Вгору
 • Юридичний факультет Європейського університету
 •  

 м. Київ бул. Кольцова 15 В
Тел.. (044)-273-40-28
e-mail. dekanat-uf@kyiv.e-u.in.ua

Юридичний факультету Європейського університету є одним з найбільших навчальних підрозділів Європейського університету. Підтвердженням успішного розвитку факультету, що був заснований в 2004 році  є його велика популярність серед  абітурієнтів та успішні кар’єрні досягнення випускників.

Факультет здійснює підготовку за освітніми рівнями бакалавр, магістр, що відповідає IV, найвищому, рівню акредитації.

Після закінчення навчання випускники магістерської програми мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Головне завдання юридичного факультету – поєднавши ґрунтовне теоретичне навчання та практичну підготовку, підготувати фахівців,  спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання на  практиці. Не менш важливим є також формування активної громадянської позиці випускників, які повинні керуватися принципами  справедливості та добра, оскільки професія юриста має важливе соціально-політичне значення для розвитку відкритого і демократичного суспільства. 

Факультет видає науковий збірник «Правовий часопис Європейського університету»


Структура факультету

Факультет складається з двох кафедр, які забезпечують професійну підготовку студентів:

 • Кафедра соціально-політичних дисциплін;
 • Кафедра права.

Керівництво факультету

Кожне суспільство і держава потребують фахівців для різних сфер діяльності. Професія юриста чи не найбільш затребувана в сучасних умовах державотворення, адже саме юристи захищають права і свободи громадян, роблять безпечним та справедливим наше життя.

Юридичний факультет Європейського університету  це сучасна освітня структура, де студенти мають змогу отримувати не тільки глибокі та системні знання, але й підкріплюючи їх практичною підготовкою долучатися до реальної роботи в державних закладах, органах місцевого самоврядування, юридичних установах.

Саме на підготовку таких висококваліфікованих фахівців і спрямовують свою діяльність науково-педагогічні працівники факультету.

Некряч Анастасія Іванівна - декан юридичного факультету, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, доцент, професор і академік Української академії політичних наук, член редакційних колегій. Пройшла міжнародне стажування в Домброві-Гурничій, Польща.

Автор багатьох публікацій, зокрема монографій, присвячених питанням державотворення та децентралізації влади в Україні. Автор багатьох курсів з політологічної тематики. Автор більш 100 наукових праць з питань державотворення, європейської інтеграції та глобалізації у світовій політиці. Автор наукових робіт у міжнародних виданнях, включених до науково-метричних баз Scopus, Web of Science.

Нагороджена почесною грамотою з врученням ордену «За розбудову освіти» від Асоціації вищих навчальних закладів приватної форми власності.

Тел.: 273-40-28, е-mail: dekanat-uf@kyiv.e-u.in.ua

 


 

Особливість навчання на факультеті

Прагнення підготувати фахівця, який гідно зможе протистояти викликам сьогодення та на високому професійному рівні забезпечити юридичний супровід чи захист клієнтів сприяло формуванню новітніх активних методів навчання та створенню відповідних матеріальних умов.

Підготовка фахівців на нашому факультеті поєднує у собі вивчення відповідних навчальних дисциплін за напрямом «Право» та здобуття практичних навичок на заняттях, тренінгах, під час розв’язання «кейсових завдань» та участі у роботі наукових та практичних гуртків.

Для якісного проведення занять на факультеті створені тематичні навчальні кабінети з вивчення історії та теорії держави і права, іноземних мов,  «зал судових засідань», лабораторія психофізіологічних досліджень, кабінет криміналістики.

Застосувати свої знання на практиці студентам допомагають заняття у юридичній клініці. Це дозволяє студентам ґрунтовніше вивчити практичну складову набутих теоретичних знань з обраного напряму.

Значно полегшує навчальний процес спеціалізована бібліотека факультету  та окремий читальний зал юридичної літератури і періодики,  обладнаний сучасними комп’ютерами із значним фондом електронних джерел та спеціалізованими програмами, зокрема «Ліга-Закон».

Організація навчального процесу на факультеті спрямована не лише на отримання студентами необхідних професійних знань і вмінь, а й на формування всебічно розвинутої  особистості.  Для реалізації даного завдання на базі факультету діють творчі та спортивні гуртки, проводяться всеукраїнські та міжнародні наукові заходи.

Зокрема, серед Всеукраїнських професійних заходів, які проводяться на базі факультету та за сприяння нашого колективу, такі:

 • «Всеукраїнський тиждень права, виставка форум «Правники суспільству»
 • Міжнародний конкурс ім. Корецького
 • Всеукраїнська зимова правнича школа (спільно із Міністерством юстиції України)
 • Всеукраїнська правнича школа судочинства (співорганізатор)
 • Всеукраїнська школа з альтернативного вирішення спорів

Неодноразово наш факультет виборював право приймати Всеукраїнський форум молодих юристів України.

Особливим напрямком у навчальному процесі є спеціальна програма «Зустрічі з видатними діячами сучасності» в рамках якої, студенти мають змогу поспілкуватися із відомими юристами-практиками, суддями, адвокатами, медіаторами, громадськими діячами.

Випускники юридичних коледжів зараховуються на третій курс університету

На юридичному факультеті студенти мають можливість отримати ґрунтовні знання і практичні навички, стати висококваліфікованими фахівцями в організації та ефективному правовому управлінні справами. Знання отримані з нами дадуть можливість стати респектабельною людиною і перетворити свої мрії в життя, досягти висот у правознавстві і підприємстві.

 

Вартість навчання

Кваліфікаційний рівень Форма навчання
Денна Заочна
Бакалавр 11600 10500
Магістр 9700-15200 8500-12800

 

 • Останні новини
 •  

Набір, реєстрація
 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard