Вгору
 • Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
 •  

Dura lex, sed lex.
Закон суворий, але  це закон.

Адреса: Бульв. Кольцова 15В
Тел: 273-40-28,
E-mail: crime-law@kyiv.e-u.in.ua

 

Кафедра кримінального права, процесу і криміналістики Інституту права та безпеки підприємництва Європейського університету створена з 2001 року.

Кафедру в різні роки очолювали: к.ю.н., професор Литвин Олександр Петрович (2001-2003 р.р.), к.ю.н., доцент Старушкевич Анатолій Володимирович (2003 р., 2015 р.), к.ю.н., доцент Головецький Михайло Олексійович (2003-2004 р.р.), к.ю.н., професор Шумський Петро Васильович (2004-2006) к.ю.н., доцент Косенко Світлана Сергіївна (2006-2014 р.). Власова Ганна Петрівна, доктор юридичних наук, професор очолює кафедру з березня 2015 року по теперішній час.

Кафедра об’єднує активних, цілеспрямованих і творчих викладачів, які завдяки практичному досвіду, знанням реальних умов правозастосування забезпечують високий рівень підготовки студентів до практичної діяльності.

Навчальні дисципліни:

 • Судові та правоохоронні органи
 • Адвокатура та нотаріат
 • Адміністративне право
 • Адміністративна відповідальність та процес
 • Актуальні проблеми адміністративного права та процесу
 • Кримінальне право
 • Кримінально-правова кваліфікація злочинів
 • Актуальні питання призначення та проведення судових експертиз
 • Кримінальний процес
 • Актуальні проблеми кримінального права та процесу
 • Кримінально-виконавче право
 • Кримінологія
 • Практика Європейського суду з прав людини
 • Інформаційне право
 • Порівняльне судове право
 • Юридична психологія
 • Правові основи прокурорської діяльності
 • Правове регулювання захисту прав людини
 • Виконавче провадження
 • Судова медицина і психіатрія
 • Медичне право

На кафедрі постійно здійснюється  наукова робота, у тому числі спільно з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними організаціями в нашій країні та закордоном.

Кафедра забезпечує функціонування аспірантури за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.


Завідувач кафедри

доктор юридичних наук, професор Власова Ганна Петрівна.

У системі вищої освіти і науки працює 16 років. Кандидатська дисертація на тему: «Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів» (2006 р.), доцент (2007 р.). Докторська дисертація на тему: «Спрощення кримінального судочинства: історія, теорія, практика» (2014 р.), професор (2015 р.). Президент Громадської організації «Фундація науковців і освітян» (ЕSF)

Підготувала 6 кандидатів юридичних наук. Автор і співавтор 80 наукових праць, з яких 3 монографії, 2 підручники, 10 навчальних посібників, 64 публікації у фахових виданнях України.

Сфера наукових інтересів: спрощення кримінального судочинства, загальні положення досудового розслідування,  взаємодія правоохоронних органів при розслідуванні злочинів, розслідування злочинів різних категорій.


Професор кафедри

доктор юридичних наук, професор Клименко Ніна Іванівна.

У системі вищої освіти і науки працює 45 років.

Є автором близько 200 наукових і навчально-методичних праць. Підготувала 1 доктора й 10 кандидатів юридичних наук. Є членом Ради Союзу юристів України, членом Міжнародного Конгресу Криміналістів, членом редакційних колегій різних правових збірників. Нагороджена за роботу в товаристві «Знання» м. Києва державним знаком «За активну роботу», знаком Міністерства освіти й науки «Відмінник освіти», грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки.


Професор кафедри

доктор юридичних наук, професор Коваленко Валентин Васильович

Кандидатська дисертація на тему: «Класифікація покарань осіб, вперше засуджених до позбавлення волі» (1991 р.), доцент (1997 р.) Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Організація профілактики економічної злочинності в Україні» (2004 р.), професор (2007 р.).  Член-кореспондент Академії правових наук України (2009 р.), Член Конституційної Асамблеї (з травня 2012 р); Заслужений юрист України.

Коло наукових інтересів-проблеми існування злочинності, правові аспекти протидії злочинності (зокрема, організованої) у сфері економіки, а також питань діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності, тероризму та нейтралізації терористів.


Професор кафедри

Доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, Заслужений юрист України, Відмінник освіти України - Басай Віктор Давидович.

У 1997 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями», в 2003 - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Основи криміналістичної одорології».

Головні напрямки наукових досліджень: кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, екологічне та аграрне право, судові та правоохоронні органи.

Має понад 150 наукових та навчально-методичних робіт. Підготував 14 кандидатів юридичних наук. Брав участь в підготовці проекту КПК України. Нагороджений орденом «За заслуги» (III ступеня), орденом «За заслуги» (II ступеня), медаллю Міжнародної спілки юристів, дипломом «Кращий науковець року»

 


Доцент кафедри

кандидат юридичних наук - Гуріна Дарія Петрівна

У 2002 році закінчила Донецький інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», у 2005 році – Донецький національний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». У системі вищої освіти і науки працює 10 років. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку».

Автор і співавтор 35 наукових праць. Сфера наукових інтересів: судова експертиза, криміналістика, теорія криміналістичної профілактики та прогнозування.


Старший викладач кафедри

кандидат юридичних наук Кравчук Петро Юрійович

 У системі вищої освіти і науки працює 8 років. Закінчив факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України та юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. У грудні 2015 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів та розбоїв». Викладає дисципліни «Криміналістика», «Навчальна практика : юридична». Керівник студентського наукового гуртка «Молодий криміналіст». Наукові інтереси : криміналістика, кримінальне право, кримінальний процес.

Автор понад 20 наукових праць, з яких 5 публікацій у фахових виданнях України.


Методист кафедри

Нечипоренко Оксана Олександрівна

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard