Вгору
 • Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва Європейського університету
 •  

Менеджер безпеки підприємства – одна із найнеобхідніших професій!

Тел: 276-52-51, E-mail: kaf-mbp@kyiv.e-u.in.ua

Наші партнери:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ – ОСНОВНА ПОТРЕБА ЛЮДИНИ В НИНІШНІЙ ЧАС!

В Навчально-науковому інституті права та безпеки підприємства при Європейському університеті в 2004 році створено кафедру «Менеджменту безпеки підприємств» яка, успішно проводить підготовку фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація «Менеджмент безпеки підприємств».

В рамках підготовки, майбутні фахівці одержують ґрунтовні знання та практичні навички із спеціальності МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ, зокрема щодо:

 • аналізу оцінки рівня економічної безпеки підприємства;
 • розробки та реалізації алгоритму дій щодо гарантування економічної безпеки суб’єкта господарювання;
 • забезпечення колективної безпеки та безпеки особистості;
 • організації комплексного захисту інформації підприємства;
 • вивчення світового досвіду в сфері забезпечення економічної безпеки підприємств та державної економічної безпеки в цілому;
 • забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах ринкової економіки.

«БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ ТА ВЛАСНОСТІ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

По закінченні навчання у наших випускників є можливість працювати менеджерами в різних сферах економіки, як державній, так і приватній сфері, а також за спеціалізацією менеджмент безпеки підприємств, що значно розширює можливості щодо працевлаштування, а саме:

 • на керівних посадах підприємств усіх форм власності;
 • працювати провідними фахівцями та керівниками комерційних служб безпеки та їх інформаційно-аналітичних підрозділів;
 • успішно працювати на підприємствах та в тому числі банківських установах за спеціальністю менеджер з безпеки підприємства.

На сьогоднішній день наші випускники працюють в різних сферах економіки, зокрема: в службах безпеки банків, службах безпеки підприємств різних форм власності, на підприємствах, які здійснюють свою діяльність в галузі безпеки, зокрема ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», «Венбест», «Комсервіс-безпека», «Безпека ЛТД» та інших, а також в підрозділах Служби безпеки України, Прокуратури, Службі зовнішньої розвідки України, системі Міністерства внутрішніх справ України та інших правоохоронних органах.

На сьогоднішній день на кафедрі працюють 6 науково-педагогічних працівників, із яких: 1 доктор наук, професора, 5 кандидатів наук, із яких 3 доцента.

Підготовку студентів здійснюють:

Завідувач кафедри – Тимошенко Олена Іванівна, доктор філософських наук, професор кафедри менеджменту безпеки підприємств.

З 1993 - проректор Європейського університету. Директор Навчально-наукового інституту безпеки підприємництва Європейського університету.

Наукова діяльність:

Активний розробник актуальних проблем теорії і практики забезпечення безпеки підприємництва, серед них: монографії "Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом", "Етика і етикет сучасного бізнесу — запорука економічної безпеки", "Противодействие рейдерству" та ряд статей в педагогічній та юридичній пресі. Автор понад 50 наукових праць.

Організатор щорічної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». Голова редакційної колегії щорічного спеціалізованого збірника за матеріалами традиційної міжнародної науково-практичної конференції.

Нагороди:

Тимошенко О.І. нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», Орденом Ломоносова, Орденом Катерини Великої, Орденом Святої Великомучениці Варвари, Подякою Київського міського голови, Почесною грамотою Київського міського голови та Почесною грамотою Міністерства юстиції України.

Сфера творчих інтересів: етнокультура та міжкультурні зв’язки народів світу.

Хобі – колекціонування старовинних предметів народного побуту та етнічних дзвіночків.

 

Кучерук Ігор Васильович - кандидат економічних наук, доцент. В 2000 році захистив дисертацію з економічних наук.

У системі вищої освіти і науки працює більше 10 років. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації 5,5 років.

Стаж роботи в банківській сфері близько 12 років. З 1996 року по 2003 рік провідний спеціаліст управління з іноземною валютою, начальник сектору вкладних операцій і поточних рахунків фізичних осіб, керуючий Лівобережним відділенням ВАТ КБ «Хрещатик»; з 2003 року по 2006 рік начальник Управління активних і пасивних операцій АО „Банк Велес"; з 2006 року по 2008 рік начальник кредитного відділу Управління корпоративного бізнесу ВАТ «Універсальний Банк Розвитку та Партнерства»; з 2008 року по 2009 рік керуючий Подільською філією м. Києва ВАТ «Банк Столиця».

Викладає дисципліни «Теорія ризиків», «Ризик та економічна безпека підприємства».

Автор і співавтор понад 34 наукових праць, з яких 1 монографія «Синергетика: методологія ефектів». та 1 навчально–методичний посібник «Праксеологічні підходи в менеджменті».

Сфера наукових інтересів – безпека банківської діяльності та кредитування.

Захоплення: автомотоспорт.

 

Кургузенкова Людмила Анатоліївна – кандидат економічних наук. Має дві вищі освіти (економічна, технічна), у 2012 році захистила кандидатську дисертацію з економічних наук.

Має понад 10-річний стаж науково-педагогічної діяльності і є автором понад 30 наукових праць. Коло наукових інтересів: управління трудовим потенціалом підприємства в умовах невизначеності, психологія управління.

Викладає дисципліни: «Управління персоналом, «Психологія управління», «Конфліктологія».

Захоплення: туризм, фотографія.

 

Кравчук Петро Юрійович – кандидат юридичних наук. Закінчив факультет фінансів Національної академії державної податкової служби України та юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ. Автор понад 20 наукових публікацій. В 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію. Викладає дисципліни “Охоронні підприємства в Україні”, “Організація системи безпеки діяльності підприємств”, “Охоронні діяльність в системі безпеки діяльності підприємства”. Має практичний досвід роботи в правоохоронній системі. Керівник студентського науково-практичного семінару “Безпекотворення: питання теорії та практики”.

Захоплення: спорт, туризм.

 

Тимошенко Юлія Олександрівна – кандидат економічних наук. В 2009 році закінчила факультет безпеки підприємств. У 2015 році захистила дисертацію з економічних наук.

Викладає дисципліни: «Організаційно-економічні основи безпеки підприємств», «Організація безпеки у фінансовій сфері»

Захоплення: туризм

 

Під час проведення навчальних занять, викладачами кафедри активно використовуються сучасні інформаційні технології й методи навчання, зокрема:

 • симбіоз засобів та методів традиційного та комп’ютерного навчання студентів;
 • розробка інформаційних технологій навчання та програмно-методичних комплексів;
 • використання у навчальному процесі Backchannel (інтерактивне спілкування під час аудиторних занять за допомогою смартфонів та ноутбуків);
 • використання мобільних засобів зв’язку (iPad, iPhone та Alt-Tablets), як у дистанційній, так і в аудиторній роботі.

Кафедра активно співпрацює із кафедрою кібербезпеки та управління захистом інформаційних систем, кафедрами юридичного факультету та факультетом економіки та менеджменту Європейського університету, кафедрою національної безпеки та правового регулювання Київської національної академії внутрішніх справ України, а також іншими вузами й організаціями України, що займаються питаннями забезпечення безпеки держави, суспільства, економіки, суб’єктів економічної діяльності й особистості та ін.

З метою підвищення кваліфікації та вдосконалення наукових навичок, викладачі кафедри постійно беруть активну участь у роботі наукових конференцій різного рівня з проблем безпеки, які проводяться в Україні, підтримують співробітництво з викладачами та практиками зарубіжних країн з питань безпеки.

Кафедра тісно співпрацює з Європейською Асоціацією безпеки (EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY). Асоціація представляє собою наукове суспільство, яке проводить дослідження і займається популяризацією науки про безпеку (секюрітологія). На підставі наукової програми, розробленої Асоціацією, ведеться навчання студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Під керівництвом викладачів кафедри здійснюється написання студентами магістерських робіт на базі провідних підприємств, установ та організацій галузі безпеки,результати яких активно впроваджуються в практичній діяльності досліджуваних підприємств.

Кафедрою традиційно щороку проводиться міжнародна науково-практична конференція та круглий стіл з питань безпекотворення, результати яких активно впроваджуються на практиці.

Велика увага на кафедрі приділяється організації студентської наукової роботи як важливої складової підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних творчо мислити, приймати оптимальні нестандартні рішення й постійно підвищувати власний професійний рівень.

 • fb
 • yt
(044) 334-53-04
бульвар академіка Вернадського, 16 В
Visa / MasterCard