Вгору
 • Кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи та гуманітарних дисциплін
 •  

ВАС ВІТАЄ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ, АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН!

Тел. Кафедри: 424-23-61 (внутр. 117).
E-mail: kaf.diad@kyiv.e-u.in.ua  paleha@kyiv.e-u.in.ua
Cайт кафедри: dilo@kiev.ua

Ці відомі слова письменника і прем’єр-міністра Великобританії Вінстона Черчілля є суттєвою підказкою та керівництвом до дії для людей, які бажають досягти успіху. Завдяки досконалому поданню документованої інформації можна налаштувати людину на зовсім інший лад, підпорядкувати іншим інтересам, зробивши при цьому так, щоб вона і сама цього не зрозуміла.

Бути фахівцем

з інформаційної, бібліотечної та архівної справи:

 • це різнопланова спеціальністьяка дає можливість випускникові працювати як у виробничій так і в соціокультурній сфері: державних установах, органах місцевого самоврядування, приватних структурах, бібліотеках, архівах, консалтингових агенціях, підрозділах науково-технічної інформації;
 • це можливість відігравати незмінно важливу роль у будь-якій сфері людської діяльності, оскільки нині у світі силу має той, хто володіє інформацією, яка сьогодні є найціннішою валютою;
 • це спосіб творчої реалізації та самовдосконалення. Недарма ж існує інформаційна зброя, яка сильніше ніж зброя масового ураження чинить психологічний вплив на величезну кількість людей, на ціле суспільство, на думки кожного з нас.

Основною метою діяльності кафедри є

 • навчити  майбутніх фахівців здобувати необхідну інформацію, обробляти, зберігати  та використовувати її для досягнення мети;
 • надати уміння використовувати культурно-інформаційний потенціал соціокультурних інститутів, знання з фаху, застосовувати навички організації виробництва та використання інформаційних ресурсів, продуктів та послуг.

Фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної справи взмозі заповнити відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня соціального управління.

Підготовка кадрів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проводиться кафедрою інформаційної, бібліотечної, архівної справи та гуманітарних дисциплін, яка створена у вересні 2001 року й функціонує у складі факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету. За період функціонування кафедри державні дипломи отримало 1,5 тисячі фахівців.

Процес навчання на кафедрі базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structuresin Europe, TUNING). Навчання  організовано за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Молодший спеціаліст, Бакалавр та  Магістр і такими спеціалізаціями:

 •  «Документознавство та інформаційна діяльність»
 • «Бібліотечна та архівна справа».

Так,  за спеціалізацією “Документознавство та інформаційна діяльність” бакалавр матиме  кваліфікацію «Документознавець, інформаційний аналітик». 

До навчального плану  його підготовки входять такі базові дисципліни як :  • Документознавство • Інформаційно-аналітична діяльність • Інформаційний менеджмент •  Аналітико-синтетична  переробка  документної  інформації • Маркетинг інформаційних продуктів і послуг Документні ресурси та фонди    • Системний аналіз інформаційних процесів • Організація діяльності інформаційних установ • Прикладне програмне забезпечення • Інтернет-технології та ресурси Інформаційно-пошукові системиМіжнародна інформація  Стандартизація та сертифікація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі.

До спеціальних дисциплін підготовки фахівців за спеціалізацією “Документознавство та інформаційна діяльність” віднесені:Управлі-нське, електронне, кадрове та історичне   документознавства • Докумен-таційне забезпечення управління Теорія і практика референтської діяльності Електронний документообіг  та комп’ютерні технології в діловодстві  • Керування службовою документацією Інформаційні технології організації бізнесу.

Випускник підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів; може обіймати посади менеджера з інформації, адміністративного помічника, інспектора, референта, помічника керівника, організатора діловодства, орг-секретаря, архівіста тощо.  

Випускники магістратури за  спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність» зможуть у майбутньому займати  високо-оплачувані посади-професії,  що включені до рейтингу найпрестижніших.

За даними сайту glassdoor.com до таких професій належать: Datascientist (спеціаліст з інформаційного аналізу), SEOmanager (фахівець з позиціонування сайтів та пошукової оптимізації) Social Media Marketing Manager (фахівець з маркетингу в соціальних мережах), Recruiting coordinator (фахівець з рекрутингу та пошуку персоналу), Digital market ingmanager (Менеджер з маркетингу в електронних медіа), Clientmanager (Менеджер роботи з клієнтами), Contentmanager (Контент-менеджер).

Бакалавр за спеціалізацією “Бібліотечна та архівна справа” матиме  кваліфікацію «Документознавець, бібліотекознавець, архівіст»;  він підготовлений до роботи інституціях та інфраструктурах, що забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах.

До спеціальних дисциплін за спеціалізацією “Бібліотечна та архівна справа” віднесені:  Електронні бібліотеки та архіви • Українська та зарубіжна архівістика • Теорія документних потоків і масивів • Теорія згортання інформації  • Бібліографічна діяльність • Консолідована інформація • Управління якістю бібліотечної та архівної справи

Фахівці за  зазначеною спеціалізацією зможуть займати посади


 Пропозиції та зауваження щодо Освітньо-професійної програми "Документознавство та інформаційна діяльність" просимо відправляти на електронну пошту: paleha@kyiv.e-u.in.ua

Освітьо-професійна програма Документознавство та інформаційна діяльність 2018р.

Освітньо-професійна програма Документознавство та інформаційна діяльність 2019р.


СКЛАД  КАФЕДРИ

Палеха Юрій Іванович

Посада: Завідувач кафедри

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Науково-педагогічний стаж діяльності: 35 років

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Документознавство,
 • документологія,
 • стандартизація в документально-інформаційній сфері,
 • управлінняпотенціаломпідприємства,
 • інвестиційний менеджмент,
 • планування та організаціядіяльностіпідприємства.

Біографія:

  Науково-педагогічний стаж діяльності - 32 роки. Отримавши вищу освіту Ю.І. Палеха працював в будівельно-монтажних організаціях, науково-дослідних інститутах, виробничих об’єднаннях, міністерстві. Свою діяльність у системі вищої освіти почав у 1990 р. – обіймав посади  декана, проректора з навчальної роботи, директора Інституту менеджменту і бізнесу МАУП.

В Українсько-фінському інституті менеджменту і бізнесу (сьогодні – Європейський університет) працює з 1998 р. Спочатку на посаді проректора з заочної освіти та регіонального розвитку та  проректора з рекламної та інформаційно-аналітичної діяльності, а з вересня 2003 р. завідувача кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та гуманітарних дисциплін.  Серед нагород орденська відзнака «За розбудову освіти в Україні» від Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

Основні публікації: Палеха Ю.І. – автор 310 публікацій, у тому числі 62 посібника та підручника з документознавства, ділової комунікації, менеджменту та підприємництва, соціології і психології, етики ділових стосунків. В 2014-2016 роках у співавторстві видано  шість підручників з грифом МОНУ: «Управлінське документування», «Основи консалтингу», «Організація інформаційно-консультаційної діяльності», «Управлінський консалтинг», «Керування документацією» та «Інформаційний бізнес».


Старіш Олександр Григорович

Посада: Професор кафедри

Вчене звання: професор

Науковий ступінь:

Науково-педагогічний стаж діяльності:  28 років.

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Документно-інф. комунікації;
 • Патентознавство;
 • Інформаційний менеджмент;
 • Міжнародна інформація

Біографія:

Закінчив Харьківський державний університет ім. Горького в 1980 році. Захистив дисертацію на тему «Інформаційна політика в контексті глобалізації» в 2008 році. Викладає дисципліни: «Інформаційно-аналлітичне забезпечення управління», «Інформаційний менеджмент», «Інформаційні ресурси економічної діяльності», «Інформаційні технології організації бізнесу».

Науковий інтерес: політика.

Основні публікації:
Старіш О.Г.  – автор публікацій численних посібників та підручників , а саме: метод. посібника  «Інформаційно-аналітична робота», підручників «Системологія», «Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем», «Теорія масової інформації», «Політичний менеджмент» та монографії «Економіка в контексті євро-інтеграційних процесів : український вимір».


Геращенко Михайло Васильович

Посада: Професор  кафедри

Вченезвання: професор

Науковийступінь: кандидат педагогічних наук за спеціальністю  «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»

Науково-педагогічний стаж діяльності: 32 роки.

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Документні ресурси;
 • Бібліографознавство;
 • Бібліотечні фонди;
 • Книгознавство.

Біографія:

Закінчив Київський державний інститут культури в 1976 роц за спеціальністю бібліотекар, бібліограф вищої кваліфікації. У 1980 році захистив дисертацію на тему «Російсько-українські бібліографічні зв’язки другої половини ХІХстоліття»  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю  «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство». Працював старшим інспектором в Міністерстві культури України, далі з 1982 року викладачем, ст. викладачем,  доцентом, професором в Київському державному інституті культури та Національному авіаційному університеті.

Науковий інтерес: бібліографознавство.

Основні публікації:
Геращенко М.В..  – автор  і  співавтор численних посібників, а саме: навчальних посібників-«Українські вчені та бібліографія», «Бібліографічний портрет М.С. Грушевського», «Стандартизація в інформаційній, бібліотечній та архівній справі», ряду публікацій, присвячених видатним науковцям ХХ століття.


Микитась Надія Дмитрівна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

 Науково-педагогічний стаж діяльності:  25 років

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Інформаційно-аналітична діяльність;
 • Стилістика та редагування;
 • Керування документацією;
 • Інформаційне забезпечення управління.

Біографія: Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді Національного педагогічного університету  ім. М. Драгоманова.

Науковий інтерес – інформаційне забезпечення управління, інформаційний менеджмент. Хобі: соціальна робота.

Основні публікації: Автор понад 45 наукових праць та методичних розробок. Науковий інтерес – інформаційне забезпечення управління, інформаційний менеджмент.  

Хобі: соціальна робота.

Науково-педагогічний стаж діяльності –  36років.


Московченко Наталія Павлівна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь:

Науково-педагогічний стаж діяльності:  12 років

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Архівознавство;
 • Консолідована інформація ;
 • Аналітико-синтетична обробка інформації;
 • Документне фондознавство;
 • Українська архівістика.

Біографія: Закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю: «Історія», кваліфікація: викладач історії та суспільствознавства.

Основні публікації:

Автор і співавтор понад 18 наукових праць. Сфера наукових  інтересів – архівознавство.


Іванова Ірина Олександрівна

Посада: старший викладач

Вчене звання:

Науковий ступінь:

Науково-педагогічний стаж діяльності: 7 років

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Бібліотекознавство;
 • Інформаційний пошук.

Біографія:  Закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова у 2003 році. Кваліфікація: вчитель географії, англійської мови та екології.

Основні публікації:

Автор і співавтор понад 15 наукових праць (статей, біобібліографічних покажчиків, тематичних списків літератури).

Сфера наукових інтересів – інформаційно-бібліографічна діяльність, інноваційні технології в бібліотечній справі, економіка природокористування.

Хобі: живопис, музика.


Боярина Кристина Миколаївна

Посада: викладач

Вчене звання:

Науковий ступінь:

Науково-педагогічний стаж діяльності: 3 років

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Теорія і практика референтської та офісної діяльності;
 • Документно-інормаційні  комунікації

Біографія: лаборант, викладач кафедри економіки. У 2014 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» та здобула кваліфікацію магістра з документознавства та інформаційної діяльності з відзнакою. Навчається в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 «Економіка, та управління підприємствами», працює над кандидатською дисертацією. Галузь наукових інтересів: інформаційно-комунікативне забезпечення інвестиційної діяльності, активізація інвестиційної діяльності підприємств.

Основні публікації:

Автор близько 6 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях з теорії та практики референтської та офісної діяльності, а також документно-інформаційної діяльності.

Захоплення: музика та кіно.


Корець Марина Миколаївна

Посада: викладач

Вчене звання:

Науковий ступінь:

Науково-педагогічний стаж діяльності: 4 років

Дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Електронний документообіг

Біографія: викладач кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та гуманітарних дисциплін . . У 2013  році закінчила Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв  та здобула кваліфікацію магістра з документознавства та інформаційної діяльності з відзнакою.

Основні публікації:

 Автор близько 8 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях з питань впровадження електронного документообігу.

Захоплення: музика та кіно.


Новікова Марина Олександрівна

Посада: лаборант

Біографія:

Продовжує навчання за спеціальністю «Інформаційна,бібліотечна та архівна справа»

 

 


Інформаційна аналітика, бібліотечна та архівна справа  й документознавство
в Європейському університеті

від молодшого спеціаліста до магістра!

Влада та доступ до інформації нероздільні.

Інформація – це могутність, а іноді, коли часу без лишку – ще й швидкість.

Немає нічого дорожчого за інформацію.

Інформація – це кисень сучасного світу.

Інформація – ключ до усього.

 • Останні новини
 •  

Набір, реєстрація
 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard