Вгору
 • Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів
 •  
# дисертація, автореферат, відгуки опонентів
1

Степанова Дар’я Сергіївна

Фіскальні ефекти адміністрування податків в Україні

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Проскури К.П. на дисертацію Степанової Д.С
 3. Відгук офіційного опонента Крючкової Н. М. на дисертацію Степанової Д. С.
2

Гудзенко Ірина Сергіївна

Бюджетно-податкове регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Паєнтко Т.В. на дисертацію Гудзенко І.С
 3. Відгук офіційного опонента Ломачинської І. А. на дисертацію Гудзенко І.С
3

Харченко Олександр Сергійович

Управління платоспроможністю в системі фінансової безпеки підприємств

 1. автореферат
 2. Вiдгук офiцiйного опонента Демешок О.О. на дисертацію Харченко О. С.
 3. Відгук офіційного опонента Навроцького С. А. на дисертацію Харченка О.С.
4

Зубріліна Валерія Володимирівна

Формування і розподіл доходів та видатків місцевих бюджетів

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Бондарук Т. Г. на дисертацію Зубріліної В.В.
 3. Відгук офіційного опонента Чуркіної І. Є. на дисертацію Зубріліної В.В.
5

Навроцька Тамара Анатоліївна

Управління інноваційною діяльністю на підприємствах машинобудування

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Дяченко Т. О. на дисертацію Навроцької Т.А.
 3. Відгук офіційного опонента Толпежнікова Р. О. на дисертацію Навроцької Т. А.
6

Супрун Ольга Олександрівна

Розвиток фінансування діяльності аграрних підприємств

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Непочатенко О. О. по дисертації Супрун О. О
 3. Відгук офіційного опонента Фененко П. О. по дисертації Супрун О. О
7

Побережець Ольга Валеріївна

Управління результатами діяльності промислового підприємства: теорія і методологія

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Балана О. С. по дисертаціии Побережець О. В
 3. Відгук офіційного опонента Власюка О. С. по дисертации Побережець О.В
 4. Відгук офіційного опонента Мікловди В.В. по дисертации Побережець О.В
8

Чуркіна Ірина Євгенівна

Трансформація бюджетної системи україни в умовах глобалізації

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Бондарук Т. Г по дисертації Чуркіної І. Є
 3. Відгук офіційного опонента Паєнтко Т.В. по дисертації Чуркіної І. Є
 4. Відгук офіційного опонента Тропіної В. Б по дисертації Чуркіної І. Є
9

Канцур Інна Григорівна

Фіскальний механізм розвитку соціальної сфери України

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Алескерової Ю. В по дисертації Канцур І. Г
 3. Відгук офіційного опонента Ломачинської І. А. по дисертації Канцур І. Г
10

Скорик Марина Олегівна

Державне фінансове регулювання аграрного сектору економіки

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Алескерової Ю. Ю. по дисертації Скорик М. О.
 3. Відгук офіційного опонента Гмирі В. П. по дисертації Скорик М. О
11

Харковина Олексій Григорович

Фінансове регулювання розвитку інтелектуального капіталу в Україні

 1. автореферат
 2. Відгук офіційного опонента Полторак Н. С. по дисертації Харковина О. Г.
 3. Відгук офіційного опонента Танклевської Н. С. по дисертації Харковино О. Г.
12

Міндова Олена Ігорівна

Трансформація системи пенсійного забезпечення в умовах євроінтеграції україни

13

Зоря Павло Сергійович

Виробництво органічної продукції у підвищенні ефективності господарської діяльності аграрних підприємств

14

Погоріла Вікторія Миколаївна

Оцінка кредитоспроможності банку на ринку міжбанківського кредитування

15

Жайворонок Лідія Володимірівна

Формування маркетингової товарної політики підприємств на ринку хлібобулочних виробів

16

Пономарьов Денис Едуардович

Формування і оцінка стійкого фінансового розвитку підприємств

17

Янчук Марина Борисівна

Економічна інтеграція авіабудівних підприємств

18

Клібанська Лариса Валеріївна

Управління конкурентоспроможністю підприємств птахівництва

19

Канфуі Іван Васильович

Правовідносини слідчого, прокурора та слідчого судді у досудовому кримінальному провадженні

20

Мірошниченко Вікторія Олександрівна

Фінансовий потенціал аграрних підприємств

21

Онищенко Василь Васильович

Механізм бюджетного регулювання в умовах децентралізації

22

Садова Марія Євгенівна

Формування стратегії управління якістю продукції підприємств будівельно-дорожнього машинобудування

23

Мельниченко Олександр Олексійович

Формування антикризового управління на промислових підприємствах

24

Каланча Інга Георгіївна

Судове провадження в умовах електронного реформування кримінальної юстиції України

25

Рудницька Юлія Вікторівна

Розслідування крадіжок, вчинених неповнолітніми

26

Нестерчук Яна Андріївна

Формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств

27

Лозінська Жанна Петрівна

Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств

28

Січняк Олексій Олександрович

Бюджетно-податкова стратегія України в умовах глобалізації

29

Коваленко Ольга Василівна

Маркетингова стратегія інноваційного розвитку підприємств авіаційної галузі України

30

Головко Михайло Йосифович

Трансформація податкової системи України в умовах фіскальної децентралізації

31

Білик Вікторія Вікторівна

Інноваційно-інвестиційна складова в системі економічної безпеки підприємницької діяльності

32

Висоцький Олег Олександрович

Стратегічне управління економічною безпекою підприємств машинобудування

33

Сахно Андрій Анатолійович

Мотивація економічної діяльності машинобудівних підприємств: теорія, методологія і практика

34

Ащеулова Олександра Миколаївна

Формування внутрішніх економічних резервів вугледобувних підприємств

35

Пріхно Ірина Миколаївна

Фінансове забезпечення соціальної сфери: теорія і методологія

36

Дума Вікторія Леонідівна

Формування бюджетного потенціалу місцевих фінансів

37

Мілевський Микола Олександрович

Досудове провадження щодо злочинів, пов’язаних із тероризмом

38

Юрченко Аліна Михайлівна

Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження

39

Моргун Сергій Олександрович

Суд присяжних в Україні

40

Волохова Ксенія Вадимівна

Особливості судового провадження у суді присяжних

41

Харковець Юрій Миколайович

Інститут судових рішень в кримінальному процесі України

42

Котець Євген Анатолійович

Розслідування злочинів щодо осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище

43

Харлов Олександр Олександрович

Розслідування злочинів у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

44

Попиченко Денис Андрійович

Управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств

45

Голобородько Ярослав Олександрович

Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств

46

Шостаковська Антоніна Віталіївна

Формування системи контролю якості розвитку промислових підприємств

47

Буряк Олександр Олександрович

Процесуальне керівництво розслідуванням прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

48

В'язовченко Олександр Валерійович

Міжнародне співробітництво під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру

49

Козленко Анна Андріївна

Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні

50

Стаскевич Ганна Сергіївна

Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із дорожньо-транспортними пригодами

51

Фротер Оксана Сергіївна

Формування системи соціальної відповідальності суб'єктів аграрного бізнесу

52

Пристемський Олександр Станіславович

Фінансова безпека розвитку сільського господарства України: теорія, методологія, практика

53

Фокін Ярослав Федорович

Розслідування злочинів у сфері забезпечення призову та мобілізації 

54

Варшавець Ярослав Леонідович

Криміналістична характеристика злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою

55

Тимошенко Андрій Олександрович

Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції

56

Квілінський Олексій Станіславович

Управління розвитком промислових підприємств в умовах інформаційної економіки

57

Скібіцька Ліана Іванівна

Формування системи антикризового управління на авіапромислових підприємствах

58

 Єрьоменко Інна Василівна

Взаємодія слідчого, прокурора, адвоката та суду у кримінальному провадженні

59

Смолянінова Олена Ярославівна

Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів

60

Лупашку Сергій Вікторович

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин

61

Негрич Назарій Михайлович

Криміналістична характеристика та особливості розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності

62

Васильковський Ігор Ігорович

Взаємодія правоохоронних органів при розслідуванні кіберзлочинів

63

Поліщук Наталія Володимирівна

Іпотечне кредитування у  сільському господарстві: теорія, методологія, практика

64

Юдін Володимир Костянтинович

Управління фінансовими ризиками у сільському господарстві

65

Ляшенко Дарина Андріївна

Криміналістичні наукові центри та школи в Україні

66

Заверховський Олег Васильович

Криміналістична характеристика контрабанди та її значення для правозастосовчої діяльності

67

Кришталь Галина Олександрівна

Державне регулювання діяльності банківського сектору у забезпеченні соціально-економічного розвитку України

68

Коваленко Наталія Василівна

Управління розвитком промислових підприємств України

69

Соколюк Сергій Юрійович

Гармонізація інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору в умовах інституційних змін

70

Ноняк Михайло Васильович

Управління організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств

71

Полторак Анастасія Сергіївна

Фінансова безпека України в умовах глобалізації

72

Мельник Леонід Васильович

Ресурсний потенціал іпотечного кредитування в аграрній сфері

73

Пушина Наталія Львівна

Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням сучасних комп’ютерних технологій

74

Федорчук Михайло Анатолійович

Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із рейдерськими захопленнями

75

Гришаков Олександр Олексійович

Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів у сфері охорони здоров’я

76

Антипенко Надія Василівна

Формування страхового ринку України

77

Шпильовий Богдан Вікторович

Система фінансової безпеки банків України

78

Борисенко Лариса Миколаївна

Модернізація державного фінансового контролю в Україні

79

Чабан Ганна Миколаївна

Система управління фінансовими ризиками природних монополій

80

Луценко Андрій Сергійович

Фіскальне регулювання економіки України

81

Смалюк Тарас Васильович

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт

82

Могилевська Ольга Юріївна

Маркетингова система в забезпеченні стійкого розвитку промислових підприємств: теорія, методологія, практика

83

Обиденко Гліб Олегович

Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств

84

Криган Юрій Михайлович

Трансформація фіскального простору в системі зміцнення фінансової безпеки України

85

Товмасян Ваган Робертович

Фінансова політика підприємств авіаційного комплексу

86

Герасимова Олена Валентинівна

Механізм мінімізації ризиків платіжних систем банківських установ

87

Бобро Наталя Сергіївна

Гармонізація економічних інтересів аграрних підприємств та держави

88

Харчук Тетяна Валеріївна

Формування конкурентоспроможності підприємств у системі економічного управління

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard