Вгору
 • Журнал з економічних наук «Економіка і управління»
 •  
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Вплив підприємницького управління на конкурентоспроможність людського капіталу
Климко С.Г. 5-12
4
Технологічна система національної економіки України та необхідні напрями її Реформування
Дрозд В.Д., Гузенко І.Ю., Пилипенко Ю.І. 12-18
5
Диверсифікація міжнародного банківського бізнесу як чинник загострення глобальної фінансової нестабільності
БатрименкоВ.В. 19-27
6
Законодавче врегулювання стимулів інноваційного розвитку: світовий досвід і Україна
Мойсеєнко Ю.В. 27-36
7
Адаптація аграрних підприємств України до умов СОТ
Сушко М.В. 36-42
8
Класифікація інституційної інфраструктури фінансової системи в системі національних рахунків
Коваль О.П. 43-48
9
Корупція як елемент функціонування ринку нерухомості
Шутов М.І. 48-51
10
Удосконалення управління соціально-економічними процесами в регіонах
Капустін А.Д. 52-57
11
Інформаційно-консультаційна діяльність в системі забезпечення ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами
Кузьмак О.І. 58-61
12
Реформування податкової системи України в умовах економічної кризи
Соколова Є.О. 61-66
13
Особливості обліку та оподаткування реалізації продукції при здісненні експертно-імпортних операцій
Волкова І.А., Калініна О.Ю. 66-70
14
Сутність та особливості реалізації маркетингових комунікацій
Кожухівська Р.Б. 70-77
15
Формування стратегій маркетингу з позицій теорії поведінки споживачів послуг з технічного контролю і аналізу
Баліцька О.П. 77-82
16
Аутсоринг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства
Пономарьова Є.Д., Погожа Н.В. 82-88
17
Методика проведення маркетингових досліджень
Рябчик А.В. 88-95
18
Економічна безпека прикордонних територій як критерій ефективності регіональної економічної стратегії
Мілашовська О.І. 96-101
19
Інформаційне моделювання кредитного процесу
Ткач 1.1., Тимошенко Л.М. 102-107
20
Мережеві методи управління диспечерськими службами таксі та їх програмна реалізація
Паргачов Д.І., Третинник В.В. 107-109
21
Концептуальне об'рунтування характерних ознак простору міста
Герасимчук З.В., Ніщик Г.О. 110-114
22
Моделювання діяльності вищого навчального закладу з врахуванням ризиків
Яиковська Л.А. 115-122
23
Інноваційна політика і підприємництво у ВНЗ
Романовський О.О. 123-131
24
Підписання угоди про співробітництво між Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності та конфедерацією недержавних вищих закладів освіти України
Гончар О.В. 132
25
Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове регулювання вищої освіти України: сучасний стан та перспективи розвитку"
Гончарова М.В. 133
26
Яскравий приклад, гідний спадкоємства і примноження
Кондратенко Л.І. 137-139
27
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Інноваційні відносини і культура підприємництва у ВНЗ
Романовський О.О. 5-12
4
Економіка знань як основа формування інформаційного суспільства
Пригода В.М. 13-20
5
Криза фінансового регулювання на мегарівні у світовому господарстві: виклики для нових ринкових економік
Батрименко В.В. 20-26
6
Шляхи формування привабливого інвестиційного клімату регіонів України
Капустін А.Д., Левківський В.М., Левківський В.В. 26-31
7
Економічна дипломатія України у регіоні Латинської Америки і Карибського Басейну: сфера торговельно-економічного співробітництва
Красільчук В.Я. 32-40
8
Ринок економічної інформації як системне утворення сучасного господарства
Марко Є.І. 42-47
9
Чинники інтернаціоналізації інтелектуальної власності
Невінчаний І.С. 48-54
10
Організаційно-економічні аспекти координації грошово-кредитної та фіскальної політики в Україні
Андрущак Є.М., Хар В.С. 55-61
11
Управління відсотковим ризиком як складова банківського ризик-менеджменту
Кузьмак О.М. 62-65
12
Облік розрахунків іноземною валютою в зовнішньоекономічній діяльності підприємств
Волкова І.А., Демчук Т.П. 65-70
13
Підвищення результативності діяльності туристичних компаній шляхом управління якістю інформаційного забезпечення споживачів
Палеха О.Ю. 70-76
14
Геоінформаційна система — ефективний метод управління просторовим розвитком міста
Герасимчук 3.В., Ніщик Т.О. 77-81
15
Механізм ідентифікації і оцінки екологічних аспектів на атомних станціях
Косгпецький М.Р. 82-87
16
Оцінка впливу величини бренд капіталу галузі на його конкурентостійкість
Щербак В.Г. 87-92
17
Вплив бюджету на розвиток економіки
Балахнічева Л.М., Балахнічева М.М. 92-96
18
Аналіз методики оцінювання ефективності управління інвестиційними ризиками
Карпінський Р.Л. 97-101
19
Франшиза від величини збитку як механізм оптимізації виплат страхового відшкодування в автотранспортному страхуванні
Толстпенко О.Ю. 101-113
20
Формування стратегії розвитку туристичного підприємства (на матеріалах Прикарпатсько-карпатського регіону України)
Ляхов С.О. 114-121
21
Моніторинг стану діяльності органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України
Бондар Т.І., Кондратенко Л.І. 122-133
22
Про стан та перспективи розвитку освітньої системи в Україні
Астахова В.І. 134-135
23
Освіта й економіка — майбутнє стабільної держави
Колодіиа Л.С. 136
24
Крок в інформаційне майбутнє
Оксіюк О.Г. 137
25
Студентське самоуправління як складова навчально-виховного процесу
Бутенко А.П. 138
26
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Інноваційно-інвестиційний розвиток інтелектуальної власності як визначальна особливість економічного зростання в сучасних умовах
Климко С. Г. 6-13
4
Методологічні підходи до аналізу інвестиційних проектів
Гривківська О. В., Прокопець О. В. 13-18
5
Участь України в глобальному поділі праці у сфері військово-технічного співробітництва: можливості та реалії
Павлюк В. І. 19-24
6
Наукова парадигма сталого розвитку - основа розбудови соціально орієнтованої економіки
Куценко В. І., Гаращук О. В. 24-34
7
Сучасні проблеми соціального підприємництва
Романовський О. О. 35-43
8
Значення промислового маркетингу в діяльності сучасних підприємств
Луцій О. П., Весперіс С. З. 43-48
9
Діяльність і перспективи розвитку інфраструктури системи недержавного пенсійного забезпечення
Коваль О. П. 49-55
10
Економічні та адміністративно-правові аспекти ефективного управління персоналом
Дмитренко Г. А., Чередник В. М. 56-62
11
Управління земельними та водними ресурсами на основі земельного кодексу України та державного моніторингу
Капустін А. Д., Левандівський О. Т. 63-68
12
Управління ризиками в інформаційному забезпеченні управлінських рішень на промислових підприємствах
Ястремська О. М., Щербак О. В. 68-73
13
Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління маркетингом як фундамент ефективних маркетингових рішень
Васюткіна Н. В. 74-81
14
Концептуальні питання управління кредитними ризиками
Серік Ю. В. 81-86
15
Фінансова звітність підприємств у системі бухгалтерського обліку
Яцишин Н. З. 86-91
16
Оцінка рівня конкурентоспроможності туристично-рекреаційних підприємств
Зотова Є. В. 91-95
17
Маркетингова оцінка ефективності персоналу на ринку
Матвіїв М. Я. 96-105
18
Методичні основи визначення сутності та рівня економічної безпеки підприємств
Ісмаїлова Л. Л. 105-108
19
Моделювання впливу загроз зовнішнього середовища на економічну безпеку промислового підприємства
Клопов І. О. 109-114
20
Модифицированная динамическая модель Дорнбуша для расчета обменного курса валюты с хаотическим поведением
Хмеловский Т. Г. 114-119
21
Прогнозування сталого розвитку аграрних підприємств у зоні підтоплення
Гапоненко Л. В. 119-122
22
Визначення сутності поняття «Валютний ринок» у вітчизняній науковій економічній літературі
Костенко Р. В. 123-126
23
Історичні передумови становлення та сучасний стан ринку маркетингових досліджень в Україні
Сабецька Т. І. 126-132
24
Європейська інтеграція молодих дослідників на шляху до інтелектуального зростання України
Колодіна Л. С. 133-135
25
Приватна освіта і наука крізь призму часу
Козаченко О. І. 135-136
# назва автори сторінки  
1
Титул, зміст
2
Поки живе освіта (із поетичної збірки «Слова мого серця»)
Тимошенко 3. І. 5
3
Ценностные аспекты суверенности: Украина и мир
Пахомов Ю. Н. 6-19
4
Діалектика участі України в системі сучасного глобального поділу праці
Павлюк В. І. 20-28
5
Роль освіти у розбудові інноваційної економіки та забезпеченні сталого розвитку
Куценко В. І., Гаращук О. В. 29-36
6
Вища освіта в системі досліджень економічних процесів
Грищенко І. М. 36-41
7
Активізація управлінської діяльності вищих навчальних закладів: маркетинговий аспект
Крахмальова Н. А. 41-46
8
Розвиток міжбанківського кредитування
Сєрік Ю. В. 47-50
9
Сутність сільського зеленого туризму та його роль в сучасних ринкових умовах
Рихлицька Х. М. 51-55
10
Розвиток агропідприємств Чернігівщини в умовах посилення інтеграційних процесів
Сушко М. В. 55-63
11
Організаційно-методичні засади тестування як інноваційного контролю результатів праці студентів ВНЗ
Мурейко Н. В. 64-69
12
Роль фінансового ризик-менеджменту в реалізації стратегії і тактики антикризового управління
Чернікова В. І. 69-74
13
Аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання
Фендик В. М. 74-77
14
Кластерний підхід до управління соціально-економічним розвитком регіонів
Пушкар О. І., Курбанов К. Р. 77-80
15
Новые тенденции в системе управленния персоналом: система грейдов
Контурова С. М., Рудь Ю. Л., Крыга А. О. 80-86
16
Управління якістю транспортного забезпечення туристичної сфери
Палеха О. Ю. 86-90
17
Маркетинг благодійних організацій
Матвіїв М. Я. 90-96
18
Економіко-математична модель управління тарифом на комунальні послуги із водопостачання та водовідведення
Міхайленко В. М., Анпілогов П. І. 97-102
19
Аналіз рентабельності продукції на основі економіко-статистичних моделей
Грабовецький Б. Є., Мороз О. О., Пілявоз Т. М. 102-107
20
Методологічні підходи до оцінки якості діяльності підприємств аграрної сфери економіки
Буряк Р. І. 108-113
21
Вплив студентського самоврядування на формування ділових якостей майбутніх спеціалістів
Шахматова Т. В. 114-119
22
Про розширення соціального пакету і можливостей соціального захисту викладачів і співробітників Народної української академії
Астахова В. І. 120-121
23
Теоретичні основи мотивації праці в класичних концепціях як базова ланка дослідження функціонування людського капіталу
Климко С. Г. 122-126
24
Міські торговельно-економічні зв'язки Тернопільщини XVI—XVIII століття
Стрішенець О. М. 126-129
25
Еволюція поглядів на формування стратегічного управління підприємствами
Капітанець Ю. О. 130-133
26
Наука - двигун прогресу
Загороднюк І. М. 134-135
27
Академічна мобільність - важливий чинник освітньої євроінтеграції України
Степанова М. І. 135-137
28
Весняне турне або бенефіс грації і мужності
Колодіна Л. С. 138
29
Наші автори
139-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Життя в освіті (з поетичної збірки «Слова мого серця»)
Тимошенко З.І. 5
3
Міжнародна економічна політика: структура і функції
Філіпенко А.С. 6
4
Міжбюджетні відносини різних рівнів у фінансовій системі України
Дрозд В.Д., Балацький Є.О., Капустін А.Д. 10
5
Особливості входження України до системи сучасного глобального поділу праці
Павлюк В.І. 19
6
Соціалізація економіки — шлях до сталого розвитку та високої якості життя
Куценко В.І., Гаращук О.В. 25
7
Інноваційна реструктуризація — пріоритетна стратегія розвитку регіонів
Гаврилова О.А., Алямкін Р.В. 33
8
Розвиток технологій програмно-цільового планування у системі бюджетного фінансування вищої освіти
Пантелейчук О.С. 40
9
Знання як чинник інноваційного розвитку України
Кінаш І.П. 43
10
Суперечності транснаціоналізації банківської діяльності у нових ринково-господарських системах
Батрименко В.В. 48
11
Чинники впливу на міжнародну конкурентоспроможність продукції підприємства в Україні
Нерода-Березка К.В. 55
12
Основні тенденції розвитку сучасного туристичного ринку України
Забуранна Л.В. 61
13
Характеристика хімічної промисловості України
Наконечна А.В. 68
14
Особливості розвитку інтеграційних процесів у регіоні Перської затоки: досвід для України
Левківський В.Н., Рибчук А.В., Антоненко В.Г. 73
15
Формування та розвиток єдиного інформаційного простору органів державної влади України
Пригода В.М. 81
16
Розширення участі працівників підприємств у розподілі доходів як чинник підвищення мотивації праці
Воронянська А.П. 91
17
Податкове стимулювання виробничої активності
Пенякова Г.Л. 96
18
Зміст та сутнісні характеристики стратегічного маркетингу
Нечипорук С.В. 100
19
Проблемні питання здійснення ризик-менеджменту в банках України
Ляльчук О.М. 106
20
Формування програм зовнішнього аудиту складських запасів на промисловому підприємстві
Кондратенко О.В. 110
21
Стимулювання інвестиційної та інноваційно-технологічної діяльності в контексті реалізації регіональної економічної політики
Захарін С.В. 115
22
Основні важелі управління фінансовою діяльністю підприємств
Сєрік Ю.В. 119
23
Методичні засади комплесної оцінки рівня виробничого потенціалу вантажного автомобільного транспорту
Чеснакова Л.С., Щербакова Н.О. 124
24
Тіньова економіка у соціально-економічній сфері
Кубайчук О.О., Петрова А.С., Ткач В.О. 129
25
Всеукраїнський теоретично-практичний семінар «Можливості й проблеми розвитку інновацій студентського самоврядування в Україні»
Бондар Т.І. 134
26
Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах Європейської інтеграції
Трикіша А.П., Загороднюк І.М. 138
27
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул, зміст
2
До 20-річчя Європейського університету Гімн Європейського університету
5
3
Метаморфозы и угрозы рыночного фундаментализма на пороге третьего тысячелетия
Ещенко П.С., Арсеенко А.Г. 6
4
Макроекономічні ризики стратегії «навздогінної модернізації»
Ковальчук Н.П. 16
5
Формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності — важливе завдання підготовки фахівців нової якості
Різник В.В 24
6
Теоретичні основи дослідження соціально-економічного стану молоді у контексті сталого розвитку
Огородник Н.П. 29
7
Перспективи інвестиційного забезпечення розвитку сфери вищої освіти в контексті глобалізаційних викликів
Захарін С.В. 35
8
Основні тенденції розвитку послуг галузі телекомунікацій
Пригода В.М. 46
9
Розвиток податкової системи України
Чуркіна І.Є. 57
10
Сучасні тенденції трансформації роздрібної торгівлі в Україні
Шпильова Ю.Б., Носуліч Т.М. 61
11
Вплив розвитку інноваційної системи на удосконалення процесу управління персоналом
Кучеренко Д.Г., Шморгун Н.П. 67
12
Внутрішньогосподарські системи управління капіталізацією підприємств
Матвієнко М.І. 72
13
Методико-організаційні аспекти управління якістю аудиторських послуг
Проскуріна Н.М., Гринь В.П. 79
14
Оцінювання ймовірності екологічного ризику при моніторингу навколишнього середовища
Каленик В.О. 85
15
Науково-методичний підхід до моделювання економічного потенціалу підприємства
Солодухін С.В., Хорошун В.В. 91
16
Методичний підхід до конкурентного ціноутворення на продукцію підприємств
Вернудіна Г.В. 95
17
Оптимізація процесів заміни виробничого устаткування
Бєляєва С.В. 100
18
Методика оцінки узгодження цілей учасників виробничого кластеру
Алтухова Н.В. 105
19
Вплив корпоративної соціальної відповідальності на поведінку інвесторів
Буян О.А. 112
20
Особливості національного округлення
Чумаков А.Г. 118
21
Модульна структура і концепції сучасного інноваційного підприємницького ВНЗ
Романовський О.О. 123
22
Світова практика використання кількісних методів у прийняті управлінських рішень
Пятигін А.С. 132
23
Наука без кордонів: досвід Волинського інституту економіки та менеджменту
Горбовий А.Ю., Мисковець О.В. 137
24
Посвячення у студенти Європейського університету
Лукінова Л.В. 139
25
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул, зміст
2
Новорічне привітання Голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету
Тимошенка І.І 5
3
Капіталізація інформаційних ресурсів та її особливості в Україні
Пригода В.М 6
4
Визначення сутності та ролі економічної безпеки у соціально-економічному розвитку суб'єктів господарювання
Борисенко М.А., Краснощокова Ю.В. 12
5
Еволюція поняття якості як чинника економічного розвитку
Буряк Р.І. 18
6
Особливості розвитку вищої освіти в контексті сучасних викликів
Захарін С.В. 25
7
Оптимізація механізму фінансування вищого навчального закладу
Ільєнко Р.В. 29
8
Удосконалення механізмів управління бюджетним фінансуванням розвитку сфери вищої освіти
Михайленко С.В. 34
9
Основні сегменти споживачів на ринку туристичних послуг України та обґрунтування особливостей їх купівельної поведінки
Василькевич Л.О. 39
10
Формування нової парадигми податкового контролю в Україні
Тимошенко А.О. 46
11
Інноваційні складові трансформацій туристичних підприємств
Козловська М.В. 50
12
До новітніх проблем оподаткування малого бізнесу
Саблук Р.П. 56
13
Удосконалення процесу управління персоналом підприємства
Тонюк М.О. 61
14
Місце фондової біржі на ринку цінних паперів
Гаврилюк С.І. 65
15
Формування програм аудиту заробітної плати на промисловому підприємстві
Негреєва М.В., Панченко О.М. 71
16
Методологічні підходи до формування програм внутрішнього контролю запасів на промисловому підприємстві
Шинкаренко О.В. 76
17
Специфічні особливості обліку розрахунків готівковими коштами на сільськогосподарських підприємствах
Полторак А.С. 82
18
Удосконалення формування інформаційного забезпечення системи управління підприємствами хлібопекарської промисловості України
Птіцина Л.А. 86
19
Бенчмарки лояльності партнерства в системі авіаційних перевезень
Кулик А.О. 92
20
Структурні чинники розрахунку ефективності природоохоронних інвестицій
Олійник Л.В. 98
21
Використання абсолютних показників для аналізу динамічних рядів
Лазебнік Т.Г. 105
22
Еластичність фінансових коефіцієнтів як інструмент управління підприємством
Георгієв В.А. 111
23
Порівняльний аналіз різних видів кредитування та методика їх розрахунку як складова бізнес-планування
Давиденко М.М. 117
24
Моделювання та аналіз динаміки зовнішньої туристичної діяльності в Україні
Будкевич О.О. 123
25
Удосконалення інформаційної підсистеми забезпечення маркетингу молокопереробних підприємств
Малишкіна Т.Г. 127
26
Розмаїття здобутків осені: традиційний XIV міжнародний фестиваль студентської творчості «Барви осені»
Трикіша А.П., Загороднюк І.М. 134
27
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Українсько-американські контакти в сфері вищої освіти: досвід і перспективи розвитку»
Войно-Данчишина О.Л. 135
28
Рекомендації I Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України» (6-7 жовтня 2011 року м. Київ)
137
29
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул / Зміст
2
Привітання з ювілейним Днем народження Зої Іванівни та Івана Івановича Тимошенків
5
3
Філіпенко А.С.
Концептуальна основа світового господарства 6
4
Активізація науково-технічного й інноваційного розвитку економіки як основа механізму зростання ефективності використання людського капіталу України
Климко С.Г. 13
5
Національна зовнішньоекономічна політика в контексті міжнародних зобов'язань України
Фомін І.С. 19
6
Теоретико-методологічні основи розвитку сфери послуг та сервісизації економіки
Остафійчук Я.В. 25
7
Маркетинг у часи невизначеності: тенденції спаду або нові можливості розвитку
Луцій О.П. 31
8
Освітня діяльність у системі макроекономічних показників
Вітренко Ю.М. 35
9
Організація інноваційної діяльності установ вищої освіти
Натрошвілі С.Г. 40
10
Сфера послуг у забезпеченні кругообігу людського капіталу
Огородник Н.П. 45
11
Бюджетне планування: актуальні проблеми та пріоритетні напрямки розвитку
Лиско Н.А. 52
12
Удосконалення стратегії інноваційного розвитку потенціалу промислового регіону
Солоха Д.В. 56
13
Розвиток сільського туризму зарубіжних країн: досвід для України
Рихлицька Х.М. 63
14
Наукові засади формування потенціалу об'єктів роздрібної торгівлі України
Шпильова Ю.Б. 68
15
Прямі іноземні інвестиції Іспанії в Латинській Америці: досвід для України
Красільчук Я.В. 74
16
Діалектика розвитку сутнісних характеристик поняття «корпорація»
Васюткіна Н.В. 78
17
Шляхи інноваційного розвитку промислових підприємств
Васьковська Я.В. 84
18
Управління фінансовими ризиками на засадах системного підходу
Грищенко А.І. 88
19
Маркетинговий контролінг та його місце в діяльності підприємства
Хомченко Л.В. 94
20
Створення фундаментальної системи організації маркетинг-контролінгу на підприємстві
Дякон Л.Л. 99
21
Інноваційна діяльність у бухгалтерському обліку
Бенько М.М. 104
22
Побудова комплексної системи формування і використання власного та залученого капіталу підприємства
Кілимник Л.А. 109
23
Розширення виробництва з використанням зовнішніх коштів
Осадчий Ю.М. 117
24
Формування портфеля цінних паперів банків
Гаврилюк С.І. 121
25
Дискримінантні моделі діагностики стану підприємств чорної металургії
Головень О.В. 127
26
Формування системи кількісних показників стійкого виробництва і споживання
Хворов М.М. 132
27
В центре внимания - преподаватель!
Тимошенков И.В 138
28
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3
Освіті дайте слово! (зі збірки «Мої джерела». — Київ, 2012 р.)
Тимошенко 3. І. 5
4
Інтелектуальний капітал підприємницького господарювання в наступаючій економічній системі
Климко С. Г. 6-11
5
Методи державного регулювання технологічного розвитку національної економіки України
Дрозд В. Д., Гузенко І. Ю., Пилипенко Ю. І. 12-18
6
Сталий розвиток аграрної сфери: сутність та чинники
Забуранна Л. В. 18-24
7
Особливості інтеграції освіти та виробництва на сучасному етапі розвитку суспільства
Кучеренко Д. Г., Шморгун Н. П. 25-30
8
Оптимізація механізму фінансування вищого навчального закладу
Ільєнко Р. В. 30-34
9
Фактори впливу на формування міжнародної цінової політики
Нерода-Березка К. В. 35-41
10
Формування конкурентних переваг підприємства шляхом підвищення якості продукції
Хомчежо Л. В. 41-47
11
Фундаментальний і технічний аналіз фінансових ринків
Гаврилюк С. І. 47-52
12
Зміст формування збутової політики виробничих підприємств
Ямкова О. М. 52-59
13
Машинобудівна галузь Рівненської області: стан, проблеми та перспективи розвитку
Сирочук Н. А. 59-65
14
Особливості та перспективи розвитку вендингу в Україні
Шпильова Ю. Б. 65-71
15
Структуризація та фінансове забезпечення угод злиттів та поглинань ТНК
Рогач О. І., Македон В.В. 71-78
16
Податкове адміністрування як елемент підтримки фінансової безпеки держави
Захарін С. В., Чаленко Н. В. 79-84
17
Правова та економічна сутність поняття зобов'язання підприємства
Ружицький А. В., Томчишена Т. В. 85-88
18
Механізми узгодження економічних інтересів суб'єктів ринку послуг
Остафійчук Я. В. 89-94
19
Використання способів та технологій у процесі формування інтегрованих бізнес-структур
Мягких І. М. 95-100
20
Організаційне та методичне забезпечення стратегічного планування маркетингу на підприємствах готельного господарства
Нечипорук С. В. 100-106
21
Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства
Васюткіна Н. В. 106-111
22
Особливості організації логістичної системи автоскладального підприємства
Глущенко О. М. 112-119
23
Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств
Зотова Є. В. 119-126
24
Система критеріїв оцінки економічної безпеки підприємств
Ісмаїлова Л. Л. 126-130
25
Командний настрій Всеукраїнського теоретично-практичного семінару з питань розвитку інновацій студентського самоврядування в Україні
Бондар Т. І. 131-135
26
Міжнародний студентський форум «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді у єдиний науково-культурний простір» у Волинському інституті економіки та менеджменту
Степанюк О. М. 136-137
27
«Наука у сучасному суспільстві: інноваційні підходи та рішення» — науково-теоретична конференція молодих вчених
Астахова К. В. 137-138
28
Юридична освіта в Україні: проблеми теорії та практики
Сидорчук Ю. М. 138-139
29
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул / Зміст
2
Шляхи вдосконалення митного регулювання в Україні щодо впливу на розвиток економіки
Фомін І.С. 5
3
Концептуальні аспекти аналізу впливу прямих іноземних інвестицій на порівняльні переваги країни та її експорту
Косьміна В.В. 10
4
Розвиток системи вищої освіти в умовах сучасних викликів
Натрошвілі С.Г. 16
5
Роль паблік рілейшенз у формуванні ринку освітніх послуг
Крахмальова Н.А. 22
6
Формування місцевих бюджетів розвитку в посткризових умовах
Ливдар М.Л. 26
7
Позитивні та негативні наслідки державного кредитування для розвитку фінансово-кредитного механізму державного управління національною економікою
Кулінська А.В. 31
8
Доцільність створення заготівельно-збутових кооперативів
Янковська Л.А., Павленчик Н.Ф. 36
9
Особливості посередницької діяльності на ринку туристичних послуг
Ярмолка В.М. 43
10
Кредитування у забезпеченні функціонування сільськогосподарських підприємств
Хлівна І.В. 48
11
Організаційно-економічні аспекти впровадження аутсорингу в господарську діяльність підприємств
Партин Г.О., Дідух О.В. 54
12
Систематизація трактувань змісту поняття «економічне управління підприємством»
Лігоненко Л.О. 61
13
Особливості управління інноваційним розвитком підприємств атомної енергетики
Костецький М.Р. 67
14
Сучасні напрямки розвитку маркетингу
Мамалига С.В., Чорнокозинська К.М. 72
15
Концептуальні основи побудови структури органів державного фінансового контролю на засадах «новітнього державного врядування»
Пожар Т.О. 77
16
Розробка проекту впровадження інформаційних систем та технологій обліку на підприємстві
Подмешальська Ю.В. 85
17
Управління якістю в малому бізнесі
Крекотун С.А., Влялько В.Я. 90
18
Вдосконалення методології концептуальних засад формування системи екологічного менеджменту підприємства за допомогою еколого-економічного аналізу
Аніщенко В.О. 96
19
Прогнозування офіційних трансфертів державного бюджету України у 2015 році
Захожай К.В. 102
20
Аналіз результатів розширення виробництва з використання зовнішніх коштів
Осадчий Ю.М. 110
21
Методологічний підхід щодо оптимізації ресурсів сировини у виробництві шкіри
Грищенко І.М., Данилкович А.Г., Тарасенко І.О., Рожок В.Д. 119
22
Наука у приватних ВНЗ: ключові тенденції та перспективи (на основі звітів за 2011 р.)
Михайльова К.Г. 127
23
«Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умова європейської інтеграції» – XV всеукраїнська науково-практична конференція
Загороднюк І.М. 138
24
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3
Новорічне привітання голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету
5
4
Порівняльний аналіз розвитку людського капіталу у глобальному вимірі: досвід США як провідної держави
Климко С. Г. 6-9
5
Розбудова системи інформаційної безпеки України: стан та перспективи
Пригода В. М. 10-20
6
Європа: сучасна боргова криза
Рогач О. І. 20-28
7
Модели экономического роста в свете институциональной теории
Дрозд В. Д., Быконя С. Ф. 28-34
8
Вплив прямих іноземних інвестицій на економічне зростання: сучасні дослідження
Лотош О. М. 34-39
9
Окремі аспекти стимулювання розвитку освітньої діяльності в Україні
Островецький В. І. 40-44
10
Вплив іноземних інвестицій ТНК в Україну на конкурентоспроможність національної економіки
Левківський В. М. 45-51
11
Підходи до оцінки технологічної конкурентоспроможності країн в умовах швидкого розвитку високих технологій
Козловський І. В. 51-56
12
Експансія ТНК у країни різного рівня розвитку в умовах глобалізації
Нерода-Березка К. І. 57-63
13
Шляхи, основні напрямки та інструменти механізму інтенсифікації виробництва промислового підприємства
Шарко В. В. 64-69
14
Управління кредитним портфелем банку
Сєрік Ю. В. 70-75
15
Нормативно-методичне забезпечення управління якістю торговельного обслуговування на підприємствах системи споживчої кооперації
Сімонова В. С. 75-80
16
Адміністративний менеджмент у контексті концепції сталого розвитку організації
Велещук С. С. 80-87
17
Теоретико-методологічне обґрунтування механізму кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками
Скалецька О. В. 87-92
18
Складники комплексу маркетингу туристичного підприємства
Красикова С. І. 92-99
19
Фактори впливу на управління та розвиток підприємств туристичної сфери: загальне та особливе щодо Львівської області
Дяченко Л. А. 99-105
20
Організаційно-економічний механізм проведення рекламних кампаній туристичних підприємств
Підлісна О. В. 106-110
21
Корпорація як система з відкритими зв’язками
Васюткіна Н. В. 111-119
22
Процес оптимізації витрат швейного виробництва на забезпечення планового рівня споживчої якості
Драбаніч А. В. 120-126
23
Роль залучення боргового капіталу у фінансуванні зростання підприємств
Бедратенко О. Г. 126-131
24
Віртуальні засоби навчання у змісті організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти
Топузов М. О. 132-137
25
Традиційна науково-практична конференція «Україна XXІ століття: тенденції та перспективи розвитку»
Пашкова О. Б. 138-139
26
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Моїм студентам (зі збірки віршів «Мої джерела». — К., 2012)
Тимошенко З. І 5
4
Реформирование государственного сектора и обеспечение макроэкономической стабилизации
Канов А. А., Волошин А. И. 6-15
5
Промисловість України в системі сучасного глобального поділу праці
Павлюк В. І. 15-23
6
Економічний розвиток як глобальна проблема сучасності
Філіпенко А. С. 23-31
7
Активізація інноваційної діяльності вищих навчальних закладів
Натрошвілі С. Г. 32-36
8
Тенденції розвитку вищої освіти Китайської Народної Республіки: досвід для України
Гала С. В. 37-41
9
Економічний потенціал: сутність та теоретичні аспекти нарощування в ринкових умовах
Мягких І. М. 42-47
10
Потенціал банківського сектору України як основного джерела фінансування лізингових операцій
Каліцун А. В. 47-54
11
Ресурсне забезпечення функціонування рекреаційної сфери регіонів України
Ільїна М. В., Кавецький І. Й. 54-60
12
Виявлення зон пріоритетного інвестування у галузеві технології як стратегічний напрямок забезпечення економічної безпеки регіону
Макаркіна Г. В. 61-66
13
Valued oriented transformation of regional control system upon development
Khudoley V., Kuzmenko R. 66-71
14
Винагородження у системі стимулювання працівників підприємства
Драч О. І. 71-75
15
Методичний підхід до організації та проведення ресурсоаудиту на промислових підприємствах
Ляшенко І. О. 76-81
16
Аспекти методології та технології управління в комерційних підприємствах у сучасних умовах розвитку вітчизняного ринку
Садула Л. М., Дяченко Л. А. 81-86
17
Інноваційні технології адміністрування податкового боргу
Іванишина О. С. 86-92
18
Проектування інтелектуальної системи моніторингу стабільності українських банків
Третиник В. В. 93-97
19
Рейтингова оцінка регіонального та галузевого розвитку малого підприємництва в Україні
Куцик О.І. 97-105
20
Методичні основи управління вартістю компанії
Мамонтова Н. А. 105-110
21
Прогнозирование динамических рядов с сезонной компонентой с использованием встроенной функции Excel Анализ Фурье
Лазебник Т. Г 110-118
22
Рейтинговая оценка развития регионов на основе теории нечетких множеств
Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. 118-124
23
Повышение эффективности организации труда машиностроительного предприятия на основе метода бережливого производства — 5S
Зайцев В. С. 124-129
24
Організація проведення бенчмаркінгових досліджень в освітянській сфері
Палеха Ю. І., Палеха О. Ю. 130-135
25
Членові Асоціації Краматорському економіко-гуманітарному інституту 20 років з дня започаткування
Останкова Л. А. 136-137
26
Перспективний засіб розвитку студента-правника
Карпенко Н. П. 137-138
27
Росія і Україна: прикордонна співпраця
Бондар Т. І. 138-139
28
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Розвиток нових інформаційних технологій в Україні: потреба, стан, економічні передумови
Пригода В.М. 5-11
4
Передумови розвитку українського авіабудування: чинники та критерії споживчого вибору
Арефьєва О.В., Капаруліна І.М. 12-19
5
Інноваційно-стратегічні функції держави: значення, теорія та практика реалізації в Україні
Терьошкіна Н.Є. 19-24
6
Формування вартості освітніх послуг в умовах розвитку освіти в Україні
Островецький В.І. 25-30
7
Виховання творчого мислення у майбутніх фахівців економічного профілю
Шахматова Т.В. 30-35
8
Кредит як чинник прогресивних змін в інституті вищої освіти: досвід зарубіжжя
Новікова І.Е. 35-40
9
Підприємництво як соціально-економічне явище: сутність та проблеми фінансування
Гривківська С.М. 41-45
10
Фінансове забезпечення капітальних вкладень: стан і потенціал
Непран А.В. 46-53
11
Основні напрями прискорення обіговості оборотних коштів
Лемішко О.О. 54-60
12
Ринкова привабливість кредитної спілки
Єськов О.Л., Масалаб Р.М., Харьков Д.С. 61-67
13
Особливості формування доходів домогосподарств у сучасних умовах
Кощенко К.В. 67-73
14
Альтернативна енергетика як основа створення «зелених» робочих місць: державні та регіональні тенденції
Півоварчук І.Д. 73-78
15
Система управління інтелектуальним капіталом у контексті вартісного підходу
Мамонтова Н.А. 79-84
16
Роль ресурсного потенціалу в інноваційному розвитку підприєимства
Гончаренко О.Г. 85-89
17
Напрями вдосконалення управління регіональною системою ЖКГ
Кара А.В. 89-94
18
Теоретико-методологічні аспекти створення оцінки стійкості розвитку соціо-еколого-економічних систем на регіональному рівні
Аніщенко В.О. 95-101
19
Державно-приватне партнерство як вагомий фактор розвитку регіональної економіки
Положенцев Д.В., Положенцева К.Л. 102-106
20
Оцінка активів, зобов’язань і капіталу та вплив зміни валютних курсів
Лучко М.Р., Кіляр О.Р. 107-116
21
Інноваційний підхід до формування оптимальної галузевої структури економіки регіону
Нагорна К.М. 117-121
22
Всеукраїнський теоретико-практичний семінар «Можливості і проблеми розвитку інновацій сутудентського самоврядування»
Бондар Т.І., Зінченко О.О. 122-125
23
Формирование информационной компетентности студентов на основе межпредметной интеграции математики и информатики
Юр Г.А., Никитюк И.В. 125-132
24
Conceptual approach for knowledge modelling in the system of distance training
Oksiyuk O.G., Vyalkova V.I. 133-136
25
Керівники вищих навчальних закладів України приватної форми власності радяться щодо питань правового забезпечення розвитку вищої освіти
137-138
26
Наші автори
139-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Вітання Голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету, професора І. І. Тимошенка
5
4
Деякі методологічні засади оцінки діяльності приватних ВНЗ за 20 років їхнього існування в Україні
Астахова В. І. 6-14
5
Economic and managerial innovations in the system of higher еducation
Romanovskii А. А., Romanovska Yu. Yu. 14-31
6
Світовий досвід реструктуризації підприємств атомної енергетики як чинник інноваційного розвитку
Костецький М. Р., Ковтун І. В. 31-39
7
Роль ведущих институтов в экономическом росте
Дрозд В. Д., Быконя С. Ф. 39-46
8
Освітні послуги та напрями удосконалення організаційно-правових умов формування їх вартості в Україні
Островецький В. І. 47-52
9
Організація виховної роботи в сучасному ВНЗ (з досвіду роботи приватних ВНЗ України)
Чибісова Н. Г. 52-57
10
Потенціал розвитку підприємства: діалектика поглядів та сутнісного розуміння
Васюткіна Н. В. 58-67
11
Диверсифікація як ефективний механізм підтримки фінансово-економічної безпеки підприємства
Веселовська О. Є. 67-72
12
Налоговый маркетинг как метод оптимизации условий ведения бизнеса
Антошкина Л. И. 73-79
13
Податкові пільги як складова системи стимулювання інноваційної діяльності підприємств
Кам'янська О. В., Солов'ян І. О. 79-85
14
Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів в Україні
Наконечна А. В. 86-92
15
Умови застосування системи збалансованих показників для підвищення ефективності управління підприємствами рекреаційної сфери
Дмитрук О. В. 93-99
16
Эффективность адаптации предприятий к изменениям внешней среды: понятие и критерии
Галушко С. А. 100-103
17
Логістичні підходи до економіко-математичного моделювання процесів ціноутворення при здійсненні державних закупівель
Мельников О. С, Смиричинський В. В. 104-113
18
Вплив початкової інформації на оцінки ризику при оптимальному плануванні портфеля цінних паперів
Осадчий Ю. М. 113-121
19
Інформаційне забезпечення безперервного комплексу НУА: досвід і перспективи розвитку
Козиренко В. П. 122-125
20
Приватні навчальні заклади за 20 років довели своє право на життя
Астахова К. В. 126-128
21
Довгострокова стратегія підготовки власних наукових кадрів в Європейському університеті
Міхайленко В. М. 128-133
22
Урочиста посвята в студенти
Могила О. А., Романовський О. О. 134-135
23
«Хто на світі всіх миліше...» або роздуми про реальні досягнення приватної освіти
Астахова К. В. 135-139
24
«Україна і світ в контексті глобальних трансформацій» - міжнародна науково-практична конференція
Кошовий Б.-П. О. 139
25
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Новорічне привітання Голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, ректора Європейського університету, професора І. І. Тимошенка
5
4
Розвиток використання нанотехнологій як дієвий засіб до інтенсифікації економіки
Климко С. Г. 6-10
5
Сутність формування фінансового механізму сфери житлово-комунального господарства
Макаренко Ю. С. 10-15
6
Qualitative Measures of Economic World
Filipenko A. S. 15-20
7
Теоретичні засади функціонування податкової служби
Мостіпан Ю. Є., Бакеренко Н. П. 20-25
8
Теоретичні аспекти тіньової економіки
Дворянінов А.В. 25-32
9
Стан та перспективи розвитку аграрного сектору України
Лемішко О. О. 33-38
10
Стан та перспективи розвитку туристично-рекреаційних підприємств в Україні
Гривківська О. В., Зотова Є. В. 39-47
11
Оцінка ефективності системи управління трудовими ресурсами
Максименко Ю. М., Сичова Л. Т. 48-53
12
«Теорії поля» та концепція людини Е. Шейна в контексті системи мотивації персоналу
Ткач О. А. 54-59
13
Сучасний менеджмент агроформувань та його раціональна організація
Бойко В. М., Костецький Я. І. 59-65
14
Формування комплексу просування на різних рівнях управління
Тимохіна Я. О. 65-69
15
Управління оборотними активами підприємства
Сєрік Ю. В. 69-75
16
Вплив фінансового контролю на вирішення проблем страхового ринку
Попова І. В. 75-83
17
Розробка нових послуг та маркетингові дослідження на підприємствах сфери послуг
Нечипорук С. В. 83-87
18
Підприємства готельного господарства як суб’єкта логістики
Жук Ю. О. 88-93
19
Методичний підхід оцінки потенціалу розвитку підприємства
Васюткіна Н. В. 94-100
20
Методика оцінки ризику вибору системи мотивації персоналу
Квіта Г. М. 100-106
21
Система забезпечення людського розвитку на регіональному рівні
Сливка О. А. 106-112
22
Критерії оцінки ефективності використання нематеріальних активів підприємства
Раровська В. В., Підгорна О.В. 112-118
23
Методи оцінки фінансової кризи на підприємстві
Драбаніч А. В. 118-124
24
Моделювання програм із паралельними обчисленнями за допомогою мереж Петрі
Катін П. Ю., Досенко Є. В., Іванів Р. Б. 124-132
25
Экономитрическое моделирование процессов прогнозирования показателей определения услуг
Сазонова Л. И. 132-136
26
День працівників освіти
Замкова І. О., Вовчок О. Й., Дзецько Д. В. 137-138
27
Новітні технології підготовки спеціалістів
Рябцев В. В. 138-139
28
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Транснаціоналізація світової економіки: переосмислення парадигми
Рогач О. І. 5-12
4
Еволюційний розвиток теорії економічної стійкості
Семененко О. В. 12-20
5
Організація інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: проблеми і перспективи
Натрошвілі С. Г. 21-25
6
Питання формування конкурентного потенціалу вищого навчального закладу як суб’єкта ринку
Кіндрась О. В. 26-33
7
Сектор вищої освіти в системі інноваційного розвитку національної економіки
Холявко Н. І. 33-37
8
Галузева структура іноземних інвестицій в економіці України
Лотош О. О. 38-43
9
Обґрунтування цілей та переваг формування бренду компанії як роботодавця
Мокіна С. М. 43-50
10
Взаємозв'язок стимулювання та мотивації працівників з конкурентоспроможністю морського порту
Просянчук В. Л. 50-55
11
Внутрішні фактори конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників
Мельник О. І. 55-60
12
Теоритичне обґрунтування сутнісно-структурних особливостей культурного туризму
Ільїна М. В. 60-65
13
Фінансові джерела формування оборотного капіталу у корпоративному секторі
Чубка О. М. 65-69
14
Взаимосвязь качества институтов управления и экономического роста
Дрозд В. Д., Быконя С. Ф. 70-75
15
Організація управління екологічною безпекою промислової соціо-еколого-економічної системи локального рівня
Аніщенко В. О. 75-81
16
Управління економічною безпекою підприємства в умовах кризового розвитку
Бабіна Н. О. 81-85
17
Эффективность организационных структур управления строительными предприятиями: факторы влияния и показатели оценки
Поповиченко И. В., Масюк С. Е., Ройзина А. Ю. 85-91
18
Взаємодія державної кримінально-виконавчої служби України та служби зайнятості: вітчизняний та зарубіжний досвід
Гончаренко О. Г. 91-97
19
Організація та регулювання курортної діяльності в Україні
Субота М. В. 97-102
20
Теоретичні основи управління інвестиційними ресурсами соціальної економіки з урахуванням принципів проектного аналізу
Семчук Ж. В. 103-107
21
Методика прогнозування економічних процесів методом динамічного факторного аналізу
Корецький С. Л., Квіта Г. М., Молдованов М. І. 107-112
22
Теоретичні засади економічної ефективності в контексті вирішення глобальних проблем природокористування
Князєва Т. В. 112-119
23
Управление процедурой покупки-продажи валюты
Малюкова И. В. 119-124
24
Modeling the process of funding sources selection for enterprise investments
Babak S. V., Kononova L. M., Nosenko V. V., Sakhatska I. K. 125-130
25
Документально-інформаційні комунікації як основа суспільного розвитку
Палеха Ю. І. 131-137
26
Урочистості у Європейському університеті до 200-річчя народження генія України — Тараса Григоровича Шевченка
Бутенко А. П. 138
27
Наші автори
139-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Інституційна основа світового господарства
Філіпенко А. С. 5-13
4
Прогнозування потенціалу розвитку авіаційних підприємств в Україні
Васюткіна Н. В. 13-22
5
Стратегічні орієнтири участі комерційних банків України у глобальних інвестиційних процессах
Ігнатченко Н. М. 22-28
6
Профессиональные риски как социально-экономическая категория
Бойченко Н. В. 28-33
7
Формування нових засад інвестиційного забезпечення природокористування: передумови та механізм їх реалізації
Щурик М. В. 34-40
8
Development typology of regions for the purposes of the investment policy of using SAS Business Intelligence
Prosyankina-Zharova Т. І., Terentiev О. М. 41-46
9
Адаптація діяльності вищих навчальних закладів України до ринкових умов господарювання
Островецький В. І. 47-52
10
Еволюція сутності та значення реструктуризації підприємства
Ареф'єв С. О. 53-59
11
Матеріальне стимулювання у системі чинників формування конкурентоспроможності
Мороз С. Г. 59-66
12
Возможные риски создания предприятия и методы их оценки (на примере создания сети районных мини-хлебопекарен)
Поповиченко И. В., Редькин Д. А. 67-73
13
Стратегії розвитку пивоварних підприємств в Україні
Даніалі П. 73-78
14
Розробка нововведень: організаційні підходи до управління інноваційною діяльністю підприємств
Навроцька Т. А. 79-84
15
Анализ механизма формирования корпоративной социальной ответственности (на примере нефтеперерабатывающего предприятия)
Буян О. А. 85-89
16
Стратегічні альтернативи розвитку та державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників
Непочатенко О. О., Хлівна І. В., Транченко Л. В., Транченко О. М. 90-96
17
Особливості діяльності підприємств громадського харчування
Даніалі Ф. 97-101
18
Міжбюджетні відносини: теоретичні підвалини та практика сьогодення
Зубріліна В. В. 102-109
19
Проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України
Сєрік Ю. В. 109-114
20
Формування методичного апарату прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислового підприємства
Росохата А. С. 115-121
21
Аналіз методів амортизації основних засобів підприємства
Двейріна Т. О. 121-126
22
Метод визначення лімітів на проведення банком активних та пасивних операцій
Малюкова І. В. 127-133
23
Молодь і наука – майбутнє України!
Загороднюк І. М. 134-136
24
Міжнародний науковий форум «Модель країн Вишеградської четвірки в інтеграції молоді у єдиний науково-культурний простір»
Горбовий А. Ю., Мисковець О. В. 136-138
25
Наші автори
139-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Теоретичні засади взаємодії суспільного і приватного секторів економіки в рамках державно-приватного партнерства
Брайловський І. А. 5-9
4
Економічні інструменти адаптації діяльності вищих навчальних закладів до ринкових умов господарювання
Островецький В. І. 10-17
5
Методичний підхід до проведення аналізу конкурентоспроможності банку на основі інструментів описового моделювання
Койбічук В. В. 18-24
6
Маркетингова реструктуризація авіакомпаній: дослідницько-методологічний аспект
Ареф’єв С. О. 24-34
7
Застосування стратегічного аналізу у дослідженні конкурентоспроможності товарних груп
Сохацька Г. В. 35-40
8
Одночасне оптимальне планування обсягів виробництва і використання ресурсів
Осадчий Ю. М. 41-45
9
Виробництво екологічно чистої продукції: проблеми та виклики сьогодення
Зоря П. С. 45-50
10
Годівля як ключовий організаційно-економічний елемент у технології виробництва молока
Бутило Р. І. 51-56
11
Соціально-економічні аспекти праці в умовах позбавлення волі та її значення в ресоціалізації засуджених
Гончаренко О. Г. 56-61
12
Застосування принципів рефлексивного управління для типологізації орієнтації домогосподарств на ринку фінансових послуг
Сергєєва Л. Н., Ковтун О. А. 62-68
13
Сучасні підходи в системі управління об’єктами державної власності
Шкільняк М. М. 68-72
14
Методика оцінювання нетехнологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства
Мосін О. О. 73-77
15
Перспективні інструменти управління інвестиційною діяльністю на регіональному рівні
Ільєнко Р. В. 77-83
16
Проблеми та перспективи управління персоналом на сучасному підприємстві
Козинець А. О. 83-88
17
Система захисту прав споживачів та контролю за цінами у світлі адміністративного реформування
Лащак В. В., Лащак Т. В. 88-93
18
Natural resources settlements: the contradictions of and background to overcome them
Schuryk M. V. 93-98
19
Проблеми кредитування агропромислового виробництва
Гривківська О. В., Клібанська Л. В. 99-104
20
Методичний підхід до інвестиційного забезпечення інноваційних програм природоохоронного призначення
Аніщенко В. О. 104-110
21
Формування і структура державного боргу України та особливості управління ним
Єремейчук Р. А. 110-114
22
Сектор банківських послуг України у контексті післякризового відновлення системи міжнародних фінансів
Ликова А. А. 115-120
23
Щодо регулювання діяльності комерційних банків в Україні
Домрачев В. М., Гудзь Ю. М., Раєвський К. Є. 120-129
24
Застосування методу аналізу ієрархій до задач бенчмаркінгу виробничих процесів промислового підприємства
Грозний І. С., Тарасова Г. О. 130-138
25
Нарада керівників вищих навчальних закладів України приватної форми власності з питань імплементації Закону України «Про вищу освіту»
Трикіша А. П. 139
26
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Інституційні детермінанти та закономірності розвитку телекомунікаційних підприємств України
Хлівна І.В. 5-12
4
Ретроспективний аналіз методологічних засад управління еволюційним розвитком підприємства
Ніколіна І.І., Чайковський А.О. 13-18
5
Освітня послуга як продукт економічної діяльності вищих навчальних закладів
Крахмальова Н.А., Кірієнко Д.О. 19-24
6
Комунікаційне забезпечення споживчої корисності інновацій на початкових етапах інноваційного циклу підприємств
Аршевська М.В. 25-32
7
Економічна безпека: еволюція сутності та методи оцінювання
Гривківська О.В., Нагорна І.І. 32-42
8
Теоретичні підходи до визначення трансакційних витрат в авіатранспортній галузі
Антощишина Н.І. 42-49
9
Методологія формування комплексної системи економічної безпеки підприємства
Малюта Л.Я. 50-57
10
Особливості аналізування реалізації продукції українського машинобудування та перспективи розвитку
Бойко О.Б. 58-67
11
Вплив реструктуризаційних змін на стабілізацію діяльності промислових підприємств
Бабій І.В. 67-71
12
Винний туризм у Закарпатському регіоні
Басюк Д.І. 72-77
13
Управління процесом самоорганізації суб’єктів інноваційних кластерів у регіоні
Драбаніч А.В. 78-83
14
Виклики та загрози управління виробництвом екологічно чистої продукції
Кургузенкова Л.А., Зоря П.С. 83-88
15
Інформаційна безпека України та стан використання інформаційно-комунікаційних технологій у контексті євроінтеграційних процесів
Сороківська О.А., Машлій Г.Б. 89-94
16
Прогнозирование в системе управления финансовой безопасностью предприятия
Храпкина В.В. 95-105
17
Budget system of Ukraine in the terms of globalization
Churkina I.Ye. 105-109
18
Механізм фінансування діяльності закордонних підрозділів суб’єктів господарювання
Прокопенко Н.С. 110-114
19
Фінансування інтелектуального капіталу підприємства: проблемні аспекти
Харковина О.Г. 114-120
20
Специфіка оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку інформаційно-комп’ютерних технологій
Кристюк О.А. 121-129
21
Інформаційні системи інноваційної аналітики у фінансових установах
Скляренко О.В., Домрачев В.М., Малюков В.П. 129-135
22
Студентська конференція в Європейському університеті
Пашкова О.Б. 136-139
23
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Концептуальні аспекти управління змінами на підприємствах машинобудування
Сабліна Н.В. 5-9
4
Аналіз впливу зміни зовнішнього вектора України на економіку країни та країн ОТП
Третиник В.В., Домрачев В.М. 10-18
5
Анализ экономических связей Украины в современных условиях
Прокопенко Р.В. 19-27
6
Сільськогосподарське страхування: тенденції та протиріччя
Навроцький С.А., Гривківська О.В. 27-35
7
Кваліметричний підхід до проведення моніторингу бізнес-процесів промислових підприємств
Грозний І.С. 36-41
8
Стимулювання інноваційної діяльності регіональних агропромислових систем
Літовкіна О.О. 41-45
9
Місце економіки знань у сучасних умовах розвитку підприємства
Кузенко Т.Б. 45-50
10
Кількісні критерії та показники ефективності інвестиційних проектів промислового підприємства
Мельник Н.В. 50-57
11
Інноваційна діяльність підприємств суднобудування: ретроспективні позиції
Кириченко О.П. 58-63
12
Аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства
Сосновська О.О., Шевченко О.С. 63-69
13
Економічні аспекти формування екологічної відповідальності сучасних підприємств
Кургузенкова Л.А. 69-74
14
Вплив соціально-екологічної відповідальності підприємств на формування їх позитивного екологічного іміджу
Аніщенко В.О. 74-81
15
Теоретичні основи управління персоналом підприємства: функції, принципи, технології
Пузирьов О.В. 82-88
16
Необхідність формування стратегії управління якістю діяльності підприємств
Садова М.Є. 88-93
17
Оподаткування фінансових установ в Україні та податковий контроль за їхньою діяльністю
Старостенко Г.Г., Мацелюх Н.П., Сурженко А.В. 94-109
18
Tax administration: Analysis of Theoretical Approaches in Modern Financial Theory
Stepanova D.S. 109-115
19
Побудова інфраструктури торгового фінансування у банках
Ярошенко С.В. 116-121
20
Інформаційне забезпечення суспільно-політичної комунікації
Мірко І.В. 122-134
21
Впровадження та використання інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС
Ільєнко Р.В. 134-139
22
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Академічне підприємництво як чинник соціально-економічного розвитку країни
Романовський О.О. 5-16
4
Методологічні аспекти формування інноваційних процесів у м’ясній промисловості
Орел В.М. 17-23
5
Оцінка стану конкурентоспроможності підприємств
Кургузенкова Л.А. 23-27
6
Анализ перспектив взаимодействия Украины с глобальными партнерами
Прокопенко Р.В. 28-35
7
Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного рівня економіки
Мамонтова Н.А. 36-41
8
Транспортна інтеграція водного транспорту Причорноморського регіону
Корнієцький О.В. 42-48
9
Необхідність використання бенчмаркінгу в процесі управління підприємством
Грозний І.С. 49-53
10
Організація моніторингу бізнес-процесів промислових підприємств
Тарасова Г.О. 53-59
11
Особливості організації господарської діяльності державних підприємств виробничого комплексу Державної кримінально-виконавчої служби України
Гончаренко О.Г. 59-65
12
Методичні проблеми економічної оцінки інвестицій на підприємстві
Корольова Л.І., Мельник Н.В., Янковий О.Г. 66-78
13
Формування динамічної моделі прогнозування конкурентоспроможності продукції в умовах сезонного попиту
Сохацька Г.В. 79-85
14
Аналіз та оцінка системи управління якістю діяльності підприємств
Садова М.Є. 86-93
15
Модель процесно-цільового управління вищими навчальними закладами
Моргулець О.Б. 94-102
16
Система корпоративного податкового менеджменту в банках
Козак Д.А. 102-107
17
Фінансова складова в системі забезпечення економічної безпеки підприємства
Малюта Л.Я. 108-114
18
Theoretical approaches to determining the efficiency of public finances
Kryuchkova N.M. 114-121
19
Ефективність функціонування фінансового механізму розвитку сільського господарства: теорія та методологія
Гривківська С.М. 121-129
20
Архітектоніка фінансового механізму фінансової безпеки за рівнями суб’єктів фінансових відносин
Кузенко О.Л. 129-135
21
У Європейському університеті обговорили перспективи розвитку приватної освіти в Україні
Трикіша А.П. 136
22
XVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції»
Загороднюк І.М. 137-138
23
Наші автори
139-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Повноваження та інституційна роль європейського парламенту у формування зовнішніх стосунків Європейського союзу: деякі роздуми на тлі відносин ЄС–Україна
Карський К. 5-13
4
Обоснование методологии моделирования диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины
Прокопенко Р.В. 14-21
5
Концепція побудови стратегії розвитку економіки України
Домрачев В.М., Третиник В.В. 21-28
6
Економіко-правові основи захисту комерційної таємниці в сучасних умовах
Натрошвілі Г.В. 29-33
7
Державне регулювання розвитку сфери тиристичних послуг
Тимошенко Т.О. 34-39
8
Повышение эффективности государственного и регионального налогообложения малого бизнеса региона
Волкогон С.А. 39-44
9
Соціально-економічні чинники міграції в Україні: регіональний аспект
Курунова Ю.О., Бичкова Н.В. 44-51
10
Інноваційні технології у контексті підвищення ефективності використання ресурсної бази переробних підприємств
Кирич Н.Б., Кінаш І.А. 52-63
11
Аналіз підходів до управління збалансованим інноваційним розвитком підприємств
Малевский Е.З., Шило О.В. 64-68
12
Dominants of management mechanism of formation and use of capital of agricultural enterprises
Shlebat A.A., Prokopenko K.I. 69-76
13
Аналіз ключових тенденцій розвитку та конкурентоспроможності підприємств птахівництва
Гривківська О.В., Клібанська Л.В. 77-84
14
Соціальні технології в економіці знань: менеджмент ідей, краудсоринг, форсайт
Бавико О.Є., Нещеретов О.М. 85-91
15
Innovative ways to improve the efficiency of management of ecological production in agriculture
Zorya P.S. 91-97
16
Планування русурсного забезпечення якості розвитку підприємства
Грозний І.С. 98-104
17
Стан ринків небанківських фінансових послуг Донецької та Луганської областей у новітніх умовах функціонування
Бачо Р.Й. 105-110
18
Фінансовий механізм в активізації розвитку сільського господарства
Гривківська С.М. 110-117
19
Технологія прогнозування змінної величини пасажиропотоку з використанням динамічної гравітаційної моделі
Олещенко Л.М., Грабарєв А.В. 118-124
20
Стратегия управления внешнеэкономической деятельностью государства
Малюков В.П., Синан Аксой 124-132
21
Роль освіти та науки в забезпечені економічного розвитку країни
Борейко В.І. 133-138
22
Наші автори
139-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Інноваційний розвиток підприємств: удосконалення теоретичних підходів та моделювання фінансового забезпечення
Зінченко О.А., Зінченко Д.С. 5-11
4
Точка біфуркації розвитку країни: теоретичні аспекти
Антощишина Н.І., Давидюк О.О. 11-16
5
Сутність системи державного регулювання аграрного сектору економіки
Скорик М.О. 17-22
6
Трансформація бюджетних відносин в умовах децентралізації: досвід скандинавських держав
Демчак Р.Є. 23-29
7
Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на розвиток трудового потенціалу
Козар В.В. 30-34
8
Современное состояние и тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства в Украине
Мызникова М.А. 35-41
9
Необхідність та роль управління ризиками в діяльності підприємствсфери послуг
Кузьмак О.І. 42-46
10
Розвиток промислових підприємств в умовах економічної нестабільності
Тарасова Г.О. 46-53
11
Automated resource management system as a tool to improve management accuonting at the Enterprise
Kasatonova І.А. 54-59
12
Управління торговельними підприємствами: аналіз, проблеми, перспективи
Тронь С.П. 60-65
13
Управління забезпеченням розвитку промислових підприємств
Русинова О.С. 65-70
14
Інвестиційна складова фінансової безпеки підприємств аграрної сфери
Прокопенко Н.С., Коваль Л.П. 71-77
15
Теоретичні аспекти процесу оцінки ринкової вартості банківської організації та особливості її проведення в Україні
Кочетков В.М., Рихлюк М.М. 78-85
16
Фінансовий потенціал нагромадження та його використання
Непран А.В.,Тимченко І.Є., Чорна Т.І. 85-93
17
Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку
Бабіна Н.О. 93-98
18
Финансовые риски: методология структурного подхода
Джабраилов И.Н. 98-105
19
Key characteristics elements of the banking SUPERVISION SYSTEMS
Stepanenko M.L. 105-112
20
Управління процедурою взаємного фінансового інвестування
Малюков В.П., Ніконова М.В., Подвиженко А.В. 113-121
21
Математичні моделі та інформаційні технології в економіці та освіті
Маниліч М.І. 122-127
22
Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес у відокремлених структурах ВНЗ
Бавико О.Є., Ластовенко О.В.,  Грабарєв А.В. 128-133
23
Теоретико-методологічні засади спроможності трасформаційних процесів у роки «перебудови» в СРСР
Хомутовська І.І., Кіщак І.Т. 134-139
24
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Методологічні та організаційні засади бюджетної системи України
Єрмішова С.В., Ластовенко О.В. 5-9
4
Сучасний стан та інструменти інноваційного розвитку наукових організацій НАН України
Нікітін Ю.О., Мельник М.В., Хвалінський С.О. 10-15
5
Структура суспільного сектору та визначеність публічно-приватного партнерства
Штурба А.Ю. 16-22
6
Innovativeness and a region`s development. The «KМ Zero» initiative as an ecoinnovative solution to problems of the twenty- first century on the example of the Italian region of Veneto
Prystrom J. 23-36
7
Товари картографо-геодезичного виробництва та ринок послуг туристичних подорожей в Україні
Шевченко Р.Ю. 37-46
8
Планування антикризових заходів промислового підприємства
Грозний І.С., Малевський Е.З. 47-50
9
Удосконалення прогнозування та стратегії розвитку взаємовідносин між промисловими підприємствами та підприємствами сфери послуг
Кузьмак О.І. 51-55
10
Формування матриці стратегії управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування: практичний аспект
Кузьминчук Н.В., Олексюк Т.В. 56-63
11
Ефективна організація робочих місць на підприємствах
Колеченко Д.О., Федотова Т.А. 64-68
12
Особливості функціонування та види виробничо-господарських структур в Україні
Мариненко Н.Ю. 69-74
13
Методичний підхід до розробки системи контролю якості дорожньої продукції машинобудівного підприємства в процесі її експлуатації
Садова М.Є. 75-84
14
Роль документально-інформаційних комунікацій в комунікативному менеджменті
Палеха Ю.І. 85-91
15
IT financing: opportunities аnd risks
Prokopenko N., Hrabaryev A., Onishchenko V., Hrabaryeva K. 92-95
16
Trends of financial activity of agricultural enterprises in Ukraine at the current stage of the domestic economy development
Fenenko P. 96-101
17
Вплив динаміки кредитування окремих галузей економіки на ВВП України
Домрачев В.М. 102-109
18
Інструменти фінансування експортно-імпортних операцій
Кучерук І.В., Прокопенко К.І. 110-114
19
Коммерческий банк: апекты взаимодействия банка и его контрагентов
Малюкова И.В. 115-125
20
Механізми управління фінансовою стійкістю банків та їх зв’язок з ліквідністю та прибутковістю
Гудзь Ю.М. 126-133
21
Фінансові інструменти стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
Натрошвілі Г.Р. 134-139
22
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING AS A MODEL FOR MAKING STRATEGIC MANAGEMENT DECISIONS
Maryna Resler 5-10
4
ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
В.В. Верьовкін 10-18
5
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
О.М. Голвазін 18-27
6
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІТ-ГАЛУЗІ ТА ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ СПОЖИВЧИХ ІННОВАЦІЙ
Н.В. Васюткіна, М.В. Ястреб 28-35
7
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ СВІТУ ТА ЇХ РОЛЬ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ
І.І. Павленко 35-41
8
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
О.Г.Гончаренко 42-50
9
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
А.С. Полторак 51-55
10
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРИСКОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О.В. Гривківська, К.М. Боярина 56-60
11
ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК БАЗОВА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ АДАПТИВНИМ РОЗВИТКОМ
І.С. Грозний 61-66
12
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Н.О. Бабіна 67-72
13
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І.Є. Андрющенко 72-79
14
ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.А. Головач 79-83
15
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ТА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
П.С. Зоря 84-91
16
ФАКТОРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Н.С. Прокопенко, О.В. Ластовенко, А.В. Грабарєв 92-96
17
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Ю.В. Сєрік, І.В. Кучерук 96-103
18
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
В.О. Аніщенко 103-108
19
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Н.П. Кожаліна 109-113
20
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В.І. Ієрусалимов 114-118
21
OVERVIEW OF THE FEATURES AND PROBLEMS OF THE TRANSITION PERIOD IN THE HISTORY OF UKRAINE’S INDEPENDENCE
O. Romanovskyi 119-132
22
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Натрошвілі Г.Р. 113-139
23
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
КОНСАЛТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Л.О. Жилінська 5-10
4
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО РЕСУРСУ (ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНТЕКСТИ АГРАРНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ)
Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, Р.П. Шерстюк 11-25
5
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
І.Є.Андрющенко 26-31
6
ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
П.Г. Неботов 32-37
7
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ*
О.М. Бойко 38-45
8
UKRAINIAN-CHINESE INVESTMENT COOPERATION
Shi Yajun 45-50
9
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
О.В. Гривківська, І.В. Хлівна 51-56
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
І.І. Павленко, Т.Ш. Дашевська 56-63
11
АДАПТИВНІСТЬ — ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У НЕСТАБІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
В.Л. Деревльов 64-70
12
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л.О. Жилінська, В.В.Доценко 71-76
13
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЧИННИКІВ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКЛАДІВ СФЕРИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Г.С. Нагорняк, Л.Я. Малюта, Р.П. Шерстюк 77-86
14
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ
А.О. Тимошенко 87-92
15
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ
В.М.Домрачев, К.О.Гусев, Т.О.Семененко 93-101
16
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ОБЛАСТІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
О.Г. Харковина 102-109
17
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СКОРИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
А.Л.Мінін 109-117
18
АГЕНТУРНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Л.Свободова, И.Млезивова, М.Луптак 118-124
19
IT SOLUTIONS TO ADDRESS FINANCIAL REPORTING CHALLENGES IN INTERNATIONAL DEVELOPMENT
A. Vekhalevska 125-130
20
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ НЕВІДКЛАДНИХ АДАПТИВНИХ ЗАХОДІВ
Н.Ю. Мариненко 131-139
21
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ
Ю.О. Єрешко 5-9
4
ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
А.Г. Песковець 9-15
5
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА СОЦІАЛЬНИAЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ
Г.М.Кащеєва 16-21
6
ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ШАХТНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
І.І. Павленко, О.М. Ащаулова 21-30
7
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ
І.А. Брайловський 31-37
8
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХОЛДИНГІВ (ДЛЯ ГІРНИЧО МЕТАЛУРГІЙНОГО ХОЛДИНГУ)
В.М. Колосок, М.Л. Цуркан 37-43
9
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І.С. Грозний 44-49
10
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА
Л.В. Клібанська 50-57
11
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
О.О.Висоцький 57-63
12
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Н.О. Ботвіна 64-72
13
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОЦЕДУРОЮ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ КОМПАНІЇ
В.П. Малюков, О.С. Дідіченко 73-80
14
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
А.О. Козинець 80-86
15
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ
В.М. Домрачев, В.В. Третиник , А.Л. Мінін 87-95
16
РЕСТРОСПЕКТИВА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
А.О. Тимошенко 96-104
17
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
І.Г. Канцур 105-110
18
MARKETING OF BANKING SERVICES IN UKRAINE
Yu. Syerik, L. Pysmenna 111-115
19
ОЦІНКА ТА МІНІМІЗАЦІЯ СУКУПНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ
Ю.М. Гудзь 115-122
20
ADAPTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FINANCIAL SUPPORT TO ROAD INDUSTRY ENTERPRISES TO THE NATIONAL PRACTICE ON THE EXAMPLE OF POLAND
О.O. Sviatets 123-130
21
МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
І.І. Нагорна 131-139
22
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Is it possible today to do business in Ukraine? Leading economic resources overview
O.Romanovskyi, H.V.Eaton 5-24
4
Системный анализ стратегического потенциала с позиции сбалансированных показателей экономического объекта
Туровцев Г.В., Михайлик Д.П. 24-30
5
Наукова думка щодо сутності бюджетного регулювання в Україні
Онищенко В.В. 30-37
6
Оптимізація системи забезпечення розвитку промислового підприємства за альтернативними проектами розвитку
Русінова О.С. 37-45
7
Податкове адміністрування як об’єкт економічного дослідження
Іванишина О.С., Панура Ю.В. 45-50
8
Активізація китайсько-українського економічного співробітництва на засадах стратегічного партнерства
Захарін С.В., Інін Лі, Смирнов Є.В. 51-55
9
Формування та розвиток організаційно-економічного механізму експортного контролю в Україні
Неботов П.Г 56-61
10
Галузеві диференціації імпортозалежності економіки України
Лупак Р.Л. 62-69
11
Дослідження проблем ресурсозберігаючого розвитку АПК
Герасимчук Н.А. 69-73
12
Класифікація та загальна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності підприємства
Мельник В.В., Харчук Т.В. 74-83
13
Роль соціальної відповідальності у формуванні конкурентних переваг підприємства
Кургузенкова Л.А. 84-87
14
Аналіз та оцінка системи управління якістю продукції машинобудівного підприємства для дорожнього будівництва
Садова М.Є. 88-96
15
Сутнісно-структурна характеристика економіко-організаційного механізму маркетингового забезпечення інноваційного розвитку підприємств
Волобуєв Г.С. 96-104
16
Управління інноваційним розвитком підприємств через удосконалення їх комунікаційного забезпечення
Прокопенко Н.С., Аршевська М.В., Коваленко О.В. 105-111
17
Екологічний аудит як сучасний інструмент процесно-системного менеджменту якості довкілля на промисловому підприємстві
Аніщенко В.О. 111-121
18
Процедура управління формуванням доданої вартості вертикально-інтегрованої компанії
Малюков В.П., Дідіченко О.С. 121-128
19
Фінансова звітність за міжнародними стандартами у формуванні ефективного обліково-аналітичного забезпечення підприємства
Гривківська О.В., Павленко І.І., Козинець А.О. 129-134
20
Вплив нестійкості банківської системи України на економічну безпеку підприємств
Єрмішова С.В. 134-139
21
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Marketing in enterprise management system
M. Resler 5-12
4
Компетентний менеджер медсестринства — конкурента перевага закладу охорони здоров’я
Дмитрук О.В., Круковська І.М., Шарлович З.П. 13-19
5
Інноваційний потенціал формування маркетингової парадигми інституціоналізації процесу розвитку та реалізації ринкових інновацій в Україні
Коваленко О.В. 20-29
6
Оцінка продуктивності діяльності промислового підприємства
Грозний І.С. 30-33
7
Інструменти управління ресурсним забезпеченням розвитку підприємств
Андрушків Б.М. 34-38
8
Особливості формування варіативної стратегії управління якістю продукції
Безчасний О.У. 38-42
9
Оцінка постачальників, в залежності від глибини реалізації проектів розвитку промислових підприємств
Русінова О.С. 43-50
10
Теоретичні аспекти управління природними ресурсами підприємств бджільництва
Состановський Р.Д., Кочетков В.М., 51-55
11
Оцінювання складових потенціалу економічної безпеки підприємств машинобудування з урахуванням внутрішніх ризиків
Гривківська О.В., Висоцький О.О. 56-61
12
Особливості формування спроможних територіальних громад в Україні
Мариненко Н.Ю., Крамар І.Ю., ПодвірнаТ.В. 62-67
13
Інформаційне забезпечення системи контролю на промислових підприємствах
Аллахвердян А.В. 68-72
14
The essence and sagnificance of the program-target method in providing efficiency of budgetary regulation in Ukraine
V.V.Onyshchenko, A.O.Tymoshenko, K.I.Prokopenko 73-78
15
Застосування кластерного аналізу для оцінки стану банків в Україні
Домрачев В.М., Семененко Т.О., Гусев К.О. 79-83
16
Зарубіжний досвід фінансово-кредитного забезпечення розвитку малого підприємництва
Лозінська Ж.П. 83-90
17
Міжнародні тенденції податкових трансформацій в умовах фіскальної децентралізації
Полторак А.С., Головко М.Й. 90-99
18
Фінансовий потенціал агропромислових підприємств: інструменти фінансової підтримки вертикально-інтегрованої компанії
Виклюк М.І. 100-107
19
Особливості формування фінансового потенціалу аграрних підприємств
Чуркіна І.Є. 108-112
20
Оцінка регіональної програми фінансової підтримки розвитку малого підприємництва Львівської області
Коваль Л.П. 112-119
21
Вплив університетської бізнес-освіти на рівень підприємництва в державі та ступінь її економічного розвитку
Романовський О.О., Романовська О.О., Романовська Ю.Ю. 120-139
22
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
ТИТУЛ
2
ЗМІСТ
3-4
3
Формування механізму реалізації державної політики паритетного регіонального розвитку з використанням оптимізаційної моделі
Томарева-Патлахова В.В. 5-13
4
Забезпечення зростання національної економіки шляхом вкладень в людський капітал
Коломієць В.М. 14-20
5
Consumerism in contemporary societies. The socio-economic dimension
Krzysztof Rejman (Politechnika Rzeszowska) 20-29
6
Теоретичні основи організації інвестиційного процесу у агропромисловому комплексі
Ігнатенко О.С. 30-35
7
Ефективність бюджетно-податкової стратегії України під впливом процесу глобалізації: проблеми та наслідки
Січняк О.О. 35-41
8
Територіальна громада як інституційний суб’єкт фінансових відносин
Щур Р.І. 42-47
9
Development of industrial enterprise:methodical approach
Hrozny I.S., Malevsky E.Z., Tarasova H.O. 48-52
10
Формування маркетингової цінової політики підприємства на збалансованому ціннісному підході
Васюткіна Н.В. 52-58
11
Інноваційна складова в управлінні процесом реструктуризації підприємств машинобудування
Храпкіна В.В., Кожемякіна Т.В. 59-66
12
Підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку молочної продукції
Деревльов В.Л. 66-72
13
Технології формування лояльності персоналу промислового підприємства
Філіпішина Л.М. 73-79
14
Детермінанти формування дохідної частини бюджетного потенціалу регіонів
Гривківська С.М. 79-85
15
Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств
Артюхов С.О. 85-90
16
Системно-рефлексивні та комунікативні процеси у розвитку промислового підприємства
Безчасний О.У., Жовковська Т.Т. 90-95
17
Напрями змін якості розвитку промислового виробництва в сучасних умовах
Шостаковська А.В. 95-103
18
Процедура поетапної активізації інноваційної діяльності підприємств
Грозний І.С. 103-108
19
Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні
Прокопенко Н.С., Скорик М.О. 109-114
20
Моделювання макроекономічних ризиків України
Домрачев В.М., Третиник В.В. 114-119
21
Облік і контроль, як складові управління поточною дебіторською заборгованістю на підприємствах торгівлі
Закревська О.Ю. 120-126
22
Стратегічні аспекти безперервного управління фінансовими ресурсами вертикально-інтегрованої компанії
Малюков В.П., Лахно В.А., Дідіченко О.С. 127-134
23
Сутність та роль фінансової логістики в управлінні фінансовими ресурсами підприємства
Котькалова-Литвин І.В. 134-139
24
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Business angels’ modus operandi
Eaton G. V. , Protsun N.M. 5-13
4
Концептуальні основи розвитку економічних систем
Фімяр С.В., Безуглий Д.В. 13-19
5
Використання теорії ігор при вивченні суспільно-економічної поведінки української молоді
Хрупович С.Є., Мариненко Н.Ю. 19-25
6
Актуальність впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Шпильовий В.А., Фурса В.П., Єгорова І.В. 25-31
7
Шляхи поліпшення операційних показників вугледобувних підприємств як об’єкта формування внутрішніх економічних резервів
Ащеулова О.М. 32-38
8
Самоорганізація стійкої економічної системи підприємства
Нагорна І.І. 38-43
9
Удосконалення інформаційного забезпечення системи управління комунального сервісно-виробничого обслуговування промислових підприємств в контексті євроінтеграції
Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. 44-49
10
Самоліквідація підприємства: документальне оформлення та нюанси обліку
Андрушкевич Н.В., Саріна Ю.С. 50-55
11
Economic security management of the industrial enterprise in the terms of crisis
Tarasova H., Hroznyi I. 56-61
12
Макроекономічні проблеми розвитку промисловості України
Котькалова-Литвин І.В. 62-69
13
Оцінка стану управління розвитком українських промислових підприємств
Шостаковська А.В., Безчасний О.У., Жовковська Т.Т. 69-76
14
Потенціал та внутрішні економічні резерви державних збиткових вугледобувних підприємств
Гончар В.В. 76-82
15
Моделі управління забезпеченням розвитку промислових підприємств
Русінова О.С. 83-88
16
Інтегрований облік як інструмент управління
Лаврова О.О., Коваль О.С. 89-94
17
Іпотечне кредитування: обґрунтування доцільності використання
Гривківська О.В. Поліщук Н.В., 95-100
18
Методи фінансового планування як підстава для прийняття управлінських рішень
Фімяр С.В., Почтарь А.О. 101-107
19
Інвестиційні умови створення високопродуктивних робочих місць в промисловості
Мазуров С.А. 107-114
20
Актуальні питання використання системного підходу при дослідженні систем управління фінансовими ризиками
Чабан Г.М. 114-123
21
AGILE методологія в освіті як основний інструмент побудови сучасних освітніх дисциплін вищої школи
Міронова В.Л., Пирог М.В. 124-130
22
Рейтинг наукових публікацій українських вчених в міжнародному науково-інформаційному просторі
Палеха Ю.І. 131-139
23
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Подолання бідності в Україні: від стратегії до стратегії
Домрачев В.М., Семененко Т.О. 5-13
4
Система пенсійного забезпечення як складова соціального захисту населення: стан та перспективи розвитку
Фімяр С.В., Почтарь І.В. 13-19
5
Методичний підхід до оцінки ендогенної складової соціальної відповідальності бізнесу
Березіна О.Ю. 20-25
6
Формування соціальних складових політики сталого розвитку: досвід Канади
Тарасенко Д.Л. 26-34
7
Світовий досвід та вітчизняна практика захисту об’єктів права інтелектуальної власності: митний аспект
Войцещук А.Д. 35-41
8
Конкурентоспроможність підприємств і маркетинг інновації: оцінка та перспективи
Прокопенко Н.С., Коваленко О.В. 42-51
9
Практичні аспекти оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
Ганечко І.Г., Зелінський Д.Е., Скляренко О.В. 51-57
10
Інвестиційна діяльність аутсорсингових компаній: практичний аспект
Петрина О.О. 57-63
11
Trends of development of the informational economy of Ukraine in the context of ensuring the communicative component of industrial enterprises
Kwilinsky A. 64-70
12
Розвиток промислових підприємств в кризових умовах
Тарасова Г.О., Шостаковська А.В. 71-78
13
Аналіз сутності цілепокладання в рефлексивному управлінні розвитком промислових підприємств
Жовковська Т.Т. 79-85
14
Дивергентно-конвергентне управління забезпеченням розвитку промислового підприємства
Русінова О.С. 85-89
15
Концептуальні підходи до оцінки ефективності фінансового забезпечення розвитку підприємства
Котькалова-Литвин І.В. 89-95
16
Formation of the system of organizational communications of the industrial enterprise in the conditions of implementation of development projects
O. Bezchasnyi 95-101
17
Щодо бухгалтерського обліку цифрових активів (токенів)
Малевський Е.З 101-106
18
Підходи до визначення маркетингового потенціалу підприємства та управління його розвитком
Жилінська Л.О., Адєєва Т.О. 107-112
19
Біхевіористичні аспекти інвестиційного контролінгу на сучасному етапі розвитку вітчизняних молокопереробних підприємств
Козловський А.Т. 113-119
20
Управління банківськими ризиками як об’єктивна необхідність у забезпеченні стійкості банківської системи
Кузьмак О.М., Кузьмак О.І. 119-124
21
Інформаційні системи у механізмі управління підприємством в умовах інформаційної економіки
Філіпішин І.В. 125-130
22
Приватна вища школа України як фактор державного будівництва
Шимко О.В., Драшовці А.А. 131-135
23
Міжнародна конференція з проблем вищої освіти в Єгипті
Наконечний О.Г., Романовський О.О. 136-139
24
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Формування теорії і методології антикризового управління на підприємстві
Прокопенко Н.С. 5-11
4
Інноваційні центри: створення і функціонування
Кузь Т. 12-17
5
Методика та практика дослідження інвестиційної привабливості підприємства
Яцків М.І., Максимів М.П. 18-24
6
Перспективи розвитку нових міжнародних фінансових центрів
Ліфанова М.І. 25-30
7
Порівняльний аналіз інвестування провідних країн світу у науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність (2014-2016)
Романовський 0.0., Романовська 0.0., Романовська Ю.Ю. 31-41
8
Фінансовий потенціал агропромислових підприємств у контексті реалізації державної фінансової політики
Виклюк М.І. 41-48
9
Особливості механізму управління державним боргом
Петлін І.В., Баран О.І., Чучман І.А. 48-52
10
Механізм управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств
Голобородько Я.О. 53-57
11
Моделювання господарської діяльності підприємства — як напрям підвищення конкурентоспроможності
Пеняк Ю.С. 57-63
12
Оборотні активи сільськогосподарських підприємств як об’єкт управління в умовах глобалізації
Полторак А.С. 63-69
13
Analysis of approaches to the development of an industrial enterprise in a crisis
Tarasova H., Bezchasnyi O. 69-76
14
Концептуальні положення управління ризиками на промисловому підприємстві
Тимошик М.М. 76-82
15
Взаємодія сукупності механізмів розвитку в умовах інформаційної економіки
Квілінський O. С. 83-88
16
Методи управління ефективністю використання основних виробничих засобів промислового підприємства
Грозний І.С. 89-92
17
Основні аспекти виявлення та управління потенціалом підприємства
Андрушевич Н.В., Стригун В.А. 93-97
18
Розробка моделі лідерських компетенцій персоналу машинобудівного підприємства
Жарик Є.А., Гуржій Н.М. 98-103
19
Формування системи антикризового управління на авіапромислових підприємствах
Скібіцька Л.І. 103-112
20
Формування ефективної системи корпоративного управління в сучасних умовах господарювання
Погребняк А.Ю. 112-118
21
Інституційне та регуляторне забезпечення іпотечного кредитування в аграрній сфері
Гривківська О.В., Мельник Л.В., Гривківська С.М. 119-124
22
Розрахунки та зобов’язання суб’єктів державного сектору
Лучко М.Р., Сисюк С.В. 125-134
23
Інститути спільного інвестування та оподаткування вцій сфері
Прокопенко Н.С. 135-139
24
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Формування системи розвитку людського капіталу у контексті цифрової економіки
Дяченко Л.А., Садула Л.М., Сидор О.К. 5-13
4
Економічний пояс Великого шовкового шляху, нові виклики для Державної Фіскальної Служби України
Верьовкін В.В. 13-18
5
Методичні підходи до побудови та систематизації принципів регулювання інноваційної діяльності підприємництва в Україні
Гальків Л.І., Виклюк М.І., Сервачак В.Б. 19-23
6
Вплив фіскальної політики на розвиток соціальної сфери в Україні в євроінтеграційних умовах
Прокопенко Н.С., Ґудзь О.Є., Тимошенко А.О. 23-33
7
Корпоративна соціальна відповідальність в хімічній промисловості: проблеми та практики реалізації в Україні та світі
Коваль Л.П. 34-39
8
Моніторинг фінансового забезпечення управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки
Пісний Б.М., Гинда С.М., М’якуш Х.В. 39-45
9
Оцінюванння стійкого розвитку підприємств машинобудування: економічний аспект
Мурашко І.С. 46-53
10
Стратегічний аналіз та планування в умовах нестабільності податкової системи
Лаврова О.О., Погоріла Т.М. 53-58
11
Зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарських підприємств: стан та тенденції розвитку
Дьяков О.В. 58-67
12
Організаційне забезпечення управління ризиками промислового підприємства
Ареф’єва О.В., Тимошик М.М. 67-77
13
Вдосконалення комунікаційних каналів з врахуванням наявних обмежень
Безчасний О.У. 77-83
14
Аналіз підходів до побудови концепції управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки
Квілінський О.С. 83-89
15
Роль маркетингового комунікаційного забезпечення у розвитку промислових підприємств
Коваленко Н.В. 89-94
16
Ітераційний підхід до моніторингу зовнішнього середовища в умовах економічної нестабільності
Тарасова Г.О., Каміньська Б.Л. 94-104
17
Функції системи контролінгу промислового підприємства
Циганова О.С. 105-110
18
Напрями підвищення ефективності діяльності вітчизняних страхових компаній в сучасних умовах
Корчак Н.В., Іваночко О.В., Козира Б.Р. 110-114
19
Державний фінансовий контроль: суть, значення, підходи до здійснення
Борисенко Л.М. 115-123
20
Фактори впливу на інвестиційну привабливість економіки в сучасних умовах
Нечай О.Ю. 124-129
21
Спрощена система оподаткування малих підприємств: особливості, переваги та недоліки
Гресик В.В., Вербянська Ю.І., Добромиль Х.М. 130-134
22
Сучасний стан банківського споживчого кредитування
Виклюк М.І., Лесів А.В., Янкович Я.Я. 135-139
23
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Концепція трансформації податкової системи України в умовах фіскальної децентралізації
Головко М.Й. Худолій Л.М. 5-14
4
Сучасні підходи до управління результативністю маркетингу
Садула Л.М., Пісний Б.М., Когут Р.А. 14-18
5
Соціальний капітал: підходи до визначення і виміру
Бурджанадзе І.В. 19-24
6
Діагностування ефективності використання інтелектуального капіталу в економіці України
Дергалюк Б.В., Погребняк А.Ю. 25-31
7
Напрями удосконалення управління кредитними ризиками вітчизняних банківських установ
Кузьмак О.М., Кузьмак О.І. 31-36
8
Виокремлення функціональних складових економічної безпеки підприємства
Гривківська О.В., Обиденко Г.О. 37-45
9
Процесний підхід до управління розвитком промислового підприємства
Шостаковська А.В. 45-51
10
Формування системи оцінки конкурентоспроможності підприємства на засадах принципів рефлексивного управління
Фархшатова О.В. 52-58
11
Критеріальні передумови оцінки ефективності управління розвитком підприємства
Котькалова-Литвин І.В. 58-63
12
Development of transport services as a component of the development of Ukrainian tourism business
Sapun K.V., Bezpalchuk O.V., Karyagin Yu.O. 64-67
13
Використання методу аналізу ієрархій при прийнятті управлінських рішень щодо інтернаціоналізації промислових підприємств
Kramar I. 67-79
14
Щодо концепції управління розвитком підприємств промисловості в умовах інформаційної економіки
Квілінський О. С. 80-86
15
Феномен лідерства в управлінні підприємством: основні підходи та базові компетенції в сучасних умовах
Чмель В.П. 87-94
16
Прогнозування відшкодування компенсації наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на промисловому підприємстві
Камінська Б.Л. 95-103
17
Управління логістичними системами і потоками підприємства інтегрованої корпоративної структури холдингу
Бірюков М.М. 104-109
18
Рецензія на монографію Тимошенка Андрія Олександровича «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції: теорія методологія та практика»
138-139
19
Наші автори
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Маркетинг взаємовідносин та партнерської взаємодії підприємств: концептуальні підходи , сучасні інструменти
Н.В. Васюткіна 5-15
4
Теоретико-концептуальні підходи дослідження чинникiв виникнення ризиків фінансово-кредитних установ
О.М. Кузьмак, О.I. Кузъма 16-20
5
Наноекономічний підхід до дослідження соцiального капіпалу підприємства
Л.А. Кургузенкова, І.В.Бурджанадзе 21-26
6
Напрями підвищення ефективност діяльност вітчизняних страхових компаній в сучасних умовах
Н.В. Корчак, О.В. Iваночко, Б.Р. Козира 27-31
7
Мeтодика оцінювання конкурентних переваг підприємств машинобудування у системі економічного управління
В.А. Кредісов, Т.В. Харчук 32-39
8
Інституційне забезпечення управління розвитком підприємств
Н.С. Прокопенко, Н.В. Ковален 40-51
9
Особливосi оцінки рiвня еколого-економічної безпеки підприємсів
О.П. Гнатюк 52-56
10
Мeтодичні аспекти визначенння рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльност сiльськогосподарських підприємств
О.В. Дъяков 57-65
11
Формування системи нтегрованих маркетингових комунікацій туристичного паприємства
П.О. Чеморда 66-72
12
Information support to analysis of the potential of the development of the tourist enterprise
H.O, Tarasowa 73-77
13
Маркетингові інструменти при антикризовому управлінні
С.В. Петровська, Дудка О.Й. 78-85
14
Моделювання страхового захисту операційної діяльносi сільськогосподарських підприємств
Н.В. Соловей, В.К. Юдiн 86-92
15
Тенденцї та протиріччя розвитку страхового ринку
Ю.В Серік 93-98
16
Інтегрований облік: сучасна парадигма
В.О.Шпильова, О.О.Лаврова 99-104
17
Інтегральна оцінка фінансового стану сiльськогосподарських підприємств
Н.В. Поліщук, О.Р. Мотник 105-113
18
Автоматизація нарахування амортизації основних засобів
В.В. Гресик, О.В. Іваночко, Г.І. Засадна 114-120
19
Інтелектуальний капітал
Н.С. Прокопенко, О.Є. Гудзъ 121-132
20
Когнітивний погляд на вищу освіту
О.В.Шимко, А.А.Драшковці 133-138
21
Наші автори
139-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Мeтодологія формування страхового ринку України
В.М. Кочетков, Н.В. Соловей 5-17
4
Методи проведення маркетингових дослджень в умовах діджиталізаціі ринків: нові можливос
О.О.Лазебник, Н.В.Васюткіна 18-25
5
Тeоретичні аспекти управління людськими ресурсами
Л.М. Садула, Л.А. Плукар, У.Б. Серватяк 26-30
6
Економічні інсіруменіи державної підіримки розвитку сфери туризму та курортів в Україні
О.І. Гонта, С.В. Захарін, А.В. Роговий 31-35
7
Прогнозування динаміки макроекономічних показників України на базі моделей, побудованих мeтодами векторної авiopегресії
В.М.Домрачев, В.В.Третиник 35-41
8
Методичний підхід до формування стрaтeгiї iнвecтування в контексi розвитку національної iнноваційної системи
Р.В. Павлович 41-50
9
Удосконалення методичних підходів до оцінки ефективностi управління розвитком промислових підприемств
Н. Прокопенко, Н. Коваленко 51-63
10
Цифровий маркетинг в рекламній компанії
О.В. Скляренко, О.I. Федік, Я.О. Колодінська 63-68
11
Організаційний механізм забезпечення системи управління змінами на промислових підприємствах
Е.З. Малевський, І.Ю. Крамар 69-73
12
Концепця формування, системи упpaвлiння комунікаціями в умовах розвитку промислових пдприемств
О.У. Безчасний 73-82
13
Management of communications of personnel of the industrial enterprise
I. Hroznyi 82-86
14
Оцінка iнвестиційних поipеб аграрноi сфери
О.В. Гривківська, Л.В. Мельник 87-95
15
Особливоcii фінансування сфери култури
О.М. Усикова, М.О. Корніецька 96-101
16
Мexанiзм посилення фінансової безпеки розвитку cільського господарства
О.С. Пристемський, А.Ж. Сакун 101-110
17
Механізми нейтралізації фінансових ризиків у дяльност сльськогосподарських підприемств
М.I. Виклюк, Л.I. Гальків, А.Є. Когут 110-117
18
Інформаційні технології у забезпеченнi eкономічного розвитку країни
А.М. Орел, М.О. Корніецький 118-122
19
Значення університетського підприемництва для США
О.О.Романовський, Ю.Ю.Романовська, ОО.Романовська, М.Ель Махді 123-135
20
Formation of the communicative competence of students in the foreign language
Е.D. Kovalchuk, A.A. Dтashkovtsi, O.V. Shymko 136-138
21
Наші автори
138-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Оцінка ефективності управління розвитком промислових підприємств: методичний аспект
Н.С. Прокопенко, Н. Коваленко 5-20
4
Цифрова економіка: теоретичний і практичний аспекти формування та розвитку
Тимошенко З.І., Кургузенкова Л.А., Касьяненко Д.І. 27-36
5
Сталий розвиток підприємств:основи,принципи та чинники впливу
О.І Кузьмак , О.М Кузьмак 27-36
6
Методичні аспекти ділової активності підприємства
Гресик В.В., Цюпка А.Б., Щігель Ю.М 36-43
7
Ринок перестрахування в Україні: особливості формування та сучасні тенденції розвитку
Корчак Н.В., Виклюк М.І., Турко С.І. 44-50
8
Економічні аспекти кліматичної політики України .
Хворов М.М. 50-58
9
Інвестиційні орієнтири розвитку сільськогосподарських підприємств
Гривківська О.В., Абухмед Мохаммед Салахеддін 59-64
10
Бізнес-процес виробництва реклами, як важливої складової маркетингу
Романова Л.В., Якушик І.Д., Каліна І.І. 64-71
11
Система мотивації персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання
Чмель В.П. 71-77
12
Формування конкурентної стратегії підприємств
Трусова Н.В., Шершень Н.В. 77-84
13
Середовище функціонування аграрних підприємств у забезпеченні їх економічної безпеки
Обиденко Г.О. 84-92
14
Тенденції розвитку іпотечного кредитування
Поліщук Н.В., Гривківська С.М. 93-100
15
Вплив теорії асиметрії інформації на взаємодію державного регулятора з банківським сектором
Кришталь Г.О. 100-106
16
Institutionalization of the Freedom of the press and media plurality in the EU
Stasiak-Jazukiewicz E., Jas-Koziarkiewicz M. 107-116
17
Аналіз інформаційних технологій в управлінні підприємством промисловості
Шостаковська А.В., Ващенко А.Т. 117-125
18
Strengths and weaknesses of polish universities during the traditional period of the higher education model
Szewior K. 126-135
19
Рецензія на монографію Поліщук Наталії Володимирівни «Іпотечне кредитування у сільському господарстві»
136-139
20
Наші автори
139-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В.Р.Товмасян 5-14
4
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О.В.Дьяков 15-21
5
МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г.О. Обиденко 22-28
6
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВПЛИВУ ГІПЕРКОНКУРЕНЦІЇ
А.А. Сахно, Н.В. Поліщук, Н.А. Ковальова 28-35
7
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ АГРОФОРМУВАНЬ
Г.М. Калетнік, А.В. Шинькович 35-47
8
Моделювання конкурентного статусу підприємств машинобудування у системі економіческого управління
Т.В. Харчук 48-56
9
MODEL OF ENERGY SAVING MANAGEMENT IN ENTERPRISES
I.Hroznyi 57-61
10
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В НОВИХ КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ
І.І. Каліна 61-68
11
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНІ АСПЕКТИ
М.В. Ноняк 68-75
12
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ У ПОЄДНАННІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Г.О. Кришталь 76-81
13
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ
Л.В. Мельник 81-89
14
АДАПТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
О.М. Усикова, М.О, Корнієцька 89-94
15
NON-PROFIT CROWDFUNDING: RISK OF FRAUD
A.W. Amalyan, H.V. Eaton, N.M. Protsun 95-103
16
РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Л. А. Кургузенкова, П. В. Семененко 104-109
17
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
О.С. Дмитришин, В.М. Кочетков 110-114
18
ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЙОГО ІНТЕГРУЮЧА РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНО-СПРЯМОВАНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
О.О. Романовський, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовськa, M. Ель Махді 115-134
19
О.О. Романовський, Ю.Ю. Романовська
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Сталий розвиток як платформа для євроінтеграції України» 135-137
20
ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ з питань забезпечення якості вищлї освіти
О.Романовський, Ю.Романовська 138-139
21
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Концептуальний підхід до формування інноваційної активності підприємств з використанням особливостей цифрової економіки
Васюткіна Н.В., Антонов Т.А. 5-12
4
Податкова політика України
Гривківська О.В., Крюкова І.О., Поліщук Н.В. 13-18
5
Удосконалення організаційно-економічних та фінансових механізмів реалізації державної соціальної та молодіжної політики в контексті підтримки сталого розвитку
Захарін С.В., Кичко І.І., Савченко В.Ф. 18-25
6
Проблеми та перспективи розвитку мисливського туризму в Україні
Гонта О.І., Музика В.В. 25-36
7
Інформатизація державного управління та національного господарства як чинник інноваційного розвитку економіки
Захарін І.С. 36-45
8
Моделювання ефективного фіскального регулювання економіки України в умовах євроінтеграції
Луценко А.С. 45-58
9
Стратегія управління ризиками транспортної компанії
Олешко Т.І., Бойко Ю.П., Рудик М.Ю. 59-66
10
Узгодження інтересів аграрних підприємств і держави
Черноморченко О.К. 66-71
11
Інноваційні управлінські технології в системі електронного уряду
О.О. Кемка, В.М. Кочетков 72-86
12
Удосконалення митного оподаткування: сучасний стан
Прокіпчук Л.І. 87-92
13
Інституційний вимір розвитку податкової системи в Україні в умовах децентралізації
Галамай Р.Я. 92-100
14
Фінансові ризики: економічна природа та класифікація різновидів
Виклюк М.І., Мірошник Р.О., Майор О.В. 100-106
15
Оцінка стану криптовалютного ринку та його перспектив під впливом коронавірусу
Сперчун О.В., Кудрицька Ж.В. 106-117
16
Моделювання впливу економічного середовища на показники діяльності українського банку
Домрачев В.М., Третиник В.В. 118-127
17
Цифрові платформи як рушійна сила цифрової трансформації економіки
Кургузенкова Л.А., Федоренко А.І. 127-132
18
Do we need social sciences and humanities in the 21st century (Optimization of social sciences and humanities in the European and American higher school)
Onishchenko I. 133-138
19
Наші автори
139-140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ТОРГІВЛІ
Е.Ю.Терещенко, Н.М.Шуляр 5-11
4
QUANTITATIVE EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF EUROPEAN INTEGRATION OF POST-SOVIET COUNTRIES
I.Pavlenko, V.Salli 11-23
5
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
О.В. Решетнікова, Т.В. Боровик, І.О. Терещенко 24-29
6
ХЕДЖУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА
А.В. Череп, Н.В. Каткова 30-36
7
ХЕДЖУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА
А.В. Череп, Н.В. Каткова 37-44
8
ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТАПИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
І.І. Нагорна 44-53
9
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОНЯТТЯ І МЕТОДИ ОЦІНКИ
І.В. Бурджанадзе 53-62
10
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ УКРАІНИ
І.І. Каліна 63-70
11
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ: ФУНКЦІЇ, ЕТАПИ, СКЛАДОВІ
М.Д. Гуменюк 71-78
12
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА МЕТАМОРФОЗИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ЕТИКОЮ
Н.С. Прокопенко, Н.В. Коваленко 79-85
13
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
С.В. Захарін, О.М. Парубець, Є.В. Смирнов 85-90
14
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Л.А. Плукар 91-98
15
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ COVID-19
А.С. Луценко 99-112
16
МОДЕЛЬ БІЗНЕСУ НІМЕЦЬКОГО БАНКУ РОЗВИТКУ KFW
А.О. Свистун 113-120
17
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ: КАДРОВІ АСПЕКТИ
Д.В. Корольов 121-126
18
«АКАДЕМІЧНИЙ КАПІТАЛІЗМ» І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ НОВИХ ЗНАНЬ
О.О. Романовський, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовськa, M.Ель Махді 127-139
19
Наші автори
140
# назва автори сторінки  
1
Титул
2
Зміст
3-4
3
Узгодження взамод представникв науки та бзнесв у межах квазнтеграцйних структур
Жигалкевич Ж.М. 5-13
4
Вдновлення авацйно галуз як необхдна складова активзац бзнес-процесв в економц
Товмасян В.Р. 14-21
5
Формування кадрового потенцалу як складова пдвищення ефективност пдпримства
Трусова Н.В., Матус Н.В. 22-28
6
Ресурсне забезпечення та домнанти розвитку нфраструктури регону
Хлвна .В., Бойко Д.С. 29-37
7
Механзм гармонзац економчних нтересв аграрних пдпримств та держави
Бобро Н.С. 38-44
8
Управлнськ ршення як двий нструмент формування кадрового потенцалу пдпримств сфери послуг
Кузьмак О.., Кузьмак О.М. 45-53
9
Нов пдходи у використанн нформацйних технологй в управлнн проектами вртуальних пдпримств
Васюткна Н.В., Гуменюк М.Д. 54-62
10
Combining forecasting of internal and external crises in the management of industrial enterprise development
Tarasova H.O., Rusinova O.S. 63-72
11
Торгов марки мнеральних вод: класифкаця за походженням та запорука ринкового успху
Лазебник О.О. 72-82
12
Впровадження -аналтики в прийнятт стратегчних бзнес-ршень
Гогот М.М., Артеменко Л.П. 83-89
13
Розвиток регонального банквського сектора у забезпеченн економчно безпеки регону
Плукар Л.А. 90-98
14
нструментарй функцонування механзму мнмзац ризикв платжних систем
Гривквська О.В., Герасимова О.В. 98-105
15
Використання : сучасн можливост для бзнесу
Скляренко О.В., Федк О.., Колоднська Я.О. 106-110
16
нформацйно-комункацйне забезпечення нновацйних пдпримств: сутнсть, тенденц розвитку
Палькевич Ю.С., Гясов А.Г. 111-117
17
Оцнка та аналз методом ефективност вдтворення наукових кадрв закладв вищо освти регонв Украни
Долгх Я.В. 118-126
18
Education policy: the COVID-19 pandemic impact
Batychko D., Onishchenko I. 127-137
19
Рецензя на монографю: система в забезпеченн стйкого розвитку промислових пдпримств: теоря, методологя, практика
Могилевсько Ольги Юрвни Маркетингова 138-139
20
Наші автори
140

Шановні колеги!

Редакційна колегія журналу повідомляє, що Ви маєте можливість розмістити свої наукові статті у фаховому журналі з економічних наук «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ».

Науковий журнал «Економіка і управління» друкує статті з питань економічного розвитку, теорії, історії і практики, організації і змісту освіти в Україні та за її межами, інформацію про наукове життя, тощо та виходить щоквартально.

Журнал надає свої сторінки для аналізу науково-практичних, економічних концепцій та програм, результатів дослідження економіки і бізнесу, менеджменту, експериментальних технологій навчання і виховання молоді у закладах освіти приватної форми власності, знайомить читачів з досвідом роботи  навчальних закладів приватної форми власності .

Журнал містить такі рубрики:

 • Науково-практичні економічні концепції та програми
 • Економіка та управління національним господарством
 • Економіка та управління  підприємствами
 • Менеджмент: теорія і практика
 • Фінанси, грошовий обіг і кредит
 • Соціально-економічні проблеми
 • Інформаційні технології в економіці та управлінні
 • Економіка освіти
 • Перспективні технології підготовки спеціалістів
 • В єдиному освітянському просторі України
 • Світовий досвід підготовки спеціалістів
 • 3 економічної історії України
 • Вісті з Асоціації
 • Нормативні документи
 • Інформація

Вимоги до оформлення статей (завантажити)

Заявка на публікацію (завантажити)


Рік заснування: 1998
Проблематика: Теорія і практика досліджень в галузі сучасної економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів, бухгалтерського обліку, економічної статистики, соціології та сучасних учбово-методичних технологій підготовки фахівців у визначених областях
ISSN 2312-7872
DOI 10.36919
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23939-13779
Фахова реєстрація у МОН України: Додаток 12 наказу МОН України від 16.05.2016 №515
Галузь науки: економіка
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: змішаними мовами : українська, російська, англійська
Засновник: Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності; Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»;
Голова редакційної колегії: Тимошенко І.І.- кандидат історичних наук, професор
Головний редактор: Гривківська О.В.- доктор економічних наук, професор;
Заступники головного редактора: Прокопенко Н.С.- доктор економічних наук, професор;
Тимошенко З. І. - кандидат філософських наук, професор;
Відповідальний секретар: Навродська Є.В.
Члени редколегії: Антошкіна Л.І.- доктор економічних наук, доцент;
Арошидзе П.Л.- кандидат економічних наук;
Блакита Г.В. - доктор економічних наук, професор;
Васюткіна Н.В.- доктор економічних наук, професор;
Вдовенко Л.О.- доктор економічних наук,професор;
Гриса К.- доктор економічних наук;
Гудзь О.Є.- доктор економічних наук, професор;
ДавиденкоН.М.- доктор економічних наук, професор;
Крейдич І.М. -доктор економічних наук, професор;
Кузьмак О.І.- доктор економічних наук, професор;
Мельник В.М.- доктор економічних наук, професор;
Орел В.М.- доктор економічних наук, професор;
Ребілас Р.- доктор економічних наук;
Романова Л.В.- доктор економічних наук, професор;
Романовський О.О.- доктор економічних наук, професор;
Сахно А.А.- доктор економічних  наук, професор;
Тимошенко А.О.- доктор економічних  наук, доцент;
Трусова Н.В.- доктор економічних  наук, професор;
Шостаковська А.В.- доктор економічних  наук, доцент;
Шпильова В. О.- доктор економічних наук, професор.
Адреса редакції: 03115, м.Київ, бульв.Академіка Вернадського,16 в, к.301,assoc@kyiv.e-u.in.ua , (044)-452-76-55; 050-385-91-25 Навродська Євгенія Валеріївна.
 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard