Вгору
 • Кафедра хореографії та музичного мистецтва
 •  

ВАС ВІТАЄ
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА!

Тел. кафедри: (внутр. 255).
E-mail: allbestdance@gmail.com

Мистецтво сьогодні залишається цариною, в якій людина може виразити найглибші думки найпростішим чином (А.Енштейн), виразити навіть такі думки, які неможливо висловити (Й.В.Гете) та отримати відповідь на всі життєві питання.
«Всьому потрібно вчитися. Мистецтво – не виняток» (Б.Брехт).

 

У Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» проводиться акредитаційна експертиза освітньої програми «Хореографія» за другим рівнем вищої освіти.

Відомості про самооцінювання ОП «Хореографія»

Програма проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 18-20 січня 2021 року

 

Бути фахівцем
з музичного та хореографічного мистецтва  - це:

 

 • мати  різнопланову спеціальність,  яка дає можливість випускникові працювати у мистецькій, освітній, соціокультурній сфері: державних установах культури і мистецтва, приватних структурах;
 • відігравати незмінно важливу роль у будь-якій сфері людської діяльності, оскільки нині у світі силу має той, хто володіє творчими методами опанування життєвих колізій;
 • спосіб творчої реалізації та самовдосконалення: сьогодні немає нічого сильнішого й важливішого за  щирий прояв людських емоцій та почуттів, виражений засобами мистецтва та можливість психологічно впливати  на величезну кількість людей, на ціле суспільство, на думки кожного з нас.

 

Основною метою діяльності кафедри є:

 1. Виховання панорамного погляду на оточуючий світ, який формується художніми засобами культури, музичного та хореографічного мистецтва.
 2. Надання уміння використовувати культурно-мистецький потенціал і фахові знання для поєднання високого мистецтва та фахових бізнес-підходів до його презентації в сучасному суспільстві,  осмислення власної життєвої історії та місця в ньому творчих здібностей, зусиль та досягнень на шляху професійного кар’єрного становлення.

Підготовка кадрів зі спеціальності 024 Хореографія проводиться кафедрою хореографії та музичного мистецтва, яка створена у вересні 2012 року. За період функціонування кафедри державні дипломи отримало більш ніж 200 фахівців.

Процес навчання на кафедрі базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structuresin Europe, TUNING).

Навчання  організовано за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

До спеціальних дисциплін підготовки фахівців віднесені:

перший (бакалаврський) рівень: теорія та практика профільного танцю, теорія та практика класичного танцю, теорія та методика викладання профільного танцю, теорія та методика викладання класичного танцю, мистецтво балетмейстера, композиція танцю, ансамбль, хореографічна спадщина, навчальна практика, навчально-організаційна практика, навчально-педагогічна практика, виробнича практика.

Другий (магістерський) рівень: філософія мистецтва, сучасний менеджмент виконавського мистецтва, сценарна майстерність, педагогіка та психологія викладання профільного танцю, теорія та методика мистецтва балетмейстера,історія естради, художня критика.

Можливі професії після закінчення навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти :

 • артист балету (танцювального ансамблю, танцювального і хорового колективу, ансамблю пісні і танцю та ін..);
 • артист (танцювального ансамблю, танцювального і хорового колективу, ансамблю пісні і танцю та ін..);
 • керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості);
 • керівник хореографічного колективу;
 • асистент балетмейстера;
 • методист навчального закладу початкової мистецької освіти та позашкільної освіти;
 • методист позашкільного закладу;
 • методист культурно-освітнього закладу;
 • репетитор з балету (танцювального ансамблю, танцювального і хорового колективу, ансамблю пісні і танцю та ін..)
 • вчитель хореографічних дисциплін

Випускники магістратури за спеціальністю «Хореографія» зможуть у майбутньому займати  високооплачувані посади-професії,  що включені до рейтингу найпрестижніших:

 • викладач фахових дисциплін;
 • методист навчального закладу початкової мистецької освіти та позашкільної освіти;
 • балетмейстер; балетмейстер-постановник
 • керівник танцювального колективу/За додатковою спеціалізацією
 • мистецтвознавець (Хореографія)
 • режисер театралізованих заходів та свят.

 

Підготовка кадрів зі спеціальності 025 Музичне мистецтво   проводиться кафедрою хореографії та музичного мистецтва з  вересня 2012 року. За період функціонування кафедри державні дипломи отримали більш ніж 150 фахівців. Освітньо-професійна програма «Естрадний спів» має на меті  підготовку високопрофесійних фахівців у сфері музичного мистецтва.

Можливі професії після закінчення навчання за першим (бакалаврським)рівнем вищої освіти :

 • артист-вокаліст;
 • артист (хорового колективу, ансамблю пісні і танцю та ін..);
 • керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості);
 • керівник музичного колективу;
 • методист навчального закладу початкової мистецької освіти та позашкільної освіти;
 • методист позашкільного закладу;
 • методист культурно-освітнього закладу;
 • вчитель музичних дисциплін

Кафедрою хореографії та музичного мистецтва  для здобувачів вищої освіти було підготовлено навчально-методичне забезпечення, базу вибіркових дисциплін з їх обгрунтуванням.

Навчально-методичне забезпечення ОС "Бакалавр"

Навчально-методичне забезпечення ОС "Магістр"

База вибіркових дисциплін ОС "Бакалавр" та ОС «Магістр» з обґрунтуванням їх вибору на 2020-2021 н.р.

Навчальний план здобувачів вищої освіти ОП Хореографія 2017 (Оновлений для вступників 2016 року)

Навчальний план здобувачів вищої освіти ОП Хореографія 2019

Навчальні плани ОП Хореографія для другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019-2020н.р.

Навчальні плани ОП Хореографія для другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020-2021н.р.

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти мають можливість проходження виробничої, педагогічної та фахової практики у хореографічних колективах, танцювально-спортивних клубах, закладах початкової мистецької  та позашкільної освіти.

База проходження практик

 

Студенти та викладачі Інституту шоу-бізнесу зустрічаються з фахівцями у галузі культури та мистецтва у Міжнародному танцювальному комплексі «Реліз», обговорюють проблеми фахової освіти, відвідують майстер-класи відомих артистів та хореографів.

Наші студенти та випускники успішно працюють в Україні та за кордоном.

Працюють в Одеському національному оперному театрі: студентка ІІІ курсу Чумакова Даріна, випускники Семенюк Тамара, Морозова Ірина.

Працюють в Одеському національному оперному театрі: студентка ІІІ курсу Чумакова Даріна, випускники Семенюк Тамара, Морозова Ірина.

Працюють у Харківському національному академічному театрі опери і балету: студенти І курсу другого( магістерського) рівня  Русіна Ксенія, Ронський Ростислав, випускник ОП Хореографія  Цаприка Костянтин.

Працюють у Національній опері України: студент І курсу другого( магістерського) рівня , випускник ОП Хореографія першого (бакалаврського)рівня Олійник Ілля, випускник  ОС Бакалавр та ОС Магістр - Білокриницький Максим.

Працюють у Львівському Національному театрі опери та балету: студентка ІУ курсу Косміна Дар’я, випускники  Барна Уляна, Бондар Анастасія, Омельченко Олександр  

Працюють за кордоном: випускник ОС Бакалавр Субботін Ігор, соліст балету Санкт-Петербургського театру балету Бориса Ейфмана; випускник ОС Бакалавр та ОС Магістр Беленко Тарас, соліст Берлінської опери, студентка 3 курсу Ситник Дар’я, артистка балету Білоруського державного академічного музичного театру.

СКЛАД КАФЕДРИ

 

 Кравчук Олена Геннадіївна – завідувач кафедри хореографії та музичного мистецтва

Вчене звання: доцент кафедри хореографії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Науково-педагогічний та практичний стаж діяльності – 35 років

Дисципліни, які викладає на кафедрі: педагогіка мистецтва, академічне письмо/основи наукових досліджень, педагогічна практика, лекторська майстерність.

Біографія: Заступник директора Інституту шоу-бізнесу ПВНЗ «Європейський університет» з  2012р. Види і результати професійної діяльності 2015-2020рр:

 1. Kravchuk O. Muzyczne ksztalcenie baletmistrzów w kontekscie wspólczesnej filozofii / O. Kravchuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Кultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów ; Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 225-232
 2. Музична освіта балетмейстера // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. – Вип.19(24). – К.:НПУ,2015. – С.7-11.
 3. Музичне сприймання в структурі музикальності балетмейстера //Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2018, Вип.2. – Бердянськ, БДПУ, 2018.
 4. Формування образу руху в процесі музичного сприйняття майбутнього балетмейстера // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту: навчально-методичний посібник/Упорядник О.А.Плахотнюк. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – Ч.ІІ –С.276-284.: рис.,фотою – ISBN 978-966-919-345-2
 5. Формування образного мислення балетмейстера у контексті теорії циклічності мистецтва Ф.І.Шміта // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку: навчально-методичний посібник / Упорядник О.А.Плахотнюк. - Львів: СПОЛОМ, 2018. – Ч.ІІ – С.39-47: рис, фото. - ISBN 978-966-919-360-5

 

 Бублієнко Олександр Миколійович -  народний артист України.

Посада: професор кафедри хореографії та музичного мистецтва

Стаж науково-педагогічної діяльності – 7 років.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: теорія музики, аналіз музичної драматургії балету, психологія творчості; історія естради, музичний зміст сучасної хореографії, етнографія.практика шоу-бізнесу, реклама та видавнича справа, гастрольна діяльність, сучасний менеджмент виконавського мистецтва, сучасна інтерпретація фольклору.

Біографія: Отримавши освіту у Кивському національному університеті культури і мистецтв у 1997 році (спеціальність -народна художня творчість) О.М.Бублієнко працював як виконавець-соліст, організатор творчих колективів  «Горлиця- band» та  «G-ART всепоцимбалах», композитор, аранжувальник та суспільний діяч.

З 2013 року обіймає посаду завідувача кафедри хореографії та музичного мистецтва Інституту шоу-бізнесу, веде активну наукову, педагогічну та концертну діяльність.

Види і результати професійної діяльності 2015-2020рр:

 1. Культура ФЛАМЕНКО: інноваційні підходи до хореографічної складової // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту: навчально-методичний посібник/Упорядник О.А.Плахотнюк. – Львів: СПОЛОМ, 2018.
 2. У складі музичного колективу «G-ART всепоцимбалах» підготовлено та проведено  більше ніж 200 волонтерських концертів для українських воїнів в зоні проведення АТО, 2014-2019рр.;
 3. Підготовка концертних програм для урядових урочистих заходів, офіційних дипломатичних прийомів, державних та міських святкових заходів, всеукраїнської премії "Людина Року", Національної книги рекордів України, рейтингових телепроектів, учасників самітів Президентів, 2014-2019рр.
 4. Концерти української музики на запрошення Міністру культури Китаю в Шанхаї, Концерти української музики на честь відкриття бюсту Т.Г.Шевченка в Афінах у складі офіційної урядової делегації,  Концерти української музики в історичному місті Несебр (Болгарія) у складі делегації українських діячів культури, Концертні тури з українською музикою з майстер-класами для молоді у Швейцарії, Німеччині, Франції, Швеції, Фінляндії, Бельгії,  2014-2019рр.
 5. Виступи на Міжнародних самітах силових структур, де отримали подяку від Міністра оборони США, 2014-2019р.
 6. Сольна та ансамблева програми виступів у Белграді на запрошення Посольства України в Сербії з нагоди 15 річниці встановлення дипломатичних зв"язків між країнами, 2019р. та ін.
 7. Втілення українських архетипів у хореографічних образах телевізійного шоу «Танці з зірками» 2017-2019рр. – подано до збірки Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2020. – Бердянськ, БДПУ, 2020.

 

Подкопай Галина Миколаївна – заслужений діяч мистецтв України

Посада: професор кафедри хореографії та музичного мистецтва

Стаж науково-педагогічної та практичної роботи: 20 років

Дисципліни, які викладає на кафедрі: на першому (бакалаврському) рівні -  теорія та практика класичного танцю, теорія та методика класичного танцю, хореографічна спадщина, віртуозна техніка, дуетний танець; на другому (магістерському) рівні – педагогіка та психологія профільного танцю, зарубіжний сучасний балет та новітні школи танцю, фахова практика.

Біографія: артист балету  з 1982року; педагог-репетитор Національної опери України – з 1988року. Художній консультант школи Алісії Алонсо зі знанням іспанської мови (Куба), працювала  на посаді педагога-хореографа балетної школи в Андоррі.

Реалізовані творчі проекти:

 1. Варіація Коппелії (для балетного конкурсу, м.Лозанна, Швейцарія).
 2. Варіація Есмеральди (для балетного конкурсу, м.Лозанна, Швейцарія).
 3. Варіація Жизелі (для балетного конкурсу, м.Лозанна, Швейцарія).
 4. Балетмейстер-репетитор балету «Корсар», Національна опера України.
 5. Сольні програми Ганни Безсонової, олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики (м.Київ).
 6. Подкопай Г.М. Важливість розігріву на різних етапах опанування хореографії / подано на конференцію «Виховний та мистецький вплив хореографічного мистецтва», ЛНУ, кафедра режисури та хореографічного мистецтва, 2020.

 

 Рубаха Олена Олегівна – кандидат мистецтвознавства, доцент.

Посада: доцент  кафедри хореографії та музичного мистецтва

Стаж науково-педагогічної  діяльності та практичної роботи в спеціальності – з  01.09.1984 року

Дисципліни, які викладає на кафедрі: на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – історія музики, історія образотворчого мистецтва, історія сценографії, історія сценічного мистецтва, основи художньої критики; на другому (магістерському) рівні вищої освіти – художня критика, філософія мистецтва, музичний зміст сучасної хореографії.

 

Чакава Тетяна Оліверівна

Посада: старший викладач кафедри хореографії та музичного мистецтва

Стаж науково-педагогічної діяльності та практичної роботи в спеціальності – 13,5 років.

Дисципліни, які викладає на кафедрі: на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – історія хореографічного мистецтва, мистецтво балетмейстера, навчальна практика; на другому (магістерському) рівні вищої освіти – теорія та практика мистецтва балетмейстера, педагогіка та психологія викладання профільного танцю.

Біографія: артистка балету, педагог сучасної хореографії (модерн, джаз-модерн), засновник та хореограф Tabile modern school, хореограф-постановник Tabile modern ballet, арт-директор «Табіле ЦЕХ»

Реалізовані творчі проекти:

 1. Одноактний балет «Чотири образи гріха» (музика А. Шнітке) для Tabile modern ballet, в Гала-концерті Міжнародного конкурсу класичної та сучасної хореографії «MYSL-POTOK»2017р.;
 2. Одноактний балет «Время-тленно» (музика Ніно Рота)  для Tabile modern ballet, Палац Україна, мала сцена, 2016р.;
 3. Мініатюра «Анна на шиї» для Tabile modern ballet, в Гала-концерті Міжнародного конкурсу класичної та сучасної хореографії «MYSL-POTOK», 2016р.;
 4. Хореографічні номери «Тьох-тьох» (музика Тріо Мареничі), «Східний» (музика Taal) для Звітного концерту учнів Львівської хореографічної школи, 2016р.
 5. Хореографічні номери для Звітного концерту учнів Дніпровської хореографічної школи 2017р.
 6. Підготовка сольних хореографічних номерів з учнями КДХУ для участі в Гала-концерті Міжнародного конкурсу класичної та сучасної хореографії «MYSL-POTOK», 2015-2019рр.

 

Підвищення кваліфікації та наукові роботи викладачів кафедри хореографії та музичного мистецтва у 2019-2020р.р.

 

Пропозиції та зауваження щодо Освітньо-професійної програми "Хореографія" просимо відправляти на електронну пошту: allbestdance@gmail.com

 

Проект освітньої програми «Хореографія» 2017

Освітня програма «Хореографія» 2017

Проект освітньої програми «Хореографія» 2018

Освітня програма «Хореографія» 2018

Проект освітньої програми «Хореографія» 2019

Освітня програма «Хореографія» 2019

 

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів до освітньо-професійної програми «Хореографія»

 

Пропозиції та зауваження щодо Освітньо-професійної програми "Хореографія" другого ( магістерського) рівня вищої освіти просимо відправляти на електронну пошту: allbestdance@gmail.com

 

Освітня програма «Хореографія» 2016

Освітня програма «Хореографія» 2017

Проект освітньої програми «Хореографія» 2019

Освітня програма «Хореографія» 2019

Проект освітньої програми «Хореографія» 2020

Освітня програма «Хореографія» 2020

 

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів до освітньо-професійної програми «Хореографія»

Листи роботодавців

Рецензії

Листи випускників

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard