Вгору
  • Календар науково-практичних конференцій
  •  


 

Дати заходів Назва
29.10.2020 р. четвер ХХІ науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку»
26.11.2020 р. четвер ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти»
02.12.2020 р. середа Міжнародна конференція  з актуальних проблем безпеки підприємств
10.12.2020 р. четвер Всеукраїнська науково-практична  internet – конференція  «Стратегії  стійкого розвитку економіки»
До 14.12.2020 р. понеділок Звіт кафедр та філій про наукову роботу за 2020 календарний рік
17.02.2021-20.02.2021 р. середа–субота VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації» (Туристична база «Едельвейс»)
25.02. 2021 р. четвер Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики»
18.03.2021 р. четвер ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція  студентів, аспірантів та молодих учених «Economics: current affairs and development prospects» (Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку)
25.03.2021 р. четвер ІV Вернадські наукові читання
01.04.2021 р. четвер ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти»
22.04.2021 ХХІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»
20.05.2021 р.четвер XХI Студентські європейські читання
  • fb
  • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard