Вгору
 • Кафедра міжнародного, господарського та цивільного права
 •  

Scire leges non hoc est verba earum tenere,
sed vim ac potestatem
знання законів - не в тому, щоб пам'ятати їх слова,
а в тому, щоб розуміти їх зміст

Адреса: Бульв. Кольцова 15В
Тел: 273-40-28,
E-mail: dekanat-uf@kyiv.e-u.in.ua

Вас вітає кафедра міжнародного, господарського та цивільного права!

Кафедра міжнародного, господарського та цивільного права бере свій початок з 2004 року та покликана забезпечити викладання нормативних гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у рамках підготовки фахівців за спеціальностю “Право”.

Основними видами діяльності кафедри є: науково – дослідницька, навчально – педагогічна, організаційно – методична, інформаційно-аналітична, експертна, прогностична, консультаційна.

Для розвитку практичних навичок в процесуальному праві при кафедрі працює спеціалізований кабінет – «Зала судових засідань».

Навчальні дисципліни, покладені на кафедру, органічно та послідовно відображені в навчальному плані всіх факультетів та форм навчання Європейського університету.

Кафедра бере участь в підготовці фахівців за 3 освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Молодший спеціаліст (спеціальність: «Право»);
 • Бакалавр (напрями підготовки: «Право»);
 • Магістр (спеціальності: «Право»).

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Право (трудове)
 • Інформаційне право
 • Судовий захист у кримінальній юстиції України
 • Реформування судової системи України
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Право (адміністративне)
 • Право (господарське)
 • Основи юридичної клінічної практики
 • Правознавство
 • Право (адміністративне)
 • Історія держави і права України
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Юридична деонтологія
 • Конституційне право України
 • Організація інформаційно-аналітичної роботи та наукових досліджень у правоохоронній сфері
 • Актуальні проблеми теорії держави і права
 • Філософія і соціологія права
 • Історія політичної та правової думки
 • Основи римського приватного права
 • Господарське право,
 • Господарський процес,
 • Цивільний процес,
 • Право соціального забезпечення та страхування,
 • Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання,
 • Правове регулювання страхування господарської діяльності,
 • Договірне право,
 • Національне законодавство та право єс,
 • Міжнародне публічне право,
 • Митне і податкове право,
 • Інвестиційне право,
 • Господарське право зарубіжних країн,
 • Корпоративне право,
 • Антимонопольне і конкурентне право,
 • Корпоративна соціальна відповідальність,
 • Інтелектуальна власність,
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право,
 • Основи права єс,
 • Трудове право,
 • Цивільне право,
 • Цивільний процес,
 • Сімейне право,
 • Делікти в цивільному праві,
 • Актуальні проблеми цивільного права та процесу,
 • Фінансове право,
 • Житлове право,
 • Міжнародне приватне право,
 • Земельне право,
 • Аграрне право,
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення юридичної діяльності в сфері безпеки та інші.

Випускники кафедри застосовують набуті в університеті знання та навички практично у всіх галузях права,.

Вони можуть працювати на посадах:

 • суддів,
 • прокурорів,
 • адвокатів,
 • нотаріусів,
 • помічників суддей та адвокатів,
 • юристами в юридичних компаніях та фірмах,
 • юрисконсультами в народному господарстві,
 • в правоохоронних органах та прокуратурі.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, у консультуванні працівників підприємств усіх форм власності, страхових компаній, правоохоронних органів, у наданні наукових висновків на запити державних органів.


Склад кафедри

Хорватова Оксана Олегівна

Посада: Завідувач кафедри

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Науково-педагогічний стаж діяльності: Працює в університеті з 2003 року

дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Цивільне право
 • Цивільний процес
 • право соціального забезпечення та страхування,
 • актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання,
 • правове регулювання страхування господарської діяльності,

Біографія:
З квітня 2006 року співпрацює з OC Occident Holding AG (Австрія) як консультант з надання послуг в сфері страхування життя; за сприянням OC Occident Holding у 2007-2008 р.р. проходила навчання у МВА (Міжнародна бізнес академія, Швейцарія) з курсу "Страхування життя" і є дипломованим фахівцем в сфері страхування життя та пенсійного забезпечення. Практичний досвід набуває у співпраці з відомими іноземними страховими компаніями.  

Веде активне наукове життя, постійно приймає участь у міжнародних конференціях, в тому числі й закордоном, зокрема в Німеччині, Латвії, Болгарії, Грузії, Словаччини, Австрії, Польщі.

У 2011 році проходила стажування у Європейському суді з прав людини в м. Страсбурзі, Франція.

Має понад 80 наукових та методичних праць українською, російською, англійською, болгарською та словацькою мовами.

Уподобання: Подорожі, туризм


Тимошенко Максим Олександрович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Господарське право зарубіжних країн

Біографія:
Член громадської ради при Міністерстві юстиції України
До кола наукових інтересів  входять проблеми корпоративного права, господарське право, законодавство у сфері освіти.

Нагороди: подяка Міністерства юстиції України за особистий вклад у реалізацію державної правової політики, спрямованої на підвищення рівня правосвідомості, правової культури населення, вдосконалення юридичної науки і практики.

Автор понад 30 наукових публікацій, в тому числі однієї монографії.


Кравчук Петро Юрійович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Аграрне право
 • Фінансове право
 • Інформаційне право
 • Основи правознавства

Біографія:
Закінчив факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України та юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2016 році захистив десертацію по темі: «Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв» та здобув науковий ступіть кандидат юридичних наук  за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».

Автор понад  20 наукових публікацій.

Уподобання: спорт


Форостюк Олег Дмитрович

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Природоресурсне право
 • Основи права Європейського Союзу
 • Імплементація права Європейського Союзу
 • Земельне право
 • Екологічне право
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Філософія і соціологія права

Біографія:
Полковник у відставці, історик права, краєзнавець, громадський діяч. Коло наукових інтересів - вивчення питання взаємовідносин держави і церкви. До кола його наукових інтересів увійшли також проблеми подолання негативних наслідків радянської політики щодо релігії, оптимізація державно-церковних відносин на сучасному етапі та гармонізація міжконфесійних відносин в Україні та іх юридичне врегулювання.

Нагороджений митрополитом Володимиром (Сабоданом) орденом Нестора Літописця ІІ ступеня.

Навчався в Техаському християнському інституті, який закінчив з відзнакою, за що отримав лист подяки від голови комісії Конгресу США з науки.

Має близько 50 наукових праць.


Балюк Юлія Олексіївна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

дисципліни, які викладає на кафедрі:

 • Цивільне право
 • Цивільний процес
 • Сімейне право
 • Господарське право
 • Господарське право зарубіжних країн
 • Міжнародне приватне право

Біографія:
Закінчила з відзнакою Київський Національний Університет ім. Т.Г.Шевченко (Магістр права, Україна) і Університет ім. Мартина Лютера Галле-Виттенберг (Юридичний факультет, Німеччина).

Захистила дисертацію на тему «Нерухомість як об'єкт права спільної власності фізичних осіб».

Адвокат і юрист з великим досвідом і солідним стажем, керівник судової практики юридичної компанії «МІКО», член правління «Асоціації юристів України», член торгово-промислової палати Києва та України, визнана кращим генеральним директором у сфері юриспруденції в 2011 році за версією журналу « Генеральний директор », є постійним экспертом шоу«Говорить Україна » та  «Стосується кожного ».

Її заслуги відзначаються:

 • юбилейною нагородою події 25-ої Внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України;
 • нагородою асоціацій юристів України «За ефективне управління»;
 • золотою  медалью  Міжнародної кадрової Академії «За ефективне управління»;
 • ордером Національного комітету по боротьбі з корупцією «За Єдність України»
 • орденом Української Православної Церкви святого великомучениці Варвари II ступеня.
 • нагороджена відзнакою Патріота України
 • примійована золотим годинником від КМДА
 • грамота від мера Києва, як почесний житель Києва

З 1998 року є творцем та генеральним директором однієї з надійних і найпопулярніших юридичних компаній України - ТОВ «Юридична компанія« МІКО ». Викладала в університеті ім.Драгоманова .

Має близько 25 наукових праць

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard