Вгору
 • Кафедра екології
 •  

«…За чисті землі, за чисті ріки.
Боротись будемо навіки…»

Екологія врятує людство...

Тел: 423-00-51 (внутр. 225), E-mail: ecology@kyiv.e-u.in.ua

Еколог - одна з найнеобхідніших професій ХХІ століття.

Саме перед фахівцями зі спеціальності « Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» стоїть найважливіше завдання – врегулювати складні взаємовідносини людини і природи.

Сьогодні в період активного зростання рівня технічних досягнень і збільшення кількості екологічних аварій та катастроф техногенного характеру, еколог повинен володіти широким спектром академічної, інженерної та професійної освіти. У процесі навчання студенти отримують необхідні знання і навички у сфері організації і керівництва природокористуванням і природоохоронною діяльністю в регіоні, на промислових об’єктах, транспорті, агропромисловому комплексі; забезпечення моніторингу, інспекції й експертизи екологічного стану територій, виробництв, населених пунктів; здійснення екологічного аудиту, екологічного страхування, екологічного митного контролю.

Кафедра екології Європейського університету створена у 2003 році як випускова з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр.

З 2012 року кафедра готує фахівців з екології, спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Моніторинг довкілля;
 • Загальна екологія та неоекологія;
 • Економіка природокористування;
 • Ландшафтна екологія:
 • Геологія з основами геоморфології;
 • Ґрунтознавство;
 • Біологія;
 • Раціональне використання природно – ресурсного потенціалу;
 • Урбоекологя;
 • Радіоекологія;
 • Екологічний менеджмент;
 • Екологічний аудит;
 • Екологічне страхування;
 • Основи зеленої економіки;
 • Рекреаційне природокористування;
 • Екологічний маркетинг та інші.

Кафедра викладає також ряд природничо-наукових дисциплін на всіх факультетах університету (основи екології, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі та інші).

До викладацького складу кафедри входять один доктор (хімічні науки) і п’ять кандидатів наук та 3 викладача.

Завідувач кафедри – доцент Дуднікова Ірина Ігорівна. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1978р., спеціальність: біологія, кваліфікація -- біолог-зоолог, викладач біології і хімії. В 2008 р. Дудніковій І.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.

Рішенням атестаційної комісії Департаменту освіти і науки України 17.04.2013 р., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Відмінник освіти України. Має близько 52 наукових публікацій, з них 6 навчальних посібників з грифом МОН України. Викладає такі дисципліни: Рекреаційне природокористування, екологічний маркетинг, заповідна справа, екологія людини, біологія. Керівник студентського гуртка « Здоров’я людини – багатство країни».

Основні наукові публікації

Хворов Михайло Михайлович - доктор хім.н. професор кафедри екології, закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1966 році, спеціальність: квантова радіофізика і електроніка. Входить до складу спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Інститут відновлювальної енергетики НАН України. Член спілки журналістів України та Міжнародної спілки журналістів. Має близько 100 наукових праць, з них 4 навчальних посібників. Викладає такі дисципліни: БЖД, екологічна безпека, сучасні технології захисту та відновлення довкілля, радіоекологія, управління та поводження з відходами. Керівник студентського гуртка « Кожен має право на другий шанс. Сортуй відходи!!!».

Основні наукові публікації

Аніщенко Вікторія Олександрівна – закінчила Київський політехнічний інститут, 1990, хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покриттів, інженер хімік-технолог. Кандидат технічних наук, доцент, 11.00.11 – охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів від 23.03.1995. Має близько 60 наукових праць, з них 8 навчальних посібників з грифом МОН України. Викладає такі дисципліни: Екологічний менеджмент та аудит, економіка природокористування, екологічна експертиза, екологічне страхування, промислова екологія. Керівник студентського гуртка « Екологія сучасної особистості».

Основні наукові публікації

Кургузенкова Людмила Анатоліївна – закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2002 р., Хімічна технологія тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»). Має близько 10 наукових праць. Викладає такі дисципліни: Основи зеленої економіки, екологія, раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, урбоекологія. Керівник студентського гуртка: «Зелена економіка».

Основні наукові публікації

Іванова Ірина Олександрівна - закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2003 р.; спеціальність – географія, кваліфікація – вчитель екології, географії та англійської мови. Старший викладач кафедри екології. Викладає такі дисципліни: Біогеографія, метеорологія та кліматологія, ландшафтна екологія, ґрунтознавство, раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища. Керує студентським гуртком: «Метеорологічний калейдоскоп».

Волченко Світлана Ігорівна - закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012 р., спеціальність - «хімія», кваліфікація – хімік, інженер-дослідник, вчитель хімії. Викладач кафедри екології. Викладає такі дисципліни: Хімія з основами біогеохімії, загальна та аналітична хімія, соціоекологія та екологічна просвіта, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Керує студентським гуртком: « Життя та Хімія».

Ласкава Людмила Вікторівна - Закінчила Національний авіаційний університет, 2006;спеціальність – екологія та охорона навколишнього природного середовища;кваліфікація – еколог , викладач вищих навчальних закладів, науковий співробітник в сфері екології. Магістр з екології. Викладає такі дисципліни: Гідрологія, геологія з основами геоморфології, екологічна культура для збалансованого розвитку, техноекологія. Керує студентським гуртком: « Дивосвіт природи».

Шендрик Катерина Миколаївна - Київський Державний університет ім. Тараса Шевченка, 1993;спеціальність –біологія; кваліфікація -- викладач біології і хімії. Кандидат біологічних наук, 2003 р., спеціальність 06.01.11 –фітопатологія. Доцент кафедри екології. Близько 10 наукових праць в галузі екології та фітопатології. Викладає такі дисципліни:Моніторинг довкілля, основи охорони праці, моделювання та прогнозування стану довкілля, охорона праці в галузі, екологічне інспектування. Керує студентським гуртком : « Світ навколо тебе».

Кафедра екології здійснює наукову роботу в галузях енергозбереження, відновлюваної екологічно-чистої енергетики, екологічного менеджменту та аудиту, рекреаційного природокористування, екологічного маркетингу та інспектування тощо.

Різноманітність професій, пов’язаних з діяльністю еколога, дозволяє студенту обрати власний напрям майбутньої спеціалізації.

Викладачі і студенти кафедри екології беруть активну участь у роботі наукових конференцій, семінарів, виставок, в організації та проведенні українських і міжнародних конкурсів в різних галузях екології, всеукраїнських конференціях і нарадах с питань менеджменту освіти в галузі екології.

Можливі професії після закінчення навчання:

 • Інспектор відділу техногенно – екологічної безпеки ГУ МНС України;
 • Спеціаліст з проектування природоохоронних технологій;
 • Еколог на природоохоронних об’єктах, очисних спорудах тощо;
 • Спеціаліст відділу охорони навколишнього середовища на промисловому підприємстві, об’єкті енергетики тощо;
 • Інспектор митниці;
 • Спеціаліст з питань екологічного аудиту та менеджменту;
 • Державний інспектор в профільних державних органах управління;
 • Інспектор з питань охорони довкілля та збереження рослинного та тваринного світу в рибогосподарських, мисливських, заповідних угіддях;
 • Державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду;
 • Інспектор з охорони природно – заповідного фонду.

Студенти – екологи приймають участь у науково- практичному семінарі - «Екологія та наше майбутнє»

Тематика семінарів:

 • Сучасні технології захисту та відновлення довкілля.
 • Енергозберігаючі технології.
 • Відновлювальна енергетика.
 • ХХІ ст. – зміни клімату.
 • Нагальні екологічні проблеми м. Києва.
 • Сучасні тенденції заповідної справи.
 • Поводження з твердими побутовими відходами.

Відмінники кафедри Екології Європейського університету

Випускники 2013 року кафедри Екології Європейського університету

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard