Вгору
 • Кафедра теорії та історії держави і права
 •  

Кафедра теорії та історії держави і права бере свій початок з 2004 року та покликана забезпечити викладання нормативних гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у рамках підготовки фахівців за спеціальностю “Правознавство”.

Концепція розвитку кафедри грунтується на тому, що система сучасної вищої юридичної освіти – це синтез актуальних знань у області світоглядних, фундаментальних та прикладних правничих наук, а також інших близьких за предметом дослідження соціогуманітарних наук.Основоположною ідеєю розвитку кафедри є ідея підготовки фахівців, здатних до систематичного поповнення і оновлення здобутого інтелектуального багажу, підвищення досягнутого освітнього рівня.

Основними видами діяльності кафедри є: науково – дослідницька, навчально – педагогічна, організаційно – методична, інформаційно-аналітична, експертна, прогностична, консультаційна.

Кафедра бере участь в підготовці фахівців за 4 освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Молодший спеціаліст (спеціальність: «Правознавство»);
 • Бакалавр (напрями підготовки: «Право»);
 • Спеціаліст (спеціальність: «Правознавство»);
 • Магістр (спеціальності: «Правознавство»).

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Право (трудове)
 • Інформаційне право
 • Судовий захист у кримінальній юстиції України
 • Реформування судової системи України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Право (адміністративне)
 • Право (господарське)
 • Основи юридичної клінічної практики
 • Правознавство
 • Право (адміністративне)
 • Історія держави і права України
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Юридична деонтологія
 • Конституційне право України
 • Організація інформаційно-аналітичної роботи та наукових досліджень у правоохоронній сфері
 • Актуальні проблеми теорії держави і права
 • Філософія і соціологія права
 • Історія політичної та правової думки
 • Основи римського приватного права

Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички практично у всіх галузях права,. Вони можуть працювати на посадах:

 • суддів,
 • прокурорів,
 • адвокатів,
 • нотаріусів,
 • помічників суддей та адвокатів,
 • юристами в юридичних компаніях та фірмах,
 • юрисконсультами в народному господарстві,
 • в правоохоронних органах та прокуратурі.

Викладачі кафедри активно впроваджують нові методи навчання, беруть активну участь в конференціях, симпозіумах, семінарах.

На сьогоднішній день на кафедрі працюють 5 науково-педагогічних працівників. Всі викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата наук.

Бутенко Андрій Петрович - український правник, громадський діяч, декан юридичного факультету ПВНЗ «Європейський університет». Кандидат історичних наук, доцент.

В університеті працює з 2002 року за роки роботи неодноразово відзначався почесними грамотами університету, відомчих організацій та органів місцевого самоврядування, подякою Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності. За плідну роботу в сфері освіти Бутенко Андрій Петрович нагороджений орденом «За розбудову освіти», почесним знаком Міністерства юстиції України, орденом святих Кирила та Мефодія, відомчими грамотами та подяками. Бутенко Андрій Петрович є активним громадським діячем зокрема очолює Координаційну раду молодих юристів України при міністерстві юстиції України є членом Міжвідомчої Також є членом Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, заступником голови люстраційного комітету Громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації, суддею третейського суду, автором понад 40 наукових та науково-методичних праць.Нагороджений Подякою Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності та нагрудним знаком (2006);Орденом Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності «За розбудову освіти» (2008);Почесним знаком Міністерства юстиції України (2010);Подякою Українсько-американського гуманітарного інституту (2010);Орденом Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія (2011);Почесною грамотою Союзу юристів України (2011).

Панасюк Сергій Анатолійович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, юрист-практик, молодий науковець, громадський діяч.

Член Союзу юристів України, голова Постійно діючого третейського суду при ВГО «ВАРТА», голова Всеукраїнської громадської організації «ВАРТА», голова правління юридичної компанії «ВАРТА ПРАВА».

Займається науково-дослідницькою діяльністю в галузі конституційного та муніципального права (побічно – міжнародне право та європейське право), є автором більше двадцяти наукових праць щодо питань якісного перекладу, розуміння та імплементації тексту Європейської хартії місцевого самоврядування, та питань становлення і розвитку територіальних громад, серед них: проекти НПА, навчальні посібники, методичні рекомендації, НПК до законодавства України, статті у міжнародних конференціях, фахових виданнях та ін.

Постійно публікується в якості експерта у національних та закордонних ЗМІ.

Має близько 15 наукових праць.

Форостюк Олег Дмитрович – кандидат юридичних наук, доцент, відмінник освіти України.

Полковник у відставці, історик права, краєзнавець, громадський діяч. Коло наукових інтересів - вивчення питання взаємовідносин держави і церкви. До кола його наукових інтересів увійшли також проблеми подолання негативних наслідків радянської політики щодо релігії, оптимізація державно-церковних відносин на сучасному етапі та гармонізація міжконфесійних відносин в Україні та іх юридичне врегулювання.

Нагороджений митрополитом Володимиром (Сабоданом) орденом Нестора Літописця ІІ ступеня.

Навчався в Техаському християнському інституті, який закінчив з відзнакою, за що отримав лист подяки від голови комісії Конгресу США з науки.

Має близько 50 наукових праць.

Сидорчук Юлія Миколаївна – cтарший викладач кафедри історії та теорії держави і права, к.ю.н., у 2011 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» (магістр права, диплом з відзнакою).

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему: «Філософсько-правові засади реалізації людиною права на захист (український та зарубіжний досвід)».

Сфера наукових досліджень та інтересів:

дослідження філософсько-правових аспектів захисту прав людини у сучасному суспільстві;

законодавство у сфері освіти;

актуальні проблеми цивільного права та процесу.

Викладацьку діяльність суміщає з юридичною практикою. Має понад 20 наукових праць. Брала активну участь у роботі більше 20 конференцій, семінарів, міжнародних програм.

Тел: 473-40-28(внутр. 121), E-mail: dekanat-uf@kyiv.e-u.in.ua

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard