Вгору
 • Фаховий бізнес-коледж
 •  

Skype: business_college
E-mail: bkeu@kyiv.e-u.in.ua
Телефон: +38 (044) 423-00-58

Фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» готує фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів – до 2023 р.) для роботи в установах, організаціях та підприємствах різної форми власності, зокрема підприємствах малого та середнього бізнесу. Навчальні програми практико орієнтовані на спеціальності таких галузей: 02 Культура і мистецтво; 05 Соціальні та поведінкові науки; 07 Управління та адміністрування; 08 Право; 10 Природничі науки; 12 Інформаційні технології.

Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується у разі успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми.


 В. о. директора – Палькевич Юлія Святославівна, кандидат економічних наук.

 

 

 


 Заступник директора – Бабінчук Олена Петрівна, голова циклової комісії із загальноосвітніх дисциплін, старший викладач української мови та літератури.

 

 

 


Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

Перелік спеціальностей за галузями знань

Галузь знань: 02 Культура та мистецтво

Спеціальність 029:

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051:

Економіка

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальності:

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

073 Менеджмент

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність 081:

Право

Галузь знань: 10 «Природничі науки»

Спеціальність 101:

101 Екологія

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність121:

Інженерія програмного забезпечення


ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА ВПРАВА

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи здійснює професійну діяльність у сфері документального та інформаційного обслуговування управлінських установ усіх форм власності.

 

ЕКОНОМІКА

Економіст вивчає засоби планово-економічної організації управління виробничою діяльністю на будь-якому підприємстві і приватній виробничій діяльності. Студент одержує підготовку, яка дозволяє розробляти засоби досягнення поставленої мети. Може працювати у різних галузях виробництва різних форм власності на посадах економістів, або планувати і розраховувати економічний ефект приватної діяльності.

 

МЕНЕДЖМЕНТ

В умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів. В той же час розвиток навичок управління необхідний для всіх робітників організації.

Жорстка конкуренція у суспільстві вимагає від кожної організації мати особу, яка спроможна, маючи у своєму розпорядженні визначену кількість матеріальних та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.

 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Знання бухгалтерського обліку і податкового законодавства потрібні як керівникам підприємств так і приватним підприємцям і особам, які безпосередньо займаються обліково-економічної діяльністю. Фахівець з обліку і оподаткування потрібен в організаціях і на підприємствах як в виробничій, так і невиробничій сфері малого та середнього бізнесу, приватним підприємцям.

 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Охоплює всі аспекти управління фінансово-господарською діяльністю підприємств різних форм власності, здійснення фінансових операцій банківських та страхових установ: планування, формування фінансових ресурсів, їх ефективного розподілу та використання.

 

ПРАВО

Юридична освіта націлена на підготовку фахового молодшого бакалавра з права, формування у нього правової культури, громадянської компетентності, розуміння та сприйняття понять справедливості, рівності, свободи, миру та демократії, прав і свобод людини у демократичному суспільстві. При підготовці майбутніх юристів Фаховий бізнес-коледж враховує сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України у європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського.

 

ЕКОЛОГІЯ

Беручи до уваги стан екології та тенденції розвитку економіки України, можна констатувати зростаючу актуальність розв'язання пов'язаних з цих проблем. На сьогодні комплексний характер цих задач обумовлює характер освіти спеціалістів, які їх розв'язують. Проблеми, пов'язані з екологією, належать до різних, іноді навіть не споріднених напрямів знань (техніка, математика, хімія, медицина, економіка, ґрунтознавство, біологія, геологія, право та інші).

 

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Студент здобуває дуже високу математичну підготовку, навчаючись на цій новітній, дуже прогресивній та необхідній спеціальності, яка вчить розробляти програми для різних виробничих, невиробничих, управлінських процесів. По закінченню може працювати у всіх сферах діяльності. Усі сучасні, прогресивні підприємства прагнуть автоматизувати та вдосконалити виробництво, чи торгівлю, чи просто облік власної діяльності для підвищення ефективності роботи.

 

Спеціальності і терміни навчання

Спеціальності Термін навчання
9 клас 11 клас кваліфікований робітник
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 2 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс.
051 «Економіка» 2 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс.
071 «Облік і оподаткування» 2 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс.
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 2 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. 1 р. 10 міс.
073 «Менеджмент» 3 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. 2 р. 10 міс.
081 «Право» 3 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. 2 р. 10 міс.
101 «Екологія» 3 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. 2 р. 10 міс.
121 «Інженерія програмного забезпечення» 3 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. 2 р. 10 міс.

Студенти Фахового бізнес-коледжу – активні учасники творчих студій, наукових гуртків, спортивних змагань та культурно-масових заходів. До послуг студентства – сучасна бібліотека, комп’ютерні класи, кафе, медичний центр, диско-зала, спортивний та тренажерний комплекси, бази відпочинку в Закарпатті та Київській області.
Іногороднім студентам надається гуртожиток.

Форма навчання у Фаховому бізнес-коледжі  – денна, заочна, дистанційна.


Конкурсний відбір та зарахування абітурієнтів до Фахового бізнес-коледжу:

 1. На 1 курс денної форми навчання приймаються особи, які здобули базову загальну середню освіту – 9 класів.
  Вступники складають 2 іспити: перший обов'язковий – з української мови; другий – на вибір: історія України або математика.
  Для вступників, які вступають за спеціальними умовами – співбесіда з конкурсних предметів.
 2. На 2 курс приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту – 11 класів.
  Форми навчання – денна, заочна (дистанційна).
  Вступні випробування: перший – з української мови та літератури – сертифікат ЗНО або вступний іспит; другий – сертифікат ЗНО на вибір один з трьох предметів: математика, історія України, географія або вступний іспит із зазначених предметів.
  Для вступників, які вступають за спеціальними умовами – співбесіда з конкурсних предметів.
 3. На 2 курс приймаються особи на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.
  Форми навчання – денна, заочна (дистанційна).
  Вступні випробування: перший – з української мови та літератури – сертифікат ЗНО або вступний іспит; другий – фахове випробування (вступний іспит зі спеціальності).

 

Структура Фахового бізнес-коледжу та перелік циклових (предметних) комісій


з/п
Назва циклової (предметної) комісії Голова комісії Посада
1 Загальноосвітніх дисциплін Бабінчук Олена Петрівна Заступник директора Фахового бізнес-коледжу, старший викладач
2 Соціально-політичних дисциплін Рудницька Людмила Валентинівна Старший викладач,  кандидат педагогічних наук
3 Екології Хворов Михайло Михайлович Старший викладач, доктор хімічних наук
4 Інформаційних технологій та математичних дисциплін Фортуна Василь Васильович Старший викладач, кандидат фізико-математичних наук
5 Інформаційної, бібліотечної та архівної справи та гуманітарних дисциплін   Старший викладач
6 Економіки Харчук Тетяна Валеріївна Старший викладач, кандидат економічних наук
7 Обліку та оподаткування Козинець Анатолій Олександрович Старший викладач
8 Фінансів, банківської справи та страхування Кучерук Ігор Васильович Старший викладач, кандидат економічних наук
9 Права Кравчук Петро Юрійович Старший викладач, кандидат юридичних наук
10 Менеджменту та маркетингу Русінова Ольга Сергіївна Старший викладач, кандидат економічних наук

 

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard