Вгору
 • Факультет економіки та менеджменту Європейського університету
 •  

м.Київ, бул.Академіка Вернадського ,16в
Телефон/факс: (044)424-32-34 (каб.311)
моб.: 050-383-38-06

Девіз університету: Вчись, працюючи!!!

Факультету економіки та менеджменту – 25 років!!! Ми молоді, енергійні, позитивні і повні прагнень кожного нашого студента поставити на крило і випустити у великий життєвий шлях в новому професійному форматі менеджера-економіста.

Наші випускники успішно працюють на підприємствах різноманітних галузей економік, у великому та середньому бізнесі, в банківській сфері, в структурах державного управління, в наукових колах. Наші  випускники – це наша гордість!

Заклик ФЕМу: Мрій та досягай успіху разом з нами!!!


Факультет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями :

«Бакалавр»:

код та найменування спеціальності

 • 051 «Економіка»
 • 075 «Маркетинг»
 • 072 « Фінанси , банківська справа та страхування»
 • 071 « Облік і оподаткування»
 • 073 « Менеджмент»
 • 101 « Екологія»

«Магістр»:

код та найменування спеціальності:

 • 051 «Економіка»
 • 075 «Маркетинг»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 073 «Менеджмент» спеціалізація:
  • менеджмент організації і адміністрування;
  • менеджмент зовнішньо-економічної діяльності;
  • менеджмент організації охорони здоров’я;
  • менеджмент інноваційної діяльності;
  • управління інноваційною діяльністю;
  • менеджмент Шоу-Бізнесу

Кафедри факультету:

 • Кафедра фінансів та банківської справи
 • Кафедра економіки
 • Кафедра обліку і оподаткування
 • Кафедра менеджменту та маркетингу
 • Кафедра екології
 • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов

Керівництво факультету

Харчук Тетяна Валеріївна – декан факультету економіки та менеджменту.

Кандидат економічних наук з 2006 року. 

Вчене звання доцента присвоєно у 2011 році.

У 2006 р. отримала диплом MBA & Information Technology (Національний інститут телекомунікацій м. Еврі, Франція).

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 15 років.

Автор понад 80 наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях з проблематики управління підприємствами.


Корець Марина Миколаївна – заст. декана факультету економіки та менеджменту.  В 2010 р. закінчила магістратуру в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв . Здобула кваліфікацію «документознавець фінансових, банківських та підприємницький структур: викладач спеціальних дисциплін». В університеті працює з 2013 року. Має педагогічній  та практичній   досвід у сферах діловодства та електронного документообігу.

Автор близько 8 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях з питань впровадження електронного документообігу.


Місія факультету  - підготовка конкурентоспроможних менеджерів та економістів з готовністю до інноваційної професійної діяльності, які  здатні ефективно працювати в умовах ринкової економіки, управляти функціональними, організаційними і соціально-трудовими процесами на підприємствах різних форм власності та вирішувати завдання з розвитку української держави.

Основні напрями діяльності:

 • організація навчального процесу відповідно до державних і галузевих стандартів освіти;
 • вдосконалення якості підготовки фахівців;
 • організація практичної підготовки студентів на засадах  індивідуалізації навчальних завдань на практику студента з урахуванням майбутнього місця роботи і посадових обов’язків;
 • організація науково-дослідної діяльності студентів;
 • національно-патріотичне виховання студентства.

В основі успішного результату діяльності факультету економіки та менеджменту є ефективна та злагоджена праця всіх учасників освітнього процесу - викладачів і студентів на всіх етапах. Для цього на факультеті створені всі умови: матеріально-технічна база; висококваліфіковані кадри, які спроможні професійно розв’язувати сучасні проблеми в галузі фундаментальних та гуманітарних наук, менеджменту, маркетингу, екології, економіки і фінансів; фінансового і управлінського обліку, аудиту, оподаткування на  підприємствах різних форм власності та в установах фінансово-кредитної і банківської системи.

Навчання на факультеті економіки та менеджменту дає можливість кожному студенту стати не тільки висококваліфікованим фахівцем, але і різносторонньою особистістю – громадянином нашої країни!

Ми запрошуємо на навчання до якнайбільшого факультету університету! Ми раді завжди Вам!

 

Вартість навчання

Кваліфікаційний рівень Форма навчання
Денна Заочна
Бакалавр 6500 - 8500 5500 - 7200
Магістр 7500 - 15200 6500 - 12700

 

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard