досягнення в галузі управління державними підприємствами України орденом «Визнання Вітчизни».

Є висококваліфікованим спеціалістом своєї справи, про що свідчать відзнаки керівників вузів та Міністерства освіти і науки України. Нагороджений за досягнення в галузі управління державними підприємствами України орденом «Визнання Вітчизни».

Автор понад 120 друкованих наукових робіт, з яких 8 монографії.

Співавтор монографії «Planningandforecastingoftime, resource and principal contours of quality of development of the industrial enterprises» (NewYork, USA).

Під керівництвом Грозного І.С. захищено п’ять кандидатських дисертацій.

Уподобання: туризм.

 

Кредісов Вячеслав Анатолійович - доктор економічних наук, доцент, Заслужений економіст України. У 1989-му закінчив Київський державний університету ім. Тараса Шевченка. Спеціальність за дипломом – політична економія, кваліфікація – економіст, викладач політичної економії. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління умовами праці на виробництві». У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему: «Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах».

Свою трудову діяльність почав у 1991 році, створивши мале підприємство, що виросло у групу приватних торгівельних компаній. З19.02.2005-го по 05.04.2006-го р.р. - заступник Міністра оборони України. У 2006 році прийнятий на посаду професора кафедри менеджменту та маркетингу Європейського університету.

Активно займається громадською діяльністю. На сьогодні є Головою Правління Всеукраїнського громадського об’єднання підприємців «Нова Формація». Реалізовує низку бізнес- та соціальних проектів у містах Івано-Франківськ і Калуш, в т.ч. є засновником та інвестором спортивно-оздоровчого комплексу «Акваторія» (м. Калуш).

Має низку друкованих праць. Монографії: «Підприємництво – вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою» (2003 р.), «Підприємництво в Україні – суть та умови формування» (2003 р.), співавтор практичного посібника «Менеджмент для керівників» (2000 р.), «Менеджмент. Навчальні матеріали у схемах і формулах» (2008 р.); «Менеджмент в історичному розвитку як теорія» (2009). Регулярно публікується в періодичних виданнях зі своїми статтями і коментарями на тему економічного розвитку України.

 

Воротіна Людмила Іванівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Основні курси: Менеджмент, Бізнес планування, Малий бізнес та підприємництво.

Напрями наукових досліджень: індивідуальне відтворення підприємства економіка підприємства, менеджмент, мале підприємництво.

Співавтор, з професорами з Німеччини, першого в Україні підручника : Д.Борманн, Л.Воротина, Р. Федерманн "Менеджмент. Предпринимательская деятельность в рыночной экономике".(Гамбург, ФРГ).

Видано понад 300 наукових та методичних робіт - монографій, підручників, статей.

Уподобання: театральне мистецтво.

 

Васюткіна Наталія Володимирівна доктор економічних наук

 

 • Науково-педагогічний стаж діяльності - 12 років.
 • Автор понад 90 друкованих наукових робіт, з яких 3 монографії, 2 навчальних посібника з грифом МОН.
 • Підвищення  рівня кваліфікації:  стажування у Франції за програмою „ TEMPUS CD_JEP 23250-2002 Master Business Administration & Information Technologies”, м.Еврі, 2006р.; семінар  «Управління змінами», школа бізнесу І.Адізеса, 2009р.;  «Mini-MBA Professional» за програмою додаткової професійної освіти «Основи системної моделі управління підприємством», м. Москва, 2013р..

Уподобання: класична музика, художня фотографія

Основні публікації Васюткіної Н.В.

 

Фархшатова Ольга Василівна

Доцент каф менеджменту, кандидат економічних наук

Основні курси: управління потенціалом підприємства, кризовий менеджмент

Напрями наукових досліджень: адаптивне управління, корпоративна культура, конкурентні переваги, машинобудівна галузь, підприємства паливно-енергетичної галузі.

Стаж педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти 8 років.

За період наукової діяльності опубліковано 30 наукових праць, у тому числі 8 - у фахових виданнях.

У практичній діяльності навчального процесу, на заняттях активно впроваджує сучасні засоби нових інформаційних технологій, серед яких лекції із використанням мультимедійних засобів, інтерактивних методів (моделювання ситуацій, вирішення творчих завдань, мозковий штурм, кейс-методи, спільне розв’язання завдань, участь у дискусіях, ділові ігри ) та підготовка дослідницьких проектів. Такий підхід активує реалізацію ідей прогресивного розвиваючого навчання.

Уподобання: активний спорт, читання книг, музика, іноземні мови, психологія

Основні публікації:

 1. Фархшатова О.В. Аналіз дефініцій адаптивного підходу до управління конкурентними перевагами підприємства / О.В. Фархшатова // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: Сб. науч. тр. – Вып. 1: В 2 ч., ч. 2 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; Редкол.: Землянкин А.И. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2008. – С. 353-366. http://iep.com.ua
 2. Фархшатова О.В. Механізм адаптивного управління конкурентними перевагами підприємства / О.В. Фархшатова // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 494. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2009. – С. 115-121. http://lawreview.chnu.edu.ua
 3. Фархшатова О.В. Научно-методический подход к адаптивному управлению на основе синтеза регуляторов КП Scientific and methodical approach to adaptive management based on the synthesis of regulators competitive advantage European Applied Sciences Wissenschaftliche. - Zeitschrift № 2. - 2013 (Januari) Volume 2, - С. 176-180. www.anopremier.ru
 4. Фархшатова О.В. Аналіз підходів до адаптивного управління конкурентними перевагами промислового підприємства / О.В. Фархшатова // Науковий журнал «Інтелект ХХІ»: № 1/2'2009. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2009 – С. 100-110. http://intelligence.org.ua
 5. Фархшатова О.В., Грозний І.С. Аналіз структури конкурентної переваги підприємства та взаємозв’язки кожного з елементів її структури / І.С. Грозний, О.В. Фархшатова // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб.наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ. – С. 322-337. http://uprav.dnmu.ru
 6. Фархшатова О.В., Грозний І.С. Застосування системи індикаторів та інтегрального показника для оцінки стану конкурентної переваги підприємства / І.С. Грозний, О.В. Фархшатова // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб.наук.праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – т. XII. – 387 с. – С. 210-221. http://uprav.dnmu.ru

 

Русінова Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

З 2015 року Ольга Сергіївна працює в Європейському університеті на кафедрі менеджменту. Стаж роботи у вищих навчальних закладах освіти 14 років.

У цей період було розроблено та оновлено комплекс  навчально-методичного забезпечення з дисциплін, які викладає:

 •  бізнес-планування;
 •  менеджмент ЗЕД;
 •  управління ризиками;
 •  стратегічний менеджмент;
 •  міжнародний менеджмент.

За період наукової діяльності опубліковано 30 наукових праць.

Уподобання: театральне мистецтво.

 

Тарасова Ганна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту.

З 2015 року Ганна Олександрівна працює в Європейському університеті.

Стаж педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти 10 років, з них 2 роки у Європейському університеті.

У 2015 році отримала звання доцента.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент;
 • Управління підприємствами малого бізнесу;
 • Управління персоналом.

При проведенні занять активно впроваджує у навчальний процес сучасні інформаційні технології , зокрема он-лайн лекції, дистанційне навчання, а також таки інтерактивні методи, як ділові ігри, ситуаційні завдання, кейс-методи, модерації, роботу у малих групах, використання мультимедійних засобів та інтерактивної дошки, тощо.

Уподобання: іноземні мови, театральне мистецтво, жива музика, спорт, садівництво, психологія.

 

Тищук Христина Михайлівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту.

З 2008 р. Христина Михайлівна навчалась в аспірантурі Європейського університету, у 2013 – захистила кандидатську дисертацію, з 2014 р. – працює старшим викладачем кафедри менеджменту.

Викладає дисципліни:

 • Кадровий менеджмент;
 • Іміджевий менеджмент;
 • Управління комерційною діяльністю;
 • Моделювання управлінських рішень.

Сферою професійних наукових інтересів є: управління підприємствами, формування іміджу підприємств, ефективне управління персоналом, основи комерційної діяльності, сільський зелений туризм.

Наукова діяльність супроводжується написанням наукових праць, що публікуються у фахових виданнях та представляються на науково-практичних конференціях.

Уподобання: спорт, туризм, живопис, вишивання

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard