Вгору
 • Кафедра міжнародного, господарського та цивільного права
 •  

Кафедра «Міжнародного, господарського та цивільного права» розпочала свою роботу в 2004 році і за роки своєї робити підготувала понад дві тисячі фахівців в галузі права.

Діяльність кафедри покликана на підготовку фахівців юридичного профілю в області господарського цивільного та міжнародного права.

Завдяки використанню сучасних методів навчання, залученню до навчального процесу фахівців-практиків знання, здобуті студентами, є сучасними та практично орієнтованими. 

Для розвитку практичних навичок в процесуальному праві при кафедрі працює спеціалізований кабінет – «Зала судових засідань».

Із самого початку свого існування кафедра в повному обсязі залучена в навчальний процес і науково-дослідну роботу університету. Навчальні дисципліни, покладені на кафедру, органічно та послідовно відображені в навчальному плані всіх факультетів та форм навчання Європейського університету.

Кафедра забезпечує викладання 30 навчальних дисциплін, серед яких:

 • господарське право,
 • господарський процес,
 • цивільний процес,
 • право соціального забезпечення та страхування,
 • актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання,
 • правове регулювання страхування господарської діяльності,
 • договірне право,
 • національне законодавство та право ЄС,
 • міжнародне публічне право,
 • митне і податкове право,
 • інвестиційне право,
 • господарське право зарубіжних країн,
 • корпоративне право,
 • антимонопольне і конкурентне право,
 • корпоративна соціальна відповідальність,
 • інтелектуальна власність,
 • природоохоронне законодавство та екологічне право,
 • основи права ЄС,
 • трудове право,
 • цивільне право,
 • цивільний процес,
 • сімейне право,
 • делікти в цивільному праві,
 • актуальні проблеми цивільного права та процесу,
 • фінансове право,
 • житлове право,
 • міжнародне приватне право,
 • земельне право,
 • аграрне право,
 • інформаційно-аналітичне забезпечення юридичної діяльності в сфері безпеки та інші.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і міжнародних симпозіумах, у консультуванні працівників підприємств усіх форм власності, страхових компаній, правоохоронних органів, у наданні наукових висновків на запити державних органів.

Сферою наукових досліджень кафедри є розроблення теоретичних і практичних проблем удосконалення правового забезпечення господарської діяльності, наближення положень законодавства України з економічним законодавством країн Європейського Союзу, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів, у тому числі прийнятих у рамках СОТ, удосконалення процесуальної форми діяльності господарських судів України.

Студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику в банківських установах України, страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, в судовій системі, в органах нотаріату та адвокатури.

Для студентів магістратури на постійній основі діє спільна болгарсько-українська магістратура за напрямом підготовки «Міжнародне право» (м. Варна, Болгарія, Вільний Варненський університет «Імені Черноризец Храбр»).

Склад кафедри

Завідувача кафедри є Хорватова Оксана Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент працює в університеті з 2003 року. З квітня 2006 року співпрацює з OC Occident Holding AG (Австрія) як консультант з надання послуг в сфері страхування життя; за сприянням OC Occident Holding у 2007-2008 р.р. проходила навчання у МВА (Міжнародна бізнес академія, Швейцарія) з курсу "Страхування життя" і є дипломованим фахівцем в сфері страхування життя та пенсійного забезпечення. Практичний досвід набуває у співпраці з відомими іноземними страховими компаніями.  

Веде активне наукове життя, постійно приймає участь у міжнародних конференціях, в тому числі й закордоном, зокрема в Німеччині, Латвії, Болгарії, Грузії, Словаччини, Австрії, Польщі.

У 2011 році проходила стажування у Європейському суді з прав людини в м. Страсбурзі, Франція.

Має понад 80 наукових та методичних праць українською, російською, англійською, болгарською та словацькою мовами.

Доцент кафедри, к.ю.н., Тимошенко Максим Олександрович.

Кандидат юридичних наук, доцент. Член громадської ради при Міністерстві юстиції України

Працює в університеті з  року. До кола наукових інтересів  входять проблеми корпоративного права, господарське право, законодавство у сфері освіти.

Нагороди: подяка Міністерства юстиції України за особистий вклад у реалізацію державної правової політики, спрямованої на підвищення рівня правосвідомості, правової культури населення, вдосконалення юридичної науки і практики.

Автор понад 30 наукових публікацій, в тому числі однієї монографії.

 

 Доцент кафедри, к.ю.н. Григор’єва Вікторія Василівна, у 2001 році закінчила Маріупольський гуманітарний інститут Донецького національного університету, НПП «Правознавство», ОР «Спеціаліст».

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, господарське - процесуальне право, тема «Правовий режим судового рішення в господарському процесі».

В університеті працює з 2011 року. Коло наукових інтересів: господарський процес, господарське право, корпоративне право.

Має понад 40 наукових праць.

 

Кравчук Петро Юрійович, к.ю.н, доцент кафедри. Закінчив факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України та юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2016 році захистив десертацію по темі: «Використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв» та здобув науковий ступіть кандидат юридичних наук  за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність».

Автор понад  20 наукових публікацій.

 

Доцент кафедри, к.ю.н. Головко Тетяна Валеріївна, 2005 р. закінчила Національну юридична академія України імені Ярослава Мудрого, за напрямом правознавство.

У 2010 році отримала свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю.

Бере активну участь у фахових конференціях та семінарах, має публічні виступи по радіо та телебаченню. Залучає студентів до здобуття практичного досвіду.

У 2015 році захистила десертацію за  темою: «Особливості правового регулювання працевлаштування іноземців в Україні»  та здобула науковий ступіть кандидата юридичний наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Має понад 15 наукових праць.

 

Тимошенко Ольга Анатоліївна доцент кафедри міжнародного, господарського та цивільного права. Кандидат юридичних наук, доцент.

У 2008 р. закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», а в 2013 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького захистила дисертацію на тему: «Касаційне провадження у цивільному процесі України» (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

Автор понад 25 наукових та науково-методичних публікацій.

Брала участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до: Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»; Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 09.08.2001 р.; деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та використання його результатів.

Коло наукових інтересів – проблеми цивільного права та цивільного процесу, договірні та деліктні зобов’язання, юридична діяльність у сфері освіти.

 

Старший викладач кафедри Фоменко Єлизавета Миколіївна, у 2010 році закінчила юридичний факультет Європейського університету (спеціальність Правознавство, кваліфікація - юрист). З 2011 року – навчалась в аспірантурі Національної академії внутрішніх справ, на кафедрі цивільного права і процесу.

Тема дисертації, над якою працює викладач – «Судовий захист суб’єктивних сімейних інтересів».

Коло наукових інтересів: судова форма захисту суб’єктивних сімейних інтересів, судовий захист прав та інтересів дитини; захист майнових прав подружжя. Має близько 15 наукових публікацій, у яких розглядає проблеми правового забезпечення захисту прав та інтересів учасників сімейних відносин, включаючи наукові статті у міжнародних фахових виданнях (Словаччина, Молдова).

 • fb
 • yt
(044) 450-64-90
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard